Գոհար Ռազմիկի Գարեյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ
1985 - 1989 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` երկրաբանություն, մետաղային և ոչ մետաղային հանքավայրերի որոնում և հետախուզում

Գիտական աստիճան
2014 թ. Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեմա՝ «Ոսկու հանքավայրերի ծավալային լիթոերկրաքիմիական մոդելավորումը որպես նրանց երկրաքիմիական որոնումների մեթոդական հիմք», ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձը
1979 - 2001 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2001 - 2014 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի դասախոս
2014 թ. սեպտեմբերից առ այսօր ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Որոնումների երկրաքիմիական մեթոդներ
Հանքային դաշտերի ու հանքավայրերի կառուցվածքները
Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական քարտեզագրություն
Հանքային հումքի տնտեսագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (բավարար), անգլերեն (բավարար)

goharg@ysu.am

Գոհար Ռազմիկի Գարեյան

Ասիստենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների հետախուզման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Григорян С.В., Адамян А.З., Гареян Г.Р.

О методике оценки литогеохимических аномалий при поисках золоторудных месторождений | Изв. НАН РА, Науки о Земле, 2009, т. 62, N 3, с. 23-27
 

Հոդված/Article

Адамян А.З., Арутюнян Л.В., Гареян Г.Р., Григорян С.В.

Особенности состава и строения первичных геохимических ореолов золоторудного месторождения Колар (Индия) | Изв. НАН РА, Науки о Земле, 2010, т. 63, N 2, с. 41-47

Բ. Հ. Բեզիրգանյան, Ռ. Վ. Հովհաննիսյան, Ժ. Հ. Մանսուրյան, Գ. Ռ. Գարեյան

К оценке перспектив рудоносности северо-восточного продолжения Алавердского месторождения меди (Ալավերդու պղնձի հանքավայրի հյուսիս-արևելյան շարունակության հանքատարության հեռանկարների գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 127-132 (ռուսերեն) |

Безирганов Б.Г., Гареян Г.Р.

К методике оценки прогнозных ресурсов скрытого эндогенного оруденения по геохимическим ореолам | Изв. ВУЗ, Геология и разведка, 1987, N 10, с. 122–124

Բ. Հ. Բեզիրզանով, Գ. Ռ. Գարեյան

О значении вертикальной зональности первичных геохимических ореолов при поисках скрытого эндогенного оруденения на Меградзорском месторождении Арм. ССР (Առաջնային երկրաքիմիական պսակների ուղղաձիգ զոնալականության նշանակությունը Հայկական ՍՍՀ Մեղրաձորի հանքավայրի կույր էնդոգեն հանքայնացման որոնումների համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #3, էջ 119-123 (ռուսերեն) |

Безирганов Б.Г., Гареян Г.Р.

О значении вертикальной зональности первичных геохимических ореолов при поисках скрытого эндогенного оруденения на Меградзорском месторождении Арм. | Ученые записки ЕГУ, Естеств. науки, 1983, N 3, с. 119-123