Գայանե Հենրիկի Սեմերջյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, էկոլոգիայի ամբիոն:

Գիտական աստիճան
Թեմա՝ «Ադենազան համեմատական էվոլյուցիոն ասպեկտով» 2006 թ. կենսաբանական գիտությունների թեկնածու:

Աշխատանքային փորձ
1996 - 2007/07 թթ. Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի բաժին
2007/08 թ-ից առ այսօր Լաբորատորիայի վարիչ ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի բաժին
2008 թ–ից առ այսօր Ասիստենտ, ԵՊՀ կենս. ֆակուլտետի կենսաքիմիայի բաժին
16 տարի:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ազոտ պարունակող միացությունների փոխանակություն:

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսաքիմիկոսների Եվրոպական Ընկերությունների Ֆեդերացիա
Կենսաքիմիկոսների Հայսատանյան Միավորում

Գայանե Հենրիկի Սեմերջյան

Ասիստենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Գ. Հ. Սեմերջյան, Հ. Հ. Սեմերջյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Effects of Mg(2+), Cd(2+), Cu2(+) low concentrations and immobilization stress on the activity of adenosine deaminase in different organs of rabbits (Mg(2+), Cd(2+), Cu(2+)-իոնների ցածր և անշարժացման սթրեսի ազդեցությունն ադենոզին դեզամինազի ակտիվության վրա ճագարների տարբեր օրգաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 122-127 |

Աղաջանյան Ա. Ա , Սեմերջյան Գ. Հ., Նիկոյան Ա. Ա., Թռչունյան Ա. Հ.

Կենսաքիմիայի դասավանդման գործընթացում լաբորատոր աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման ժամանակակից մոտեցումները | Համահայկական V կրթական գիտաժողով «Բնագիտությունը 21-րդ դարում», Համահայկական Գիտաժողովի Նյութերի Ժողովածու: 2017, էջ 137-139

Г. Г. Семерджян, Г. А. Семерджян

Использование ферментов обмена пуриновых оснований для мониторинга загрязнения окружающей среды | Биологический журнал Армении. 2017, 1 (69), стр. 63-66

Դավթյան Մ.Ա. , Խաչատրյան Մ.Հ., Հայրապետյան Ն.Ն. , Սեմերջյան Գ.Հ.

Ադենինը և ադենոզինը դեզամինացնող ֆերմենտների ուսումնասիրությունը առողջ և տուբերկուլյոզով հիվանդ մարդկանց արյան մեջ | Հայաստանի Կենսաբանական Հանդես, 2012 LXIV, N1, էջ 75-79 |

М.А. Давтян , Н.Н. Айрапетян , М.А. Хачатрян , Г.Г. Семерджян

Гуаниндезаминазная активность в различных биологических объектах | Информационные Технологии и Управление, 2012 , Ν1, стр.209-216,
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

G. Semerjyan, I. Semerjyan, A. Trchounian

Biochemical Composition and Antioxidant Property of Some Bryophytes Common in Armenia | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 116-117, Armenia

Tamrazyan A.H., Karapetyan S.A., Khachatryan M.A., Hayrapetyan N.N., Semergyan G.H., Khechoyan M.О.

Some properties and partial purification of Paramecium multimicronucleatum glutaminase and adenase | EJB the FEBS Journal, Abstracts of the 29-th Meeting of the Federation of the European Biochem., Warsaw, Poland,2004, p 70