Գայանե Վարդգեսի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, հայցորդ
1982 - 1985 թթ. Մոսկվայի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, դիպլոմ
1979 - 1982 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դասախոս
1990 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագորմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1987 - 1990 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ և ժամավճարով դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Մեծ Բրիտանիա

Հասարակական գործունեություն
Երիտասարդ թարգմանիչների միավորում ՀԿ-ի վարչության անդամ
AASE-ի (Անգլերենի ուսումնասիրության հայյկական ասոցիացիա) անդամ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանով)

Գայանե Վարդգեսի Հակոբյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Seda Gabrielyan, G. Hakobyan, L. Bagumyan

Textbook of legal and economic translation | Դասագիրք: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 158 էջ

GayaneHakobyan, MelineYeghoyan

Female Discrimination in Language, | ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 20-21, էջ 151-157, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2010-11

Գաբրիելյան Ս., Հակոբյան Գ., Քալաեջյան Տ.

English for Translators (part 3) | Manual, Եր., 2010, 276 էջ

Ս. Գաբրիելյան, Գ. Հակոբյան, Լ. Բագումյան

Մասնագիտական տեքստերի ժողովածու | Ուս. ձեռնարկ թարգմանչական բաժնի ուսանողների համար, հեղինակային հրատ., Երևան, 2010

Գաբրիելյան Ս., Խաչատրյան Ա., Հակոբյան Գ., Չարչօղլյան Լ.

English for Translators (part 1) | Ձեռնարկ, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2007
 

Հոդված/Article

Seda Gabrielyan, Gayane Hakobyan

Allusions in J. Joyce’s “A portrait of the artist as a young man” and their translation | Աստղիկ, 2016, 27, 226-243 էջ |

GayaneHakobyan, MelineYeghoyan

The Peculiarities of Children’s Discourse in Literature | ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 20-21, էջ 157-163, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2010-11

Գայանե Հակոբյան

Մշակութային գործոնը որպես թարգմանաբանական խնդիր | ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 16, էջ 319-323, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2006

Գայանե Հակոբյան

Քամու կերպարը Ք. Մենսֆիլդի «Փչում է քամին» պատմվածքում | ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 16, էջ 198-207, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2006

Գայանե Հակոբյան

Լուիս Քերոլի «Ալիսների» հայերեն երկու թարգմանությունները | ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 16, էջ. 278-286, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2006