Դավիթ Ռազմիկի Հայրապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2004 - 2007 թթ. ասպիրանտուրա (Երևանի պետական համալսարան Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոն),
2002 - 2004 թթ. մագիստրատուրա (Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ), դիպլոմ AM № 002868
1998 - 2002 թթ. բակալավրիատ (Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ), դիպլոմ AB № 007229

Գիտական աստիճան, կոչում
2010 թ-ին հոգեբանության դոցենտ, դիպլոմ Դ № 02159
2007 թ-ին հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, վկայագիր Ա № 03725

Աշխատանքային փորձ
2015 - 2016 թթ. ԵՊՀ Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ (հասարակական հիմունքներով)
2014 թ-ից առ այսօր Եվրոպայի խորհրդի Երիտասարդության հարցերով Ղեկավար կոմիտեի անդամ (հասարակական հիմունքներով)
2014 թ-ից առ այսօր Եվրոպայի խորհրդի Երիտասարդության շարժունության հարցերով համակարգող խորհրդի անդամ (հասարակական հիմունքներով)
2014 - 2016 թթ. Եվրոպայի Խորհրդի Երիտասարդական ծրագրային կոմիտեի անդամ (հասարակական հիմունքներով)
2014 - 2016 թթ. ԱՊՀ երկրների երիտասարդության հարցերով խորհրդի քարտուղար (հասարակական հիմունքներով)
2013 թ-ից առ այսօր Երիտասարդական քաղաքականության գիտելիքների Եվրոպական կենտրոնի ազգային թղթակից (հասարակական հիմունքներով)
2013 - 2016 թթ. Եվրոպայի Խորհրդի «Ոչ առցանց ատելության խոսքին» արշավի ազգային համակարգող (հասարակական հիմունքներով)
2012 թ-ից առ այսօր «Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ տնօրեն
2006 - 2015 թթ. ԵՊՀ խորհրդի քարտուղար (հասարակական հիմունքներով)
2006 - 2012 թթ. ԵՊՀ ռեկտորի օգնական
2010 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2007 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2006 - 2012 թթ. «Նյութեքն» ՍՊԸ տնօրեն
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Ուսանողական բաժնի վարիչ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ Ուսումնական վարչության աշխատակից
2005 - 2012 թթ. «ԵՊՀ Շրջանավարտների միավորում» ՀԿ նախագահի խորհրդական

Կարդացվող դասընթացներ
Կոգնիտիվ գործընթացների հոգեբանություն, Որոշման ընդունման հոգեբանություն, Քանակական մեթոդները հոգեբանական հետազոտությունում, Քաղաքական և կառավարական հանրային հարաբերություններ, Տնտեսական վարքի կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սպառողական վարքի ուսումնասիրություններ, Վարքային տնտեսագիտություն, Որոշման ընդունման հոգեբանություն, Մաթեմատիկական մեթոդները հոգեբանությունում, Երիտասարդական ուսումնասիրություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Հոգեբանական էվրիստիկ մեխանիզմները սպառողի դրամային վարքագծում և դրանց հաղթահարումը» ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտե, 2013-2015 թթ., 13YR-5A0010
Անձի տարածաժամանակային ընկալման դրսևորման առանձնահատկությունները և դրա կարգավորումը անհատական ու սոցիալ-հոգեբանական մակարդակներում, ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտե, 2010 - 2012 թթ., 11_5a563
Հոգեբանական թեստային համակարգի մշակում ՀՀ ոստիկանության համակարգի համար. ԵԱՀԽ երևանյան գրասենյակ, 2011 թ. OSCE, PO. 226723

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2014 թ-ից առ այսօր Կոգնիտիվ հետազոտությունների միջռեգիոնալ ասոցիացիայի անդամ
2012 թ-ից առ այսօր «Սոդրուժեստվո» միջազգային երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահության անդամ
2012 թ-ից առ այսօր «Հոգեբանությունը տնտեսագիտությունում և կառավարման համակարգում» գիտական ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
2009 թ-ից առ այսօր Ամերիկյան հոգեբանական ասոցիացիայի անդամ
2009 թ-ից առ այսօր Որոշումների ընդունման Եվրոպական ասոցիացիայի անդամ
2009 թ-ից առ այսօր Դատողության և Որոշման ընդունման միջազգային ընկերակցության անդամ
2009 թ-ից առ այսօր Ռուսական հոգեբանական ընկերակցության Սանկտ-Պետերբուրգի մասնաճյուղի անդամ
2004 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Շրջանավարտների միավորում հասարակական կազմակերպության անդամ
2001 - 2004 թթ ԵՊՀ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ ուսանողական «Հոգեբան» ամսաթերթի հրատարակման կազմակերպում, գլխավոր խմբագիր

