Դավիթ Մարատի Սերոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 – 2004 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2001 – 2002 թթ. Մոսկվայի տնտեսագիտության պետական համալսարանի Իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1993 – 1997 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ
1985 - 1992 թթ. ՀԱՊՀ մեքենաշինության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Բաժնետոմսերի շրջանառության իրավական կարգավորումը արժեթղթերի շուկայում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.03 Մասնավոր իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Գործարարական, կորպորատիվ և պայմանագրային հարաբերությունների իրավական կարգավորումը, արժեթղթերի շուկա,

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք, Գործարարական իրավունք, Ընտանեկան իրավունք, Կորպորատիվ իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1997 - 2001 թթ. ՀՀ Դատախազություն, ավագ քննիչ
2003 - առայսօր ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2015 - առայսօր ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ
2007 - 2016 թթ. «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ գլխավոր իրավախորհրդատու
2014 - 2016 թթ. «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ իրավախորհրդատու
2014 - 2015 թթ. ԵԱՀԿ փորձագետ՝ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու ծրագիր

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.03) անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն,

Ծառայությունը զինված ուժերում
1987 - 1989 թթ.

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)
d.serobyan@ysu.am

Դավիթ Մարատի Սերոբյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Բարսեղյան Տարիել, Մեղրյան Սերգեյ, Ղարախանյան Գեղամ, Սերոբյան Դավիթ, Մելիքջանյան Լիպարիտ, Բեքմեզյան Գրիգոր

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք | Դասագիրք բուհական, ԵՊՀ հրատ., 2001
 

Հոդված/Article

Davit Serobyan

The Problem of Interplay of the Concepts of Economic Activity and Entrepreneurial Activity in the Light of Constitutional Amendments | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 127-137 |

Դավիթ Սերոբյան

Տնտեսական և գործարարական գործունեության հարաբերակցության հիմնախնդիրը սահմանադրական փոփոխությունների լույսի ներքո | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 45-52 |

Դավիթ Սերոբյան

Տնտեսական գործունեության հասկացությունը սահմանադրական փոփոխությունների լույսի ներքո | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 210-230 |

Դավիթ Սերոբյան

Տնտեսական ընկերությունների գործարքներում շահագրգռվածություն ունեցող անձանց հարցի շուրջ | Դատական իշխանություն, 2016, 4-5, էջ 48-53

Դավիթ Սերոբյան

Պայմանագրային կարգապահության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Դատական իշխանություն, Երևան, 2014, էջ 2-14
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը