Եկատերինա Արամի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ, մեխանիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 1965 - 1970 թթ.
Ասպիրանտուրա, ԵՊՀ , կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 1972 - 1978 թթ.

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ, Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ 2007 թ-ից մինչ այժմ
ԵՊՀ, Մաթեմատիկական մեթոդների և մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ, 1980 - 2007 թթ.
ԵՊՀ, Թվային անալիզի ամբիոնի ասիստենտ 1970 - 1980 թթ.

Կարդացվող դասընթացներ
Եզրային խնդիրների մեթոդներ
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների լուծման մեթոդներ
Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդներ
Մաթեմատիկական անալիզի գործնական
Բարձրագույն հանրահաշվի գործնական

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման եղանակներ

Լեզուներ
Հայերեն,Ռուսերեն, Գերմաներեն

katya.hakobyan@ysu.am

Եկատերինա Արամի Հակոբյան

Ասիստենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն