Գևորգ Բալաբեկի Դանիելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003 թ. Վերապատրաստում Բուդապեշտի միջազգային ռազմավարական ակադեմիայում
1997 թ. Վերապատրաստում Վաշինգտոնի միջազգային իրավունքի ինստիտուտում
1984 - 1987 թթ. ԽՍՀՄ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Պետության և իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1975 - 1983 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսության թեման
«Տեղական իշխանության մարմինների դերն օրինականության ամրապնդման ոլորտում», ի.գ.թ. Ժբ.00.02, Հանրային իրավունք (սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում)
«Վարչական արդարադատության կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում», ի.գ.դ. ԺԲ-00.01 Պետության և իրավունքի տեսության և պատմության, իրավական ուսմունքների պատմություն և ԺԲ-00.02, Հանրային իրավունք (սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում)

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հիմնարար իրավունքների իրացման և պաշտպանության հիմնական ընթացակարգերը ևկառուցակարգերը, իրավունքի էվոլյուիցիայի արդի հարցադրումները, վարչականարդարադատության բարելավման հիմնահարցերը

Կարդացվող դասընթացները
Վարչական իրավունք, Վարչական վարույթ և դատավարություն, Հանրային իրավական պատասխանատվությունը վարչական իրավունքում, Գիտական հետազոտության հիմունքներ։

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1988 - 1990 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի Սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
1989 - 1992 թթ. ՀՀ դատախազության Ազգամիջյան հարաբերություններում հսկողության բաժնի պետ,
1992 - 1996 թթ. Հրազդանի միջշրջանային դատախազ,
1996 - 1999 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազության բաժնի դատախազ,
2000 - 2004 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության պետ,
2004 - 2007 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ,
2007 - 2010 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարար,
2011 - 2018 թթ ՀՀ սահմանադրական դատարանի խորհրդական,
1998 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
2013 - 2018 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ
2018 - 2019 թթ. ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ
2021 թ -ից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի վարիչ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2011 թ-ից ԺԲ.00.01 և ԺԲ.00.02 մասնագիտություններով ԵՊՀ իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ,
2012 թ-ից ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդի անդամ,

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
«Օրենք և իրականություն», «Պետություն և իրավունք» և «Ղարաբաղի դատական իշխանություն» գիտական հանդեսների խմբագրական խորհուրդների անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2011 թ-ից «Սահմանադրական իրավունքի կենտրոն» Հ/Կ խորհրդի նախագահ,
1998 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ,
2009 թ-ից «Հայ իրավաբանների ասոցիացիա» Հ/Կ անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
2004թ. արդարադատության 2-րդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան,
2006թ. «Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբան» պատվավոր կոչում,
Պարգևատրվել է մի շարք կառավարական մեդալներով և շնորհակալագրերով

Լեզուները
Հայերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
1977 - 1979 թթ. ժամկետային պարտադիր զինծառայություն խորհրդային բանակում

(+374 60) 71-02-56
(ներքին 12-56)

Գևորգ Բալաբեկի Դանիելյան

Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ա. Մանասյան, Ս. Վ. Մուրադյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Վ. Վ. Ստեփանյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք առաջին | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., գլխ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 416 էջ:

Այվազյան Ն. Ա., Դանիելյան Գ. Բ., Ենգոյան Հ. Ա., Մուրադյան Ս. Վ., Մուղնեցյան Գ. Մ., Շաթիրյան Է. Է., Ռաֆաելյան Վ. Վ.

Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ / ընդհանուր խմբագրությամբ Գ.Դանիելյանի, Երևանի պետ. համալս., Հայրապետ, 2015, 384 էջ |

Գ.Բ. Դանիելյան, Վ.Ն. Այվազյան, Ա.Ա. Մանասյան

Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի դրույթները եւ դրանց իրացման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | Գիտագործնական հետազոտություն. - Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015, 240 էջ: |

Այվազյան Ն.Ա., Այվազյան Վ.Ն., Եղյան Ռ. Հ., Դանիելյան Գ.Բ., Հարությունյան Գ. Գ., Հարությունյան Ա. Շ., Հովհաննիսյան Վ. Հ., Մուրադյան Ս. Վ., Ստեփանյան Վ.Վ.

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք | Դասագիրք, (վերահրատարակումներով), 5րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Գևորգ Դանիելյան

Իրավական կոլիզիաների և օրենսդրական բացերի հաղթահարման արդի հիմնահարցերը | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 5-26 |

Գևորգ Դանիելյան

Երեխայի անձնական տվյալների պաշտպանության արդի հիմնահարցերը | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 111-128 |

Gevorg Danielyan

Evolution of Terminology in the Context of Armenian Jurisprudence | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 72-87 |

Գևորգ Դանիելյան

Վլադիկ Ներսեսյանցի իրավափիլիսոփայական ժառանգությունը և իրավունքի զարգացման արդի հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 23-40 |

Գևորգ Դանիելյան

Վարչարարության առանձնահատկությունները ազգային անվտանգության ոլորտում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 58-77 |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը