Գագիկ Սերյոժայի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2017 թ. Պրոֆեսոր
1993 - 1994 թթ. «Շուկայական համակարգի տնտեսագիտություն դասընթաց ՀԱՀ, Երևան, ՀՀ
1990 թ. «Տնտեսագիտության դասավանդման մեթոդներ, Կիևի պետական համալսարան
1989 թ․ Դոցենտ
1984 թ. Տնտեսական գիտությունների թեկնածու
1981 - 1984 թթ. ԵՊՀասպիրանտուրա, քաղաքատնտեսությանամբիոն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ,

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, պրոֆեսոր

Մասնագիտական գործունեություն
2016 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի վարիչ (պաշտոնակատար)
2009 - 2010 թթ. Տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
1989 - 2016 թթ․ դոցենտ, ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագիտության տեսության ամբիոն
1984 - 1989 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ , Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, քաղաքատնտեսության ամբիոն
1998 - 1999 թթ. ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի տնտեսագիտական վարչության պետ
1991 - 1992 թթ. ՀՀ Ազգային Ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի գլխավոր փորձագետ
1976 - 1980 թթ. Երևանի քաղսովետի ԳՀԻ աշխատակից

Դասավանդվող դասընթացներ
 • Տնտեսագիտական տեսություն-1
 • Տնտեսագիտական տեսություն-2
 • Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
 • Դրամավարկային քաղաքականության հիմունքներ

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
  Մակրոտնտեսական հավասարակշռություն և տատանումներ:

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն
 • Գագիկ Սերյոժայի Գալստյան

  Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Գագիկ Գալստյան

  Անցումային տնտեսություններ.տեսության և վերափոխումների հարցերի շուրջ | «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 158 էջ

  Գ. Ս. Գալստյան, Հ. Գ. Մարգարյան

  Տնտեսագիտական մտքի պատմության հիմունքները | Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2016, 136 էջ

  Հ. Մարգարյան, Գ. Գալստյան

  Մակրոտնտեսագիտություն | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2014, ԵՊՀ հրատարակչություն, 80 էջ

  Ա. Ներսիսյան, Գ.Գալստյան, Գ.Պետրոսյան, Ա. Մարտիրոսյան

  Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013

  Գալստյան Գ.Ս., Մարտիրոսյան Ա.Ռ., Եղիազարյան Մ.Ռ., Հակոբջանյան Ա.Հ., Մարգարյան Հ.Գ., Ավետիսյան Կ.Ռ., Ներսիսյան Ա.Ռ.

  Տնտեսագիտական մտքի պատմություն | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ

  Գ. Ս.Գալստյան

  Անցումային տնտեսության ուսումնասիրության տնտեսական և մեթոդաբանական սկզբունքները | Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր

  Գ. Ս.Գալստյան

  Տնտեսագիտական մտքի պատմություն | Տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի կրթական ծրագիր
   

  Հոդված/Article

  Գագիկ Գալստյան

  Տնտեսական աճի հիմնախնդիրը և պետական կառավարումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 71-77 |

  Գագիկ Գալստյան

  Տնտեսական համակարգերի նույնականացման շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 33-42 |

  Саргсян А. Л., Маркосян А. Х., Галстян Г. С., Кочинян Н. С.

  Переходный период в РА и проблемы развития | Материалы III междухородной конференции «Феномен рыночного хозяйства». Краснодар 2015, стр. 246-256

  Գագիկ Գալստյան

  Անցումային տնտեսության տեսության ներածություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 143.5, 2014թ. (№ 2), էջ 21-27 |

  Գ. Ս.Գալստյան

  Հայաստանի տնտեսական աճի անատոմիան | «Տասնամյա հանրագումար» ժող. ՌԱՀՀԿ Երևան

  Գ. Ս.Գալստյան

  Փուչիկային աճի, աղքատների «գլխաքանակի» և դիմում գրող ջրվորի մասին | Ազգ, 16 հունիս

  Գ. Ս. Գալստյան

  Աղքատության արմատները և հաղթահարման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 45-51 |

  Գ. Ս.Գալստյան

  Աղքատության արմատները և հաղթահարման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում | Բանբեր Երևանի համալսարանի հասարակական գիտություններ

  Գ. Ս.Գալստյան

  Սիզիփոսի առասպելը. Ազգային տարբերակ | Ազգ, 5 մայիս

  Գ. Ս.Գալստյան

  Անցման շրջանի տնտեսական քաղաքականության շուրջ | «Մարդը և օրենքը» ժող. «Գոշ» հրատարակ.

  Գ. Ս.Գալստյան

  Վայրի լիբերալիզմ, թե արհեստավարժ դիլետանտիզմ` գումարած սողացող կոմունիզմ | Ազգ, 11 մարտ

  Գ. Ս.Գալստյան

  Տունը կառուցվում է քարը քարի վրա դնելով | Ազգ, 18 նոյեմբեր

  Գ. Ս.Գալստյան

  Ձերբազատվել ոչ թե քաղաքատնտեսությունից, այլ հավակնոտ փառասիրությունից | Գրախոսություն Պ. Սամյուելսոնի «Տնտեսագիտություն» դասագրքի հայերեն թարգմանության կապակցությամբ, Ազգ, 5 նոյեմբեր

  Գ. Ս.Գալստյան

  Ազատականության կենտրոնում մարդն է` իր ազատությամբ | Ազգ, 19 հունիս

  Գ. Ս.Գալստյան

  Իրական ազատականությունը և ազատական շղարշի տակ գործող հեղափոխականությունը | Ազգ, 4 ապրիլ

  Գ. Ս.Գալստյան

  «Դրամ…» | Ազգ, 7 մարտ

  Galstyan G. S.

  The problems of transformation in post-social societies (Ownership) | Report of the seminar "Social and economic problems in the period of Transition" Tsakhkadzor, 2-4 October. 1995 RA, UNESCO

  Գ. Ս.Գալստյան

  Ազատական տնտեսության գինը | «Պայքար» ամսագիր համար 1

  Г. Галстян

  Драм не стабилен | Время, 1 март

  Գ. Ս.Գալստյան

  «Տնտեսագետը համոզված է, որ նոր ծրագիրը ճշմարիտ է» | «Երկիր Նաիրի», 20-26 հունվար

  Գ. Ս.Գալստյան

  Մի «ինտելեկտուալի դատողությունների» կապակցությամբ | Ազգ, 16 նոյեմբեր

  Գ. Ս.Գալստյան

  Նորից նույնի մասին (խորհրդարանում քննարկվող «1993թ. սոցիալ-տնտեսական ծրագրի» կապակցությամբ) | Ազգ, 2 ապրիլ

  Գ. Գալստյան

  Սոցիալական ինֆրակառուցվածքը սոցիալիզմի պայմաններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 20-34 |