Պարգևներ, մրցանակներ
2014 թ-ին ՀՀ Նախագահի շնորհակալագիր բարեխիղճ և արդյունավետ աշխատանքի համար:
2009 թ-ին Երևանի պետական համալսարանի ոսկե մեդալ
2002 թ-ին Երևանի պետական համալսարանի արծաթե մեդալ և տարվա «Լավագույն ուսանող» մրցանակ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ Հովհան Որոտնեցու անվան անվանական կրթաթոշակառու

davidhaiarm@ysu.am

Դավիթ Ռազմիկի Հայրապետյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Վ. Հովհաննիսյան, Է. Վ. Ասրիյան, Դ. Ռ. Հայրապետյան, Լ. Ս. Ստեփանյան, Ն. Ա. Հարությունյան, Ա. Հ. Գալստյան

Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանության պրակտիկում | Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012 թ., 138 էջ |

Ա. Պապյան, Դ. Հայրապետյան, Ա. Պետրոսյան, Ս. Մանուկյան

Հայաստանի երիտասարդության ազգային զեկույց: Մաս I - հետազոտական մաս | Եր.: ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն, 2011 թ., 104 էջ |

Դ. Ռ. Հայրապետյան

Որոշման ընդունման հոգեբանություն: (Տեսությունների վերլուծություն) | Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2010 թ., 90 էջ |

Դ. Ռ. Հայրապետյան

Իմացական գործընթացների պրակտիկում (Հիշողություն, մտածողություն և խոսք, երևակայություն) | Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2009 թ., 190 էջ |

Դ. Հայրապետյան , Հ. Հովհաննիսյան, Ս. Հովհաննիսյան

Ռավենի աղյուսակներ (զարգացող մատրիցաների սանդղակ) | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 82 էջ |

Դ. Ռ. Հայրապետյան

«Հոգեբանության հիմունքներ. իմացական գործընթացներ» դասընթացի ուսումնական ծրագիր | Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2008 թ., 64էջ |

Դ. Ռ. Հայրապետյան

«Որոշման ընդունման հոգեբանություն», «Համակարգչային հոգեախտորոշում» դասընթացների ուսումնական ծրագրեր | Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2008 թ., 56 էջ |
 

Հոդված/Article

Հայրապետյան Դ.Ռ., Պետրոսյան Ն.Կ.

Հուզական ինտելեկտը պարային գործունեության առանձնահատկությունների համակարգում | Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանության մեջ. Երիտասարդ հոգեբանների գիտական հոդվածների ժողովածու: Եր., Հոգատար բարեկամ ԲՀԿ, 2016, էջ. 97-102 |

Հայրապետյան Դ.Ռ., Պետրոսյան Ն.Կ.

Этнические стереотипы и ценности в условиях неопределенности политической перспективы (а примере оценки народных танцев) | ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր: Եր., ԱԵԳՄՄ, 2016, էջ. 181-187 |

Айрапетян Д.

Проявление денежней иллюзии экономического агента в системе субьективного контроля личности | Пятнадцатая международная научно-практическая конфе-ренция «Экономическая психо-логия: современные проблемы и перспективы развития» Материалы конференции – СПб.: Изд-во ИМЦ «НВШ-СПб»,, 2015. - стр.13-17 |

Айрапетян Д.

Восприятие и оценка денег как фактор проявления денежной иллюзии в финансовом поведении экономического агента | «Когнитивная психология: методология и практика». Коллективная монография - СПб.: Изд-во ВВМ, 2015. - стр.85-91. |

Hayrapetyan D.

Money and currency perception in the financial behavior of economic agent | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» V միջազգային գիտաժողովի նյութեր.- Էդիտ պրինտ հրատ., 2015, էջ 637-640 |

Айрапетян Д.Р., Варосян Г.

Эвристическая регуляция профессиональной деятельности риэлторов | Տարեգիրք 2013: Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ., էջ 707-714 |

D. Hayrapetyan

Consumer versus customer: manifestation of money illusion in the human motivational system | Шестая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов: Калининград, 23-27 июня 2014 г. – Калининград. – стр 58-59 |

D. Hayrapetyan

Money illusion in economic behavior of consumer and customer | Risks and safety in rapidly changing world: materials of the II international scientific conference on May 10-11, 2014.- Prague: Vedecko vydavatelske centrum “Sociosfera-CZ”. - 115-120. |

Айрапетян Д. Р.

