Դավիթ Ռազմիկի Հայրապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2004 - 2007 թթ. ասպիրանտուրա (Երևանի պետական համալսարան Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոն),
2002 - 2004 թթ. մագիստրատուրա (Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ), դիպլոմ AM № 002868
1998 - 2002 թթ. բակալավրիատ (Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ), դիպլոմ AB № 007229

Գիտական աստիճան, կոչում
2010 թ-ին հոգեբանության դոցենտ, դիպլոմ Դ № 02159
2007 թ-ին հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, վկայագիր Ա № 03725

Աշխատանքային փորձ
2015 - 2016 թթ. ԵՊՀ Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ (հասարակական հիմունքներով)
2014 թ-ից առ այսօր Եվրոպայի խորհրդի Երիտասարդության հարցերով Ղեկավար կոմիտեի անդամ (հասարակական հիմունքներով)
2014 թ-ից առ այսօր Եվրոպայի խորհրդի Երիտասարդության շարժունության հարցերով համակարգող խորհրդի անդամ (հասարակական հիմունքներով)
2014 - 2016 թթ. Եվրոպայի Խորհրդի Երիտասարդական ծրագրային կոմիտեի անդամ (հասարակական հիմունքներով)
2014 - 2016 թթ. ԱՊՀ երկրների երիտասարդության հարցերով խորհրդի քարտուղար (հասարակական հիմունքներով)
2013 թ-ից առ այսօր Երիտասարդական քաղաքականության գիտելիքների Եվրոպական կենտրոնի ազգային թղթակից (հասարակական հիմունքներով)
2013 - 2016 թթ. Եվրոպայի Խորհրդի «Ոչ առցանց ատելության խոսքին» արշավի ազգային համակարգող (հասարակական հիմունքներով)
2012 թ-ից առ այսօր «Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ տնօրեն
2006 - 2015 թթ. ԵՊՀ խորհրդի քարտուղար (հասարակական հիմունքներով)
2006 - 2012 թթ. ԵՊՀ ռեկտորի օգնական
2010 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2007 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2006 - 2012 թթ. «Նյութեքն» ՍՊԸ տնօրեն
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Ուսանողական բաժնի վարիչ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ Ուսումնական վարչության աշխատակից
2005 - 2012 թթ. «ԵՊՀ Շրջանավարտների միավորում» ՀԿ նախագահի խորհրդական

Կարդացվող դասընթացներ
Կոգնիտիվ գործընթացների հոգեբանություն, Որոշման ընդունման հոգեբանություն, Քանակական մեթոդները հոգեբանական հետազոտությունում, Քաղաքական և կառավարական հանրային հարաբերություններ, Տնտեսական վարքի կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սպառողական վարքի ուսումնասիրություններ, Վարքային տնտեսագիտություն, Որոշման ընդունման հոգեբանություն, Մաթեմատիկական մեթոդները հոգեբանությունում, Երիտասարդական ուսումնասիրություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Հոգեբանական էվրիստիկ մեխանիզմները սպառողի դրամային վարքագծում և դրանց հաղթահարումը» ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտե, 2013-2015 թթ., 13YR-5A0010
Անձի տարածաժամանակային ընկալման դրսևորման առանձնահատկությունները և դրա կարգավորումը անհատական ու սոցիալ-հոգեբանական մակարդակներում, ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտե, 2010 - 2012 թթ., 11_5a563
Հոգեբանական թեստային համակարգի մշակում ՀՀ ոստիկանության համակարգի համար. ԵԱՀԽ երևանյան գրասենյակ, 2011 թ. OSCE, PO. 226723

