Գևորգ Ֆերդինանտի Կիրակոսյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1998 - 2000 թթ. Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1996 - 1998 թթ.Հայաստանի Հանրապետության կառավարման դպրոց
1990 - 1995 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիոտտ

Գիտական աստիճան
2000 թ-ից Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային գործունեությունը
2004 թ-ից մարտ - մինչ օրս ՀՀ Ազգային Ազգային Ժողովի Վերլուծական վարչության տնտեսական վերլուծության բաժնի վարիչ
2002 - 2004 թթ. ՀՀ Ազգային ժողովի տնտեսագիտական վերլուծության վարչության տնտեսական բարեփոխումների և սոցիալական քաղաքականության վերլուծության բաժնի վարիչ
1998 - 2002 թթ. ՀՀ Ազգային ժողովի տնտեսագիտական վերլուծության վարչության տնտեսական բարեփոխումների և սոցիալական քաղաքականության վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Վերապատրաստման դասընթացներ
1997 թ. Ֆրանսիայի Լիլի Պետական կառավարման ինստիտուտ
2003 թ.Ֆինլադիայի պետական ծառայության ինստիտուտ
2004 թ. Եվրոպական Սահմանադրական իրավունքի կենտրոն. Հունաստան

Օտար լեզվի իմացությունը
Ռուսերեն, Անգլերեն

(+374 10) 51-36-03

Գևորգ Ֆերդինանտի Կիրակոսյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Ֆինանսահաշվային ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Վարդան Բոստանջյան, Գևորգ Կիրակոսյան

Բյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 79-87 |

Գևորգ Կիրակոսյան

ՀՆԱ-ի կառուցվածքի բարելավման և հարկային բեռի բաշխման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 52-60 |

Վարդան Բոստանջյան, Գևորգ Կիրակոսյան, Սմբատ Մելիքյան

Բյուջետային գործընթացի կազմակերպման մեթոդաբանական մոտեցումները | Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 8-16 էջ, Հայաստան |

Գևորգ Կիրակոսյան, Մարիամ Ավետիսյան

Պետական ֆինանսական քաղաքականության և բյուջետային պլանավորման հիմնախնդիրները | Այլընտրանք: 2017թ․, 3 ապրիլ-հունիս, 177-181 էջ, Հայաստան |

Գևորգ Կիրակոսյան, Մարիամ Ավետիսյան

Բյուջետային համակարգի կատարելագործման ուղիները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում | Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 63-69 էջ, Հայաստան |

Գևորգ Կիրակոսյան, Վարդան Բոստանջյան

Հարկային համակարգի դերը տնտեսական անվտանգության ապահովման գործում | Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2017, 4, էջ 124-129 |

Գևորգ Կիրակոսյան, Անի Սարգսյան

Հարկային քաղաքականության կատարելագործման և տնտեսական առաջնթացի ապահովման հիմնախնդիրները | Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 502-506 |

Վարդան Բոստանջյան, Գևորգ Կիրակոսյան, Մարիամ Ավետիսյան

Հայաստանի հանրապետությունում բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները | Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2016, 1, 41, 104 – 114 էջ |