Գայանե Լեյնադի Դանիելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1980 – 1985 թթ. Բանասիրական ֆակուլտետի Ռոմանագերմանական բաժին (անգլերեն լեզու), ԵՊՀ (բանասերի, թարգմանչի, ուսուցչի որակավորմամբ)
2005 – 2007 թթ. Հայցորդ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
2005 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց «Անգլիական բանասիրություն» մասնագիտությամբ
2009 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց «Անգլիական բանասիրություն» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
2008 թ. «Լեզվաբանական իրազեկության զարգացման հիմնախնդիրն անգլերենի բանասիրական ուղղվածությամբ դասընթացում», մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր, ՀՀ ԲՈՀ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ–ից ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ
1993 – 2009 թթ. ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս
1991 – 1993 թթ. Երևանի թիվ 142 միջն. դպրոցի ուսուցչուհի
1985 – 1991 թթ. Երևանի թիվ 135 միջն. դպրոցի ուսուցչուհի

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Գայանե Լեյնադի Դանիելյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Դանիելյան

Անգլերենի hnչյունաբանական ուսուցումը բանասիրական ֆակուլտետում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, Գիտ. աշխ.- ժողով... 2006, N 7, էջ 185-195
 

Հոդված/Article

Գ. Դանիելյան

Հապավումների ուսուցումը բանասիր. կողմնորոշման անգլերենի դասընթացում | Մանկավարժություն, 2007, N 5-6, էջ 78-84

Գ.Դանիելյան

Գենդերային հարցերը և լեզուն | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 185-195

Գ. Դանիելյան

Անգլերեն հատուկ նպատակներով (ESP) դասընթացի խնդիրները բանասիրական ֆակուլտետում | Մանկավարժական միտք, 2006, N 1-2, էջ 163-166

Գ.Դանիելյան

Գենդերային հարցերը և լեզուն | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 41-48

Գ.Դանիելյան

Մշտակիրարկը որպես կապակցելիության գլխավոր միջոց | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 4, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, էջ 64-70