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2014 թ-ից առ այսօր Կոգնիտիվ հետազոտությունների միջռեգիոնալ ասոցիացիայի անդամ
2012 թ-ից առ այսօր «Սոդրուժեստվո» միջազգային երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահության անդամ
2012 թ-ից առ այսօր «Հոգեբանությունը տնտեսագիտությունում և կառավարման համակարգում» գիտական ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
2009 թ-ից առ այսօր Ամերիկյան հոգեբանական ասոցիացիայի անդամ
2009 թ-ից առ այսօր Որոշումների ընդունման Եվրոպական ասոցիացիայի անդամ
2009 թ-ից առ այսօր Դատողության և Որոշման ընդունման միջազգային ընկերակցության անդամ
2009 թ-ից առ այսօր Ռուսական հոգեբանական ընկերակցության Սանկտ-Պետերբուրգի մասնաճյուղի անդամ
2004 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Շրջանավարտների միավորում հասարակական կազմակերպության անդամ
2001 - 2004 թթ ԵՊՀ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ ուսանողական «Հոգեբան» ամսաթերթի հրատարակման կազմակերպում, գլխավոր խմբագիր

Պարգևներ, մրցանակներ
2014 թ-ին ՀՀ Նախագահի շնորհակալագիր բարեխիղճ և արդյունավետ աշխատանքի համար:
2009 թ-ին Երևանի պետական համալսարանի ոսկե մեդալ
2002 թ-ին Երևանի պետական համալսարանի արծաթե մեդալ և տարվա «Լավագույն ուսանող» մրցանակ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ Հովհան Որոտնեցու անվան անվանական կրթաթոշակառու

davidhaiarm@ysu.am

Դավիթ Ռազմիկի Հայրապետյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Վ. Հովհաննիսյան, Է. Վ. Ասրիյան, Դ. Ռ. Հայրապետյան, Լ. Ս. Ստեփանյան, Ն. Ա. Հարությունյան, Ա. Հ. Գալստյան

Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանության պրակտիկում | Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012 թ., 138 էջ |

Ա. Պապյան, Դ. Հայրապետյան, Ա. Պետրոսյան, Ս. Մանուկյան

Հայաստանի երիտասարդության ազգային զեկույց: Մաս I - հետազոտական մաս | Եր.: ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն, 2011 թ., 104 էջ |

Դ. Ռ. Հայրապետյան

Որոշման ընդունման հոգեբանություն: (Տեսությունների վերլուծություն) | Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2010 թ., 90 էջ |

Դ. Ռ. Հայրապետյան

Իմացական գործընթացների պրակտիկում (Հիշողություն, մտածողություն և խոսք, երևակայություն) | Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2009 թ., 190 էջ |

Դ. Հայրապետյան , Հ. Հովհաննիսյան, Ս. Հովհաննիսյան

Ռավենի աղյուսակներ (զարգացող մատրիցաների սանդղակ) | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 82 էջ |
 

Հոդված/Article

Айрапетян Д. Р.

Восприятие и субъективная оценка времени в контексте психодиагностических проблем принятия решения | Вестник интегративной психологии. Выпуск 7, Ярославль, Москва, 2009 г., стр. 45-47. |

Айрапетян Д. Р.

Креативная личность по А. Маслоу | «Աբրահամ Մասլոուի ներդրումը հոգեբանական գիտության մեջե խորագրով Ա. Մասլոուի ծննդյան 100 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009 թ., էջ 21-24

Айрапетян Д. Р.

Психологические особенности принятия решения и субъективная оценка временных интервалив | Проблемы развитич личности. Материалы международной конференции. Ереван, ЕГУ, 2009 г., стр. 204-208 |

Д. Р. Айрапетян

Санкт-Петербургская игра: парадокс и уровень притязаний личности | «Экономическая психология: современные проблемы и перспективы развития». Материалы II международной научно-практической конференции. СПб, 2009 г., стр 11-19 |

Айрапетян Д. Р.

Взаимосвязь креативности и уровня притязаний шахматных гроссмейстеров | Третья Годичная научная конференция. Сборник научных статьей: В 2ч. Ч. 2. Социально-гуманитарные науки.- Ер.: Изд-во РАУ, 2009 г., стр. 317-324 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Hayrapetyan D.

Factors of reduction of money illusion | Пятая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов: В 2 т. Калининград, 18–24 июня 2012 г., Калининград. Т. 1: 2012г., стр. 64-65. |

Д. Р. Айрапетян, А. К. Эбоян

Особенности принятия решения у субъектов с разным уровнем развития одаренности | Сборник тезисов «Интеллект, творчество и формирование личности в современном обществе». М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2010 г., стр. 143-146 |