Գագիկ Պետրոսի Տոնոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003 թ. Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա, ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված խնդիրների ինստիտուտ,մաթեմատիկայի դոկտորի աստիճան
1986 - 1989 թթ. Մոսկվայի Գիտությունների ակադեմիա, համակարգչային կենտրոնի ասպիրանտ
1972 - 1977 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
1962 - 1972 թթ. Ք. Աշտարակ, 3 միջնակարգ դպրոց, գերազանցության ատեստատ

Աշխատանքային փորձ
2003 թ-ից այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասիստենտ
2000 - 2003 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի դասախոս
1989 - 2000 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ասիստենտ
1986 - 1989 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ինժեներ-ծրագրավորող
1984 - 1986 թթ. Մոսկվայի Գիտությունների ակադեմիա, համակարգչային կենտրոնի պրակտիկանտ
1977 - 1978 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի մաթեմատիկ-ծրագրավորող

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համկարգչային իմացություն
MS Office 2007, Visual Basic, C++, Pascal, HTML

Գագիկ Պետրոսի Տոնոյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Հովհաննիսյան, Հ. Ղազարյան, Ռ. Դավթյան, Գ. Տոնոյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2003,107 էջ
 

Հոդված/Article

Է. Վ. Եղիազարյան, Գ. Պ. Տոնոյան

An asymptotic estimate of the number of solutions of a special system of boolean equations (Բուլյան հավասարումների հատուկ համակարգերի լուծումների քանակի ասիմպտոտիկ գնահատումները ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 35-39 |

Ս. Հովհաննիսյան, Գ. Տոնոյան

Որոշ տիպի երկրաչափան խնդիրների լուծման մեթոդներ | Բնագետ, Երևան,2000, 7 էջ

Գ. Պ. Տոնոյան

О гамильтоновых циклах в графах (Համիլտոնյան ցիկլեր գրաֆներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 165 (ռուսերեն) |

Գ. Պ. Տոնոյան

О попарно несравнимых вершинах единичного n-мерного куба и оценке числа шагов одного алгоритма (n-չափանի միավոր պորանարդի զույգ առ զույգ անհամեմատելի գագաթների և մի ալգորիթմի քայլերի քանակի գնահատականի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 148-149 (ռուսերեն) |