Проявление денежней иллюзии и эвристик принятия решения в контексте этнокультурных различий | Психолого-экономические и этнокультурные ресурсы улучшения межнациональных отношений в российских регионах: материалы международной науч.-практ. Конф. / ФГБОУ ВПО «ИГУ». – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2014. – 167-172. |

Айрапетян Д., Агаджанян Р.

Особенности пространственно-временного восприятия при принятии потребительского решения | Тринадцатая международная научно-практическая конференция. «Экономическая психология: современные проблемы и перспективы развития». 26–29 ноября 2013 г.: Материалы конференции. - СПб.: Изд-во ИМЦ «НВШ – СПб», 2013 г. стр. 16-20

Айрапетян Д. Р., Эбоян А. К.

Социально-психологические особенности продавцов, обеспечивающие повышение эффективность продаж в системе продавец-покупатель | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր.- Էդիտ պրինտ հրատ., էջ. 208-211, 2013 |

Д. Р. Айрапетян, Г. А. Варосян

Эвристическая регуляция профессиональной деятельности риэлторов | Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 707-714

David Hayrapetyan

The Psychometric Parameters of the Technique of Psychodiagnostic of Money Illusion (Դրամային պատրանքի հոգեդիագնոստիկ մեթոդիկայի հոգեչափողական ցուցանիշները) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 137.4, Երևան 2012թ., էջ 55-64 |

Д. Р. Айрапетян, А. А. Варосян

Восприятие и оценка недвижимости потребителями и риелторами | Двенадцатая международная научно-практическая конференция «Экономическая психология: современные проблемы и перспективы развития» 11–14 декабря 2012 г.: Материалы конференции, СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012 г. стр.14-19

Д. Р. Айрапетян, А. К. Эбоян

Взаимодействие продавца и покупателя в системе регуляции потребительского поведения | Развитие психологии в системе комплексного человекознания. Часть 2 М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012г., стр. 332-335 |

Դավիթ Հայրապետյան, Ռոզա Հակոբյան

Անձի կարիերային կողմնորոշիչների կարգավորումը ժամանակի սուբյեկտիվ ընկալման և կառավարման համակարգում | Հանրային կառավարում, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 2012թ. (3), էջ 159-170 |

Айрапетян Д. Р., Акопян Р. Г.

Субъективное восприятие и оценка времени в системе индивидуального управления карьерой | Экономическая психология: актуальные теоретические и прикладные проблемы: материалы тринадцатой международной научно - практической конференции - Иркутск: Изд-во "Репроцентр А1", 2012 г., стр. 483-488 |

Hayrapetyan D.

Cognitive phenomena of consumer behavior “Black box” | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներըե միջազգային գիտաժողովի նյութեր.- Էդիտ պրինտ հրատ., 2011 թ., էջ. 59-62 |

Айрапетян Д. Р., Эбоян А. К.

Личностные предпосылки принятия решений в индивидуальной и групповой работе | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներըե միջազգային գիտաժողովի նյութեր.- Էդիտ պրինտ հրատ., 2011 թ., էջ. 391-393 |

Hayrapetyan D.

Subjective assessment of time as psychodiagnostic criteria of decision making | Armenian Jurnal of Mental Health, 2011, vol 2 (suppl 1). p. S76 |

Айрапетян Д. Р.

Индивидуальный стиль принятия решения как регулятор восприятия валютного курса | «Экономическая психология: актуальные теоретические и прикладные проблемы». Материалы двенадцатой международной научно-практической конференции. Иркутск: Изд.-во БГУЭП, 2011 г., стр. 421-429 |

Д. Р. Айрапетян

Роль общения в регуляции денежной иллюзии | Познание в деятельности и общении: от теории и практики к эксперименту. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011г., стр. 131-139 |

David Hayrapetyan

Experimental effects of regulation of money illusion | Program of 32nd Annual conference of Society for Judgment and Decision making (http://www.sjdm.org /programs/2011-program.pdf). 2011, Sunday morning poster session. Poster № 107. |

Д. Р. Айрапетян, В. Г. Гаспарян

Риск в адаптации профессионала в условиях кризиса | «Экономическая психология: современные проблемы и перспективы развития». Материалы международной научно-практической конференции. СПб, Изд.-во СПбГУЭФ, 2011 г., стр. 18-23 |

Д. Р. Айрапетян

Стилевые особенности принятия решения как личностные регуляторы денежной иллюзии | Психология в экономике и управлении. №2 (6), Иркутск, Изд. БГУЭП, 2011 г., с. 34-40 |

Դ. Ռ. Հայրապետյան

Որոշման ընդունման տեսության մեթոդաբանական հիմնախնդիրները պատմական հեռանկարում | Որոշման ընդունման հոգեբանություն: (Տեսությունների վերլուծություն): Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010 թ., էջ 8-26 |

