Գագիկ Սերգեյի Ասլանյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1972 - 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարան - Երևանի ժող.տնտեսության ինստիտուտ, տնտեսագետ - մաթեմատիկ
1979 - 1985 թթ. ՍՍՀՄ ԳԱ Կենտրոնական տնտեսագիտամաթեմատիկական ինստիտուտի ասպիրանտուրա ք. Մոսկվա, գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային գործոինեությունը
2006 թ-ից առ այսօր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Կառավարման ամբիոնի ասիստետնտ, Ուսումնական գործընթացի տեղեկատվական ծառայության պետ, կառավարման ամբիոնի դոցենտ
2006 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտական ֆակուլտետի ասիստետնտ (համատեղությամբ), Տնտեսագիտական ֆակուլտետի դոցենտ (համատեղությամբ)
2004 - 2006 թթ. Տարածքային կառավարման նախարարություն, նախարարի տեղակալ
1999 - 2003 թթ. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով, Պատգամավոր, Աժ նախագահի տեղակալ
1990 - 1999 թթ. «Պլաստիկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն, Գլխավոր տնտեսագետ, Տնօրենի տեղակալ
1985 - 1990 թթ. ՀՍՍՀ ԳԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտ, գիտաշխատող
1979 - 1985 թթ. ՍՍՀՄ ԳԱ Կենտրոնական տնտեսագիտամաթեմատիկական ինստիտուտ ք. Մոսկվա, ասպիրանտ
1977 - 1979 թթ. ՀՍՍՀ ԳԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտ, տնտեսագետ, կրտսեր գիտաշխատող

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Գագիկ Սերգեյի Ասլանյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման եւ գործարարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գագիկ Ասլանյան

Արբիտրաժային գործընթաց: | Դասախոսություններիտեքստ.- Երևան, «ԱՀԱ ՊՈԼԻԳՐԱՖ»,2012թ.- 96 էջ

Գագիկ Ասլանյան

Նորամուծական գործընթացների ռազմավարական կառավարումը ձեռնարկությունում: | ՀՀ և ՌԴ տնտեսությունների նորաստեղծական զարգացման հիմնախնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Տնտեսագետ», 2011թ.,էջ 58-62

Գագիկ Ասլանյան

Использование методов планирования эксперимента при разработке стратегического плана развития организации., | Информационные технологии и управление, N-7, Ереван, 2011г., стр. 34-43

Գագիկ Ասլանյան

Մունիցիպալ կազմավորման զարգացման ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրները: | Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ,Երևան, ԵՊՀ հրատ.,2011թ.,էջ 219-227

Գագիկ Ասլանյան

Выбор оптимальной программы производства в отрасли с учетом влияния научно-технического прогресса | Экономические проблемы научных исследований и технического прогресса. М.: ЦЭМИ АН СССР, 1984. – 1.1 п.л.
 

Հոդված/Article

Գագիկ Ասլանյան

Минимизация производственных затрат в отрасли с учетом научно-технического прогресса (на примере производства сварных труб). | Рукопись депонирована в ВИНИТИ, 19.04.84, N-2471-84 деп.

Գագիկ Ասլանյան

Модель планирования эксперимента в экономических исследованиях. | Proceedings of the fourth international symposium, System – Modelling – Control, Zakopane, Poland, Lodz,1979. - 0,3 p.p.