Էլվիրա Արարատի Ադամյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ուսանող
2000 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալասարանի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
1995 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալասարանի կրտսեր գիտաշխատող
2005 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Դեղագործական քիմիայի ամբիոնի ուս. լաբորատորիայի վարիչ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նոր պոտենցիալ β-ադրենոպաշարիչների սինթեզ

Լեզուներ
Հայերեն, Անգլերեն, Ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ «Կենսատեխնոլոգների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ

Էլվիրա Արարատի Ադամյան

Լաբորանտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Է. Ա. Ադամյան

2. Синтез новых 1-нафтокси-3-замещенных аминопропанолов, содержащих аминокислотный фрагмент (2. Ամինաթթվային ֆրագմենտ պարունակող նոր 1-նավթոքսի-3-տեղակալված ամինապրոպանոլների սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 148-150 (ռուսերեն) |

Р. С. Вартанян, М. А. Шейранян, Э. А. Адамян

Синтез новых потенциальных b-адреноблокаторов, содержащих аминокислотный фрагмент | Хим.ж.Армении, No.1-2, т.57, с.110-113, 2004

Э. А. Адамян, М. А. Шейранян, Р. С. Вартанян

Синтез новых потенциальных b-адреноблокаторов, содержащих аминоспиртовый фрагмент | Ученые записки, No.2, с.72-75, 2003

Է. Ա. Ադամյան, Մ. Ա. Շեյրանյան, Ռ. Ս. Վարդանյան

II. Синтез новых потенциальных β-адреноблокаторов, содержащих аминоспиртовый фрагмент. (II. Ամինասպիրտային ֆրաքգմենտ պարունակող նոր պոտենցիալ β-ադրենապաշարիչների սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 72-75 (ռուսերեն) |