Դիանա Յուրիկի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
09/1999 - 06/2004 թթ․ Խ. Աբովյանի անվ. պետ. մանկավարժական համալսարան
Դիպլոմ՝ Հոգեբանություն և մանկավարժություն
Որակավորումը` իրավաբանական հոգեբան

Հետբուհական կրթություն
19/07/2013 թ․ ԺԹ.00.01 - «Հոգեբանության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանություն

Գիտական աստիճան
13.05.2021 թ․ Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 13.05.2021 թվականի որոշմամբ շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում հոգեբանություն մասնագիտությամբ

Աշխատանքային գործունեություն
09/2019 թ–ից ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, դասախոս, ասիստենետ
01/2006 թ-ից ԵՊՀ, Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա, գիտաշխատող
03/2009 - 05/2017 թթ․ ՀՀ Արդարադատության նախարարության կից պետական իրավաբանական քոլեջ ՊՈԱԿ, «Իրավաբանական հոգեբանություն» դասընթաց, դասախոս
02/2014 – 05/2018 թթ․ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Հումանիտար ֆակուլտետի հոգեբանության բաժին, դասախոս

Մասնագիտական վերապատրաստումներ
10 - 11/2008 թ․ ԵՊՀ Հետբուհական կրթության վարչություն, Դասախոսների վերապատրաստում – հոգեբանություն 96 ժամ, Հայաստան, Երևան
01 - 07/11/2009 թ․ Տառապանքի հետազոտություն և պրակտիկա, Միջազգային խմաբային աշխատանքի մասնակից, Գերմանիա, Ենա
1 - 15/05/2009 թ․ Գործնական հոգեբանության դասընթացներ, Հոգեբանների Ասոցիացիա ՀԿ, 32 ժամ, Երևան, Հայաստան
02 - 08/10/2011 թ․ Տառապանքի հետազոտություն և պրակտիկա, Միջազգային խմաբային աշխատանքի մասնակից, Վրաստան, Թբիլիս
18 - 22/02/2019 թ․ Ցավի հոգեբանական ասպեկտները, կատարելագործման դասընթաց, ԵՊԲՀ, Հայաստան
02 - 25/04/2018 թ․ PRINTel նորարար դասավանդման և ուսումնական ծրագրեր, ԵՊՀ, Հետբուհական կրթության վարչություն, Երևան, Հայաստան
01 - 26/12/2019 թ․ Շրջված լսարան դասավանդման մեթոդի վերապատրաստում, ԵՊՀ հետբուհական կրթության վարչություն, Երևան, Հայաստան
02/08 - 27/09/2020 թ․ Բուհեր դասախոսական անձնակազմի վերապատրաստման դասընթաց, Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ, Երևան, Հայաստան

Մասնագիտական անդամակցություն
03/2014 թ․ «Իրավական հետազոտությունների ազգային կենտրոն» հասարակական կազամակերպություն, հոգեբան – փորձագետ
01/09/2019 թ․ Association for Psychological Science, Ամերիկյան միջազգային ասոցիացիայի անդամ
01/2020 թ․ PSI CHI միջազգային հիմնադրամի հայկական մասնաճյուղի կոորդինատոր, ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
2018 - 2020 թթ. ՀՀ ԳԿ «Անձի հոգեբանական գնահատումը մասնագիտական պատրաստման գործընթացում» գիտական թեմա, կատարող
02 - 10/2014 թ. ԲՀՀ-Հայասատան, <Ներառական կրթության գաղափարախոսության ընկալման ուսումնասիրություն>, ղեկավար
02/2014 - 12/2016 թթ. ԵԱՀԿ, <Համայնքային ոստիկանության կայացմանն աջակցություն>, փորձագետ – հոգեբան ԻՀԱԿ ՀԿ
01/2015 - 12/2017 թթ. ՀՀ ԳԿ, Երիտասարդների մասնագիտական կոմպետենտության ապահովումը ինքնուրույնության խթանման ճանապարով, կատարող
01/2013 - 12/2015 թթ. ՀՀ ԳԿ, Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդման տեխնոլոգիաները կրթական համակարգում, կատարող
01/2008 - 12/2012 թթ. ՀՀ ԳԿ, Մասնագիտական կողմնորոշման և ինքնիրացման հոգեբանական հետազոտում, կատարող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի հոգեբանական անվտանգություն, իրավաբանական հոգեբանություն, մասնագիտական գործունեության հոգեբանություն, սահմանափակ կարողություններով անձնանց հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office, SPSS, PRINTeL

Դիանա Յուրիկի Սարգսյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Դիանա Սարգսյան

Երեխաների հոգեկան աշխարհի զարգացում | Հեղինակային հրատ., 2021, 70 էջ

Վարդուհի Պապոյան, Ալինա Գալստյան, Դիանա Սարգսյան, Միլենա Կարապետյան

Մասնագետի պատրաստման հոգեբանական գնահատում | ԵՊՀ հրատ., 2020, 198 էջ
 

Հոդված/Article

Diana Sargsyan, Varduhi Papoyan, Alina Galstyan, Narek S. Hovsepyan

Socio-Psychological Assessment and Management of Universal Inclusion Process Effectiveness | International Journal of Science and Research, 2021, N 10 (4), p. 254-256

Դիանա Սարգսյան, Ս. Խաչիկյան

Կրոնի ազդեցությունը անձի կոգնիտիվ, հուզական և վարքային բաղադրիչների վրա | «Արդի հոգեբանություն», 2021, թիվ 1 (8), էջ 110-118
 

Թեզիս/Thesis

Diana Sargsyan, Varduhi Papoyan, Alina Galstyan, Milena Karapetyan

Perspectives of Professional Support for Students in Armenia | Psychology In The 21st century, Open Minds, Societies and World, 32nd International Congress of Psychology, 18-23.07.2021, p. 1, Czech Republic

Diana Sargsyan, T. Margaryan

The Study of Stress and Anxiety in Armenian and Non-Armenian High School & University Students in the Time of the Pandemic | 2021 APS Virtual Convention, APS Annual Convention and the International Convention of Psychological Science (ICPS), 26-27.05.2021, p. 1, USA