Երանուհի Հովհաննեսի Գևորգյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմաներեն լեզու և գրականություն

Մասնագիտական գործունեություն
1997 թ-ին ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
1998 թ-ին Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդները Հայաստանի բուհերում
1999 - 2000 թթ. վերապատրաստում Գերմանիայում, ք.Մաննհայմ, Լեզվի ինստիտուտ, ԳԱՓԾ
2001 - 2003 թթ. վերապատրաստման դասընթացներ ք.Երևան, Գյոթե ինստիտւտ
2010 թ-ին վերապատրաստում, ք.Մյունխեն, Գյոթե ինստիտււտ

Օտար լեզուներ
Գերմաներեն, ռուսերեն, անգլերեն

Երանուհի Հովհաննեսի Գևորգյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Գերմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Apresjan A., Gevorgjan J., Kossajan R.

Deutsch für Fortgeschrittene | Manual, Verlag der Universität Jerewan, Երևան, 1-ին հրատ. ԵՊՀ հրատ., 2007, 2-րդ հրատ., փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ հրատ. 2009