Д. Р. Айрапетян

Зарождение экспериментальной психологии в Армении: Гурген Эдилян | Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы / под. ред. В.А. Барабанщикова.- М.: Изд-во «Инстиут психологии РАН», 2010 г., стр. 19-22 |

Д. Р. Айрапетян

Уровень притязаний личности и эвристические ошибки принятия решения | «Экономическая психология: современные проблемы и перспективы развития». Материалы международной научно-практической конференции. Часть II. СПб, Изд.-во СПбГУЭФ, 2010 г., стр 16-21 |

Давид Айрапетян

Факторы регуляции и преодоления денежной иллюзии | Տարեգիրք 2011: Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2011 թ., էջ 449-458 |

Դավիթ Հայրապետյան

Դանիել Քանեման. տնտեսագիտություն մարդկային դեմքով | Պատմության հարցեր: Տարեգիրք. Երևան, «Զանգակ-97», 2009 թ., էջ 118-122 |

Դավիթ Հայրապետյան

Ավտոմատացված հոգեախտորոշման հիմնական առանձնահատկությունները և նրան ներկայացվող պահանջները | «Կանթեղ» Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, Ասողիկ, 2(39), 2009 թ., էջ 180-184 |

Ռ. Աղուզումցյան, Դ. Հայրապետյան

«Բյուզանդական արքունիքի» սինդրոմը խմբային ժամանակակից տեսությունների ներքո | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 1-2, 2009 թ., էջ 137-141 |

Դավիթ Հայրապետյան

Բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատութ-յան կուրսանտների ստեղծարար ընդունակությունների զարգացման հիմնախնդիրները | Հոգեբանությունը և կյանքը, Երևան, «Զանգակ-97», 2009 թ., էջ 13-18 |

Айрапетян Д. Р.

Особенности развития творческих способностей одарённых юных шахматистов и их взаимосвязь с индивидуально-психологическими свойствами личности | Психолого-педагогические проблемы одарёности: теория и практика. Материалы VI Международной конференции. Иркутск, 2009 г., стр. 596-605 |

Айрапетян Д. Р.

Методологический анализ психодиагностических критериев принятия решения | Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». М.: МАКС Пресс, 2009 г., Эл. рес. |

Айрапетян Д. Р.

Восприятие и субъективная оценка времени в контексте психодиагностических проблем принятия решения | Вестник интегративной психологии. Выпуск 7, Ярославль, Москва, 2009 г., стр. 45-47. |

Айрапетян Д. Р.

Креативная личность по А. Маслоу | «Աբրահամ Մասլոուի ներդրումը հոգեբանական գիտության մեջե խորագրով Ա. Մասլոուի ծննդյան 100 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009 թ., էջ 21-24

Айрапетян Д. Р.

Психологические особенности принятия решения и субъективная оценка временных интервалив | Проблемы развитич личности. Материалы международной конференции. Ереван, ЕГУ, 2009 г., стр. 204-208 |

Д. Р. Айрапетян

Санкт-Петербургская игра: парадокс и уровень притязаний личности | «Экономическая психология: современные проблемы и перспективы развития». Материалы II международной научно-практической конференции. СПб, 2009 г., стр 11-19 |

Айрапетян Д. Р.

Взаимосвязь креативности и уровня притязаний шахматных гроссмейстеров | Третья Годичная научная конференция. Сборник научных статьей: В 2ч. Ч. 2. Социально-гуманитарные науки.- Ер.: Изд-во РАУ, 2009 г., стр. 317-324 |

Դ. Ռ. Հայրապետյան

Հայ հոգեբանական ժառանգության մոռացված էջերից մեկը (նվիրվում է ԵՊՀ hիմնադրման 90-ամյակին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ164-171 |

Դ. Ռ. Հայրապետյան

Հայ հոգեբանական ժառանգության մոռացված էջերից մեկը | Բանբեր Երևանի համալսարանի, 3(126), 2008 թ., էջ 164-171 |

Айрапетян Д. Р.

Взаимосвязь креативного потенциала и уровня притязаний личности (на примере шахматистов) | Современня психология мышления: смысл в познании. Москва: Смысл, 2008 г., стр. 102-104 |

Հայրապետյան Դավիթ

Շախմատային հոգեբանության կիրառական հիմնախն-դիրները | Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Երևան, «Զանգակ-97», 2008 թ. (3), էջ 129-133 |

Հրանտ Ավանեսյան, Հրաչյա Հովհաննիսյան, Սահակ Հովհաննիսյան, Դավիթ Հայրապետյան

Հոգեախտորոշիչ համակողմանի մոդելի մշակման հիմնախնդիրը | Հոգեբանությունը և կյանքը, Երևան «Զանգակ-97», 2008 թ. (1-2), էջ 9-12 |

Դավիթ Հայրապետյան

12-16 տարեկան շախմատիստների գործունեության դրդապատճառային կարգավորումը | Հոգեբանությունը և կյանքը, Երևան, «Զանգակ-97ե, 2008 թ. (1-2), էջ 36-40 |

Հայրապետյան Դ. Ռ.

