Գրիգոր Ալեքսանդրի Բալասանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Խորհրդային Հայաստանի արտաքին առևտրատնտեսական հարաբերությունները 1920 - 1922 թթ.» 2009, (ԻԳ.00-04 միջազգային հարաբերություններ) ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
2013 թ. դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
ՌԴ և ԱՄՆ միջազգային գործընթացներում, ԱՄՆ քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում, Հայկական հարցը և միջազգային դիվանագիտությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն

Լեզուներ
Անգլերեն, Ռուսերեն, Թուրքերեն

Գրիգոր Ալեքսանդրի Բալասանյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Գրիգոր Բալասանյան

Խորհրդային Ռուսաստանում Հայառի գրասենյակների գործունեության պատմությունից (1923-1927թթ.) | Գիտական Արցախ, 2019, 1(2), էջ 350-358 |

Գրիգոր Բալասանյան

Թուրքիայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում և չճանաչված պետությունների գործոնը | Գիտական Արցախ, 2(3), 12-21 էջ, 2019

Գրիգոր Բալասանյան

Արցախյան շարժում. ինքնորու՞մ թե անջատողականություն։ Հետհայացք 30 տարվա հեռավորությունից | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2018, 1, էջ 29-33 |

Գրիգոր Բալասանյան

Հայաստանի եվրասիական ընտրության քաղաքակրթական և քաղաքատնտեսական հիմքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 27-34 |

Григор А. Баласанян, Владимир С. Изотов

Факторы политического риска в процессе евразийской интеграции (на примере Республики Армения) | Вестник Московского университета. Политические науки, 2017, N 5, стр. 7-18 |

Григор Баласанян

Стратегия РФ в азиатско-тихоокеанском регионе (ՌԴ ռազմավարությունը Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում արդի փուլում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 27-36 |

Գրիգոր Բալասանյան

ԱՄՆ-ը և ՌԴ-ն ԼՂ հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում (1992-2016 | ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները: 2016, 169-174 էջ |

Գրիգոր Բալասանյան

ԱՄՆ-ը, ՌԴ-ն և ԵՄ-ն հարավկովկասյան հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու; 2016թ․, 1.4 (14), 130-136 էջ, Հայաստան |

Գրիգոր Բալասանյան

Армяно-грузинские отношения в 1921-1922гг. | Вестник института стратегических исследований ПГЛУ. 2016, V, стр. 66-69 |

Григор Александрович Баласанян

Влияние лоббистских организаций на внешнюю политику США на Южном Кавказе | ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с., стр. 146-153 |

Գ. Ա. Բալասանյան

Հայ-ադրբեջանական առևտրատնտեսական առնչությունների պատմությունից (1923-1927 թթ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 141.6, Երևան 2013թ., էջ 3-17 |

Գ. Բալասանյան

Վրաստանում Հայառի առևտրատնտեսական գործունեության պատմությունից (1923-1927 թթ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 137.6, Երևան 2012թ., էջ 27-32 |

Գ. Ա. Բալասանյան

Խորհրդային Հայաստանի առևտրատնտեսական առնչությունները հարևան պետությունների հետ (1923- 1927 թթ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 136.6, Երևան 2012թ., էջ 48-52 |

Գ. Ա. Բալասանյան

Հայ-պարսկական առևտրատնտեսական հարաբերությունների պատմությունից (1923-1925 թթ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 134.6, Երևան 2011թ., էջ 24-29 |

Գ. Ա. Բալասանյան

Հայ-թուրքական առևտրատնտեսական հարաբերությունների պատմությունից (1923-1927) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 133.6, Երևան 2011թ., էջ 47-54 |

Գ. Ա. Բալասանյան

Մոսկվայում ՀՍԽՀ լիազոր ներկայացուցչության առևտրատնտեսական գործունեության պատմությունից (1921-1922 թթ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 131.6, Երևան 2010թ., էջ 37-45 |

Գ. Բալասանյան

Խորհրդային հանրապետությունների հետ ՀՍԽՀ առևտրատնտեսական առնչությունների պատմությունից 1921 - 1922 թթ. | Հայոց պատմության հիմնահարցեր, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 10, Երևան 2009 |

Գրիգոր Բալասանյան

Հայ-թուրքական առևտրական հարաբերությունները 1921 - 1922 թթ. | Մխիթար Գոշ, գիտամեթոդական հանդես, 1, Երևան 2009 |

Գ. Բալասանյան

Հայ-իտալական առևտրատնտեսական հարաբերությունները 1920 - 1922 թթ. | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու 2(35), Երևան 2008 |

Գրիգոր Բալասանյան

Խորհրդային Հայաստանի առևտրատնտեսական առնչությունները եվրոպական երկրների հետ 1921 - 1922 թթ. | «Բանբեր» Հայաստանի Արխիվների 2(112), Երևան 2008 |
 

Թեզիս/Thesis

Г. А. Баласанян

Русская революция и Армянский вопрос 1917-1918гг. | Армяне Юга России: История, культура, общее будущее (Материалы III Международной научной конференции г. Ростов-на-Дону, 30-31 мая, 2018 г.. 2018, стр. 41-43 |

Баласанян Г. А.

Армения и евразийская интеграция: уроки, проблемы и перспективы | Евразийская интеграция: проблемы и перспективы. 2017, стр. 7-15 |