Էռնեստ Հովակիմի Նազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Բուհ - Մեխ-մաթեմատիկական ֆակուլտետ, ԵՊՀ, 1958 - 1964
Ասպիրանտուրա - ԵՊՀ, 1967 - 1970

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - Բիհոլոմորֆ և քվազիհոլոմորֆ արտապատկերումների մասին, 1974 ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1981թ-ից մինչև այժմ - դոցենտ, ԵՊՀ
1971 - 1980 թթ. ավագ դասախոս, ԵՊՀ
1964 - 1967 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ
Բարձրագույն մաթեմատիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոմպլեքս անալիզ, մի քանի կոմպլեքս փոփոխականների ֆունկցիաների տեսություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի մաթեմատիկական միության անդամ

Էռնեստ Հովակիմի Նազարյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ.Վ. Սաղաթելյան, Գ.Ա. Տոնոյան, Է.Հ. Նազարյան, Բ,Հ.Սահակյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդիրների և վարժությունների ժողովածու | Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն. Երևան, 1983

Սաղաթելյան Վ.Վ., Տոնոյան Գ.Ա, Նազարյան Է.Հ., Սահակյան Բ.Հ.

Մաթեմատիկական անալիզի խնդիրների ժողովածու | ԵՊՀ-ի հրատարակչություն, Երևան, 1980, 161 էջ

Տոնոյան Գ.Ա., Բունիաթյան Մ.Ռ. , Նազարյան Է.Հ.

Մաթեմատիկական խնդիրների ժողովածու | ԵՊՀ-ի հրատարակչություն, Երևան, 1978, 327 էջ
 

Հոդված/Article

Է. Նազարյան

Բոլոր կոմպլեքս հարթություններին միևնույն դեֆեկտը հաղորդող կոնֆորմ արտապատկերումներ | ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր, VII, N1, 1972, 10 էջ

Назарян Э.О.

О сохранении аналитического характера плоскостей при линейном отображении | Труды МИЭМ, вып. 15, 1971, 14 ст

Фукс Б.А., Назарян Э.О.

Квазиголоморфные отображения | Тезисы Всесоюзной конференции ТФКП, Харьков, 1971, 2 ст.

Է. Նազարյան

Կոմպլեքս հարթությունների վրա կոնֆորմ քվազիկոլոմորֆ արտապատկերումներ | ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր, VI, N6, 1971, 17 էջ

Նազարյան Է. Հ., Զաքարյան Վ. Ս.

Հարմոնիկ ֆունկցիաների մի դասի լրիվ շառավղային վարիացիայի մասին | ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, XI, N2, 1965, 10 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը