Գնել Սամվելի Մուղնեցյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրիատ
Գիտական աստիճան, կոչում
Գիտական ատենախոսության թեմա
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Վարչական դատավարության ընթացակարգային առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում // Իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն, Երևան, 2011.-171 էջ, ԺԲ.00.02

Կարդացվող դասընթացներ
Վարչարարության իրականացման հիմնախնդիրներ, առանձին վարչական վարույթների առանձնահատկություններ, վարչական դատավարության իրականացման հիմնահարցեր
ՀՀ վարչական իրավունք, Վարչական դատավարություն և վարչական վարույթ, Վարչական պատասխանատվությունը ՀՀ –ում, Ծառայողական իրավունք:

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2015 թ-ից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2012 թ-ից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2013 – 2014 ՀՀ Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2011 թ-ից «ԼԵԼԳԱԼ ՔՆՍԱԼԹԻՆԳ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻԶ» ՍՊ ընկերության գործադիր տնօրեն
2011 թ-ից ՀՀ Փաստաբանական դպրոցի դասախոս
2009 թ-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ-փաստաբան
2009 - 2010 թթ. «ԼԵՔՍ-ԿՈԴ» ՓԲԸ-ի իրավաբան
2009 - 2010 թթ. «ՍՐԵՏԵՆԿԱ-ԿՈՆՍՈՒԼ» ՍՊԸ-ի իրավաբան-վարչական դեպարտամենտի ղեկավար
2008 - 2009 թթ. Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավորի օգնական
2006 - 2008 թթ. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական դատարանի դատավորի օգնական
2015 - 2016 թթ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.02) անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 10) 55-55-03
(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Գնել Սամվելի Մուղնեցյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Այվազյան Ն. Ա., Դանիելյան Գ. Բ., Ենգոյան Հ. Ա., Մուրադյան Ս. Վ., Մուղնեցյան Գ. Մ., Շաթիրյան Է. Է., Ռաֆաելյան Վ. Վ.

Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ / ընդհանուր խմբագրությամբ Գ.Դանիելյանի, Երևանի պետ. համալս., Հայրապետ, 2015, 384 էջ |

Ն. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Ս. Վ. Մուրադյան, Գ. Ս. Մուղնեցյան, Է. Է. Շաթիրյան, Վ. Վ. Ռաֆայելյան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ (ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Դանիելյանի), ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 704 էջ
 

Հոդված/Article

Գնել Մուղնեցյան, Տիգրան Ավետիսյան

Դատավորի կարգապահական պատասխանատվության սահմանադրաիրավական բնույթը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 25-40 |

Gnel Mughnetsyan

Certain Considerations on Institution of Administrative Claims and the Implementation Thereof | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.111-123 |

Գնել Մուղնեցյան

Դատարանի` որպես վարչական պատասխանատվության ենթարկող սուբյեկտի հիմնահարցերը ՀՀ վարչական դատավարությունում | Պետություն և իրավունք, Երևան, 2010, թիվ 4 (50), էջ 86-93 |

Գնել Մուղնեցյան

ՀՀ վարչական դատարանի քննությանը ենթակա վեճերի որոշման հիմնական չափանիշները | Արդարադատություն, թիվ 3(4), Երևան, 2010, էջեր 20-35

Գնել Մուղնեցյան

Վարչադատավարական գործընթացի վերաքննության փուլի անհրաժեշտության հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում | Արդարադատություն, թիվ 3(3), Երևան, 2010, էջեր 42-49