Գևորգ Ստեփանի Քիլիմջյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1966-1969 թթ. ՀՍՍՀ ԳԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, ասպիրանտ
1956-1961 թթ. ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (1972 թ.), դոցենտ (1979 թ.)
Գիտական թեմա` «Թուրք հունական հարաբերությունները 1908-1914 թթ.»

Աշխատանքային փորձ
1972 թ. ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետի Ընդհանուր պատմության ամբիոնի ավագ դասախոս
1969 - 1972 թթ. ՀՍՍՀ ԳԱ Արևելագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող
1964 - 1966 թթ. ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետի Հայ ժողովրդի պատմության ամբիոնի կրտսեր լաբորանտ
1961 - 1963 թթ. ՀՍՍՀ Մեղրու շրջանի Կարճևան գյուղի 8-ամյա դպրոցի պատմության դասատու

Կարդացվող դասընթացներ
Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի նոր պատմություն,
Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների Միջին և Նոր դարի պատմություն,
Հունաստանի պատմություն,
Բալկանյան հիմնախնդիրները 19-րդ դ. սկզբին,
Պառլամենտարիզմի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Եվրոպական երկրների և ԱՄՆ-ի միջազգային հարաբերություննրը 19-րդ դ. վերջին երեսնամյակում և 20-րդ դարի սկզբին, Բալկանյան ժողովուրդների ազգային-ազատագրական շարժումները թուրքական տիրապետության դեմ:

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն, հունարեն, թուրքերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի շնորհակալագիր
ԵՊՀ Ոսկե մեդալ

Գևորգ Ստեփանի Քիլիմջյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Համաշխարհային պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Ս. Քիլիմջյան

Հնդկաստանի, Չինասատանի և Ճապոնիայի միջնադարի ու նոր ժամանակների պատմություն | Դասախոսություններ: Երևան, 2017թ., 185 էջ |

Գ. Ս. Քիլիմջյան , Ս. Եսայան

Համիդ Զուբեյիր Քոշայ։ Էրզրումի և նրա շրջակայքի հնագույն պատմությունը | ՀՍՍ ՀԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1, 1990, էջ 78-82

Գ. Ս. Քիլիմջյան

Թուրք-հունական հարաբերությունները 1908-1914 թվականներին | ԵՊՀ-Երևան: Երևանի համալսարանի հրատ., 1988, 208 էջ |

Գ. Ս. Քիլիմջյան

Թուրք-հունական հարաբերությունները 1908-1914 թթ. | Երևան, ԵՊՀ, 206 էջ

Գ. Ս. Քիլիմջյան

Ֆրանս-Պրուսական պատերազմը և 1870 թ. սեպտեմբերի 4-ի հեղափոխությունը Ֆրանսիայում | Երևան, ԵՊՀ, 1982, 105 էջ
 

Հոդված/Article

Գ. Ս. Քիլիմջյան

Թուրք-հունական հարաբերությունները թուրք պատմագրության մեկնաբանությամբ /1908-1912 թթ./ | Մերձավոր և միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, հ. 5, Թուրքիա, Երևան, 1970, էջ 278-296

Գ. Ս. Քիլիմջյան

Երիտթուրքերի ազգային քաղաքականության հարցի շուրջ | ՀՍՍ ՀԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 3 (332), 1970, էջ 11-16