Համակարգչային հոգեչափմանը ներկայացվող հիմնական պահանջները | «Հոգեբանական հետազոտությունների արդիականացման հիմ-նախնդիրներըե երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008 թ. - էջ 87-90 |

Հայրապետյան Դավիթ Ռազմիկի

Ստեղծարարության զարգացման և անձնային առանձնահատկությունների դրսևորման օրինաչափությունները | «Հոգեբանության տեսություն և պատմությունե մասնագիտությամբ հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր: Երևան, 2007 թ., 21 էջ |

Айрапетян Д. Р.

Основные проблемы внедрения компьютерных программ в преподавании психологии и пути их решения | Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Հոգեբանության դասավանդման ժամանակից հիմնախնդիրներըե, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007թ., էջ 126-129 |

Դավիթ Հայրապետյան

Ուղեղային գրոհը որպես կրեատիվ պոտենցիալի զարգացման տեխնիկա | Կանթեղ Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, Ասո-ղիկ, 2(27) 2006թ., էջ 209-214 |

Գրիգորյան Կ. Հ., Հայրապետյան Դ. Ռ.

Ստեղծագործական աշխատանքի առանձնահատկությունները ամսագրի խմբագրակազմում | Ժուռնալիստիկա (Տեսության և պատմության հարցեր) պրակ Է, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006 թ., էջ 119-126 |

Հայրապետյան Դավիթ

Կրեատիվության ժամանակակից հիմնախնդիրները. անձի ստեղծագործական պոտենցիալ և անհատական հոգեբանական առանձնահատկություններ | Տեսական, փորձարարական և կիրառական հոգեբանության հիմնահարցեր: Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006 թ., էջ 52-63: |

Դավիթ Հայրապետյան

Մտածողության և որոշում ընդունելու մեխանիզմների փոխակերպումները (պատմության հեռանկարում) | «Պատմություն և կրթությունե գիտատեսական և մեթոդական հանդես, Տաթև գիտակրթական համալիր, Երևան, 2006 թ., (3-4), էջ 95-101 |

Դ. Հայրապետյան

Մտային քարտեզավորումը որպես անձի մտածողության ըն-թացքի ուսումնասիրման և ուղղորդման հոգեբանական տեխնիկա | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2006 թ., (1-2), - էջ 122-126 |

Դավիթ Հայրապետյան

Ստեղծագործականության ուսումնասիրման հիմնական ձեռքբերումներն ու թերացումները | Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005 թ., էջ 51-58 |

Ռ. Աղուզումցյան, Դ. Հայրապետյան

Կրեատիվ պոտենցիալի զարգացումը ԲՈւՀ-ական ուսուցման տարիներին | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2004 թ., (5-6), էջ 82-87 |

Ռուբեն Աղուզումցյան, Դավիթ Հայրապետյան

Կրեատիվության զարգացման հիմնական առանձնահատկությունները | Հոգեբանությունը և կյանքը, Երևան, «-Զանգակ-97», 2004 թ., (3-4), էջ 3-8 |

Դ. Ռ. Հայրապետյան

30 րոպեանոց երաժշտական-ինֆորմացիոն ռադիոծրագրի կառուցման հոգեբանական օրինաչափությունները | Երիտասարդ հոգեբանների երկրորդ հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Զանգակ-97, 2003 թ., էջ 35-37 |

Դ. Ռ. Հայրապետյան

Կրեատիվության զարգացումը և կապը անձի այլ առանձ-նահատկությունների հետ | Երիտասարդ հոգեբանների առաջին հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Զանգակ-97, 2001 թ., էջ 30-31 |
 

Թեզիս/Thesis

Hayrapetyan D.

Factors of reduction of money illusion | Пятая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов: В 2 т. Калининград, 18–24 июня 2012 г., Калининград. Т. 1: 2012г., стр. 64-65. |

Д. Р. Айрапетян, А. К. Эбоян

Особенности принятия решения у субъектов с разным уровнем развития одаренности | Сборник тезисов «Интеллект, творчество и формирование личности в современном обществе». М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2010 г., стр. 143-146 |