Գրիգոր Հովհաննեսի Բեքմեզյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2004 - 2005 թթ. ՈՒտրեխտի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, Նեդերլանդներ Երիտասարդ իրավաբան դասախոսների վերապատրաստման Ծրագիր, Օրենք և տնտեսագիտություն
2000 թ. Կենտրոնական Եվրոպական Համալսարան, Բուդապեշտ, Հունգարիա, Միջազգային արբիտրաժ
1999 թ. ԱՄՆ Կալիֆորնիայի Համալսարան, Բերկլի, Միջազգային առևտրային իրավունք
1999 – 2002 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1994 – 1999 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Անձի կյանքին և առողջությանը պատճառված վնասի հատուցումը» ի.գ.թ., ԺԲ.00.03 Մասնավոր իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Պատճառված վնասի հատուցում, Պայմանագրային իրավունք, Քաղաքացիական իրավունք

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք,
Արտապայմանագրային պարտավորություններ,
Արժեթղթերը քաղաքացիական իրավունքում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2002 թ–ից առայսօր ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ, 2009թ․-ից դոցենտ
2019 թ-ից առայսօր ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ
2015 թ–ից 2019 թ․ «Բեքմեզյան» ՍՊԸ տնօրեն
2015 թ–ից 2018 թ․ Տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի անդամ
2015 թ-ից առայսօր ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ (2019թ-ից ժամանակավորապես կասեցված է)
2015 - 2017 թթ. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.03) անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
ՀՀ արդարադատության նախարարի 26.09.2013 թ. թիվ 10 հրամանով արդարադատության ոլորտում մատուցած նշանակալի ծառայությունների համար պարգևատրվել է «Ներսես Շնորհալու» անվան հուշամեդալով

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)
grigorbekmezyan@ysu.am

Գրիգոր Հովհաննեսի Բեքմեզյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ռոլֆ Քնիպեր, Վահրամ Ավետիսյան, Գրիգոր Բեքմեզյան, Արսեն Թավադյան, Սիմոն Ֆարմանյան

Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով | Երևան, Տիգրան Մեծ, 2017, 240 էջ |

Գրիգոր Բեքմեզյան

Վնաս պատճառելուց բխող պարտավորություններ (արտապայմանագրային պարտավորություններ) | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., Հայաստան, Երևան, 2017թ․, 126 էջ (էլեկտրոնային գիրք)

Գրիգոր Բեքմեզյան

Գույքի օտարման պայմանագրեր | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2016, 88 էջ |

Ս. Մեղրյան, Գ. Բեքմեզյան, Դ. Սերբոյան, Լ. Մելիքջանյան

Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Երկրորդ մաս: (2-րդ հրատարակություն՝փոփոխություններով և լրացումներով) | Գ.Հ. Ղարախանյանի և Տ.Կ. Բարսեղյանի խմբագրությամբ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 154 էջ

Ղարախանյան Գ. Հ., Բեքմեզյան Գ. Հ