Գոհար Ստեփանի Մելիք-Բախշյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական լեզուների և գրականության ֆակուլտետ (1978 - 1981) ասպիրանտուրա
- ղեկավար, Պրոֆ. Լուիզա Սամվելյան, Արվեստագիտության պրոֆեսոր, ԵՊՀ
- Ասպիրանտական մինիմումներ,փիլիսոփայություն,գերմաներեն,արտասահմանյան գրականություն:
Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական լեզուների ու գրականության ֆակուլտետ (1973 - 1978)
- Գերազանցության դիպլոմ Ռոմանագերմանական լեզուների ու գրականության ոլորտում :

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից այժմ Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի,ԵՊՀ, Անգլերենի դասախոս
1997 - 2010 թթ. Անգլերենի 2 ամբիոն, Ռոմանագերմանական լեզուների և գրականության ֆակուլտետ, ԵՊՀ, անգլերենի դասախոս
1996 - 1997 թթ. Անգլիական բանասիրության ամբիոն, Ռոմանագերմանական լեզուների ու գրականության ֆակուլտետ, ԵՊՀ, անգլերենի դասախոս
1985 - 1986 թթ. Հայաստանի պետական ռադիո, խմբագիր
1978 - 1984 թթ. Բանասիրական ֆակուլտետ,ԵՊՀ, անգլերենի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ, դիվանագիտական վարվեցողություն, դիվանագիտական գրագրության կազմում, երկրագիտություն, մասնագիտական թարգմանություն, դիվանագիտական խոսքի մշակույթ, դիվանագիտական բանակցութունների վարում

Լեզուներ
անգլերեն, ռուսերեն (ազատ)

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների
Գոհար Մելիք-Բախշյան, Անահիտ Աբրահամյան. «New Approaches – New Achievements». զեկուցում Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի (МГИМО) 70-ամյակին նվիրված «Նոր տեխնոլոգիաները օտար լեզուների դասավանդման մեջ» միջազգային գիտաժողովում (Մոսկվա, 2013 թ., սեպտեմբեր)

Գոհար Ստեփանի Մելիք-Բախշյան

Ասիստենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A. Abrahamyan, G. Melik-Bakhshyan , R.Melikyan

Diplomatic Intercourse | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 266 էջ |

Y. Yerznkyan , A. Abrahamyan , G. Melik-Bakhshyan , N. Avagyan , N. Mnatsakanyan , A. Gevorgyan

On Democracy in English | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 3-րդ հրատ.` փոփոխ. և լրաց., 286 էջ |
 

Հոդված/Article

Արմենուհի Մարտիրոսյան, Անահիտ Աբրահամյան, Գոհար Մելիք-Բախշյան, Ռուզաննա Մելիքյան, Մարինե Մկրտչյան, Նունե Մելքոնյան

Անգլերենով մասնագիտական դասընթացների մեթոդական ուղեցույցներ | Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2016, 51 էջ

Anahit Abrahamyan, Gohar Melik-Bakhshyan

On Effectiveness of New Approaches in Teaching English | Scientific News, №2-3, Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan, 2014, pp. 161-165 |

Գոհար Ստեփանի Մելիք-Բախշյան

Masehyan`s Translations Viewed by Foreign Scholars | Международная конференция: проблемы романо-гермаской филологоо, теория и методика преподавания иностранных языков; 17-18 Апреля, Тезисы докладов.Երևան 2008

Անահիտ Աբրահամյան, Գոհար Մելիք-Բախշյան

Անգլերենի ուսուցման առանձնահատկությունները միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում | «Անգլերենի ուսուցման առանձնահատկությունները միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում», օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, 3, 2003, էջ 84-89 |
 

Թեզիս/Thesis

Գոհար Մելիք-Բախշյան

Անգլերենի դասավանդման առանձնահատկությունները ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում | Գիտաժողով՝ նվիրված օտար լեզուների դասավանդման արդի խնդիրներին, ԵՊՀ, 2015, էջ 17-18 |