Էդուարդ Վազգենի Եղիազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965 - 1971 թթ. ԵՊՀ մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ
1971 - 1974 թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ Հաշվողական կենտրոնի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Բուլյան հավասարումների համակարգերի մետրիկական բնութագրիչներ», 1979, ԽՍՀՄ ԳԱ Հաշվողական Կենտրոն, Մոսկվա

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1981 թթ. ասիստենտ,
1981 թ-ից մինչ այժմ` դոցենտ, ԵՊՀ դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Դիսկրետ մաթեմատիկա, գործույթների հետազոտում, կոմբինատոր ալգորիթմներ, մաթեմատիկական կիբերնետիկա, կոմբինատոր անալիզ, թեստերի տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կախյալ և անկախ փոփոխականներով բուլյան հավասարումների համակարգերի մետրիկական բնութագրիչներ, բուլյան ֆունկցիաների տեսության հարցեր, աղյուսակային թեստերի քանակական բնութագրիչներ , դիսկրետ օպտիմիզացման խնդիրներ , գրաֆների տեսություն որոշ հարցեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

e.yeghiazaryan@ysu.am

Էդուարդ Վազգենի Եղիազարյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

է. Վ. Եղիազարյան

Длина минимального теста для некоторого класса таблиц (Մինիմալ տեստի երկարությունը աղյուսակների որոշ դասի համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 20-30 (ռուսերեն) |
 

Թեզիս/Thesis

E. V. Yeghiazaryan

On the Number of Solutions of Systems of Equations with not everywhere defined Boolean Functions | Armenian Mathematical Union Annual Session. 2016, 120-121 p. |

E. Yeghiazaryan

On the Length of the Minimal Testor for Some Class of Binary Tables | International Conference of Computer Science and Information Technology, 2015-09-28, p. 100 |