Գագիկ Սարգսի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, բակալավրիատ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, մագիստրատուրա
2010 թ-ից մինչև այժմ, ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2010 - ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2013 - Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ
Կոնֆլիկտի հոգեբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանության տեսություն, պատմություն, մեթոդաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գագիկ Սարգսի Պետրոսյան

Դասախոս | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Գագիկ Պետրոսյան

Գիտակցության և անգիտակցության հիմնախնդիրը հոգեբանության գիտականացման համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 2 (29) էջ 40-53 |

Գագիկ Պետրոսյան

Ո՞ւր է տանում հոգեբանության զարգացումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 39-49 |

Գագիկ Պետրոսյան

Հոգեկան իրականության տրվածության հիմնախնդիրը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 58-63 |

Գագիկ Պետրոսյան

Հոգեբանության պատմության նշանակությունն ու սահմանները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 2 (20), էջ 49-61 |

Գագիկ Պետրոսյան

«Հարացույց» հասկացության կիրառումը հոգեբանությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 3 (18), էջ 71-82 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը