Դավիթ Գեղամի Ղազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002-2006 - ԵՊՀ, Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն, Արվեստաբանության բակալավրի աստիճան
2006-2008 - ԵՊՀ, Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն, Արվեստաբանության մագիստրոսի աստիճան

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Պահպանության գրերի («Հմայիլների») գեղարվեստական հարդարանքը (15-րդ դարից մինչև 1659 թվական) », Ժէ.00.03, 2014թ. ՀՀ ԳԱ Արվեստի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ. «Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ, Գիտական անձնակազմում «Մայր Ցուցակ Հայերէն Ձեռագրաց» կազմման և հրատարակման խմբում ձեռագիր նկարագրող
2008 թ. Երևանի պետհամալսարան, Հայ արվեստի պատմության և տեսության UNESCO-ի ամբիոն
2009 թ. «Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ, ձեռագրատան ֆոնդապահ
2015 թ-ից Մատենադարան, Ձեռագրագիտության բաժին, ավագ գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Հին Եգիպտոսի և Միջագետքի արվեստը, Խաչքարերի մշակույթը, Գեղարվեստի քննադատության պատմություն, Հնդկաստանի, Չինաստանի և Հեռավոր Արևելքի երկրների արվեստ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ միջնադարյան արվեստի խնդիրներ


Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, իտալերեն, գրաբար, լատիներեն

Դավիթ Գեղամի Ղազարյան

Արվեստագիտության թեկնածու, ասիստենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Դ. Գ.Ղազարյան, Ս. Ս. Մանուկյան

Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում | Նաիրի, 2016թ․, 120 էջ
 

Հոդված/Article

Davit Ghazaryan

Old-printed armenian amulets in scroll of the library of the dudean cultural house at armenian apostolic patriarchat of Romania in Bucharest | Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, 2018, 03, 69-99 pp. |

Lusine Sargsyan, Davit Ghazaryan

Some Armenian Amulets from the Romanian Collections (part 2) | Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, 2017, LV, 203-223 pp.

Davit Ghazarian

Amulet ormiański ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej | Lehahayer, czasopismo poswiecone dziejom Ormian poliskich, 2015, 3, 115-128 էpp. |

Դ. Ղազարյան

Կիպրիանոս հայրապետը և Հուստիանե կույսը 15-16-րդ դարերի ժապավենաձև | Հմայիլների գեղարվեստական հարդարանքում, Բանբեր Մատենադարանի, Երևան, 2014, էջ 243-264

Դ. Ղազարյան

Մի նորահայտ Շարակնոց | «Էջմիածին» ամսագիր, 2013/ԺԱ, էջ 120-139

Դ. Ղազարյան

Մաշտոցյան Մատենադարանի թիվ 7976 ձեռագրի Աստվածամոր նկարի շուրջ | Երիտասարդ հայ արվեստաբանների ութերորդ գիտական նստաշրջան (նոյեմբեր 15-17, 2013), Նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», Երևան, 2014, էջ 153-158

Դ. Ղազարյան

ժապավենաձև հմայիլների տպագիր առաջնեկը | «Էջմիածին» ամսագիր, 2013/Ը, էջ 142-147

Դ. Ղազարյան

ժապավենաձև հմայիլների տպագիր առաջնեկը. մի նոր էջ հայ տպագրության պատմությունից | Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի Երիտասարդ գիտաշխատողների գիտաժողով, Երևան, մարտ 22-23, 2013

Դ. Ղազարյան

16-րդ դարի ժապավենաձև հմայիլները | ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների յոթերորդ գիտական նստաշրջան (նոյեմբեր 19-21, 2012), Նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», Երևան, 2013, էջ 292-309

Դ. Ղազարյան

Մի ձեռագիր հմայիլ Ախալցխայից | «Էջմիածին» ամսագիր, 2012/Ը, էջ 141-146

Դ. Ղազարյան

Զարդագրերը 16-րդ դարի հայ տպագրական ժառանգությունում | Գրանշան. Ոչ լատինատառ տառատեսակների միջազգային համաժողով, Երևան, հունիսի 14-16, 2012

Դ. Ղազարյան, Գևորգ Տեր-Վարդանյան

Ակների գրչութեան կենտրոնը եւ 1331 թուականի նորահայտ Նարեկը | «Էջմիածին» ամսագիր, 2012/Գ, էջ 118-142

D. Ghazaryan

15-րդ դարի ժապավենաձև հմայիլները | ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների վեցերորդ գիտական նստաշրջան («նոյեմբեր 26-27, 2011»), Նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 147-161

D. Ghazaryan

Old Armenian printed Talismans | The Fourth International Symposium, Printing and Publishing in the Languages and Countries of the Middle East, 27-29 September 2011, Calligraphy Center, Bibliotheque Alexandrina, Egypt

Դ. Ղազարյան

Մաշտոցյան Մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուների աճը 2008-2011 թթ. ընթացքում | Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարան, Միջազգային գիտական նստաշրջան նվիրված Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան 1650 ամյակին (սեպտեմբերի 20-22, 2011)

Դ. Ղազարյան

Նարեկ Մկրտչյանի մասնավոր ձեռագրական հավաքածուն | «Էջմիածին» ամսագիր, 2011/Ը, էջ 118-137

Դ. Ղազարյան

Հայ մանրանկարչական ժառանգության նոր էջեր | ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների հինգերորդ գիտական նստաշրջան («դեկտեմբեր 2-3, 2010»), Նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2011, էջ 151-157

Դ. Ղազարյան

Սիմեոն Երևանցու մատենագրական ժառանգությունը | Մայր աթոռ սուրբ Էջմիածին Հայկական տպագրության հիմնադրման 500 ամյակի շրջանակում գիտաժողով նվիրված երջանկահիշատակ Տ. Տ. Սիմեոն Ա. Երևանցի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ծննդյան 300-րդ տարեդարձին (դեկտեմբերի 23, 2010)

Դ. Ղազարյան

Ոսկանյան տպարանը և հայերեն հնատիպ հմայիլները | Մայր աթոռ սուրբ Էջմիածին, Հայկական տպագրության հիմնադրման 500 ամյակի շրջանակում գիտաժողով նվիրված Ամստերդամի հայոց «Սուրբ Էջմիածին եւ Սուրբ Սարգիս զորավար» տպարանի 350 ամյակին (հոկտեմբերի 7-9, 2010)

Դ. Ղազարյան

Բարեկամավանի հուշարձանը. ճարտարապետական հորինվածքը, արտաքին և ներքին հարդարանքը մինչև վերակառուցումը և վերակառուցումից հետո | «Էջմիածին» ամսագիր, 2008/Ա, էջ 87-95
 

Թեզիս/Thesis

Դավիթ Ղազարյան

Տայքի Մամրվան երկրում 1665 թվականին ստեղծված ժապավենաձև Հմայիլը | Պատմական Տայք. Պատմություն, Մշակույթ, Դավանանք: 2016, 80-82 էջ, Հայաստան |