Գևորգ Հարությունի Շահխաթունի
Կենսագրություն
Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ/փորձագիտական ոլորտներ
Իմպեդանսային սպեկտրասկոպիա, կիսահաղորդչային սենսորներ

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Մետաղօքսիդային կառուցվածքով սենսորների հետազոտումը վոլտամպերային բնութագրերի, իմպեդանսային սպեկտրասկոպիայի և մոնիթորինգային եղանակների միջոցով

Կրթական կենսագրություն
2016 - 2019 թթ. Ասպիրանտուրա, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա, Երևանի Պետական Համալսարան
2014 - 2016 թթ. Մագիստրոսի աստիճան, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա, Երևանի Պետական Համալսարան
2010 - 2014 թթ. Բակալավրի աստիճան, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա, Երևանի Պետական Համալսարան

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
2020 թ-ից մինչ այժմ Կրտսեր գիտաշխատող,Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն, Երևանի Պետական Համալսարան
2016 - 2020 թթ. Լաբորանտ, Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն, Երևանի Պետական Համալսարան

Շնորհներ և պատվոգրեր
1.Ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր – 2018 (№ 18A-2b43)
Գիտաժողովների մասնակցություն, գիտական ուղևորություններ
1.Proc. of 6th International Conference on Sensors Engineering and Electronics Instrumentation Advances (SEIA' 2020), 23-25 September 2020, Porto, Portugal,

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
gevshahkhatuni@ysu.am

Գևորգ Հարությունի Շահխաթունի

Կրտսեր գիտաշխատող | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
 
 

Հոդված/Article

A. Shahkhatuni, A. Movsisyan, A. Shahinyan

Solvent Effects on Spin-Spin Coupling Constants in Organomercury Compounds | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2021, Vol. 56, Issue 1, p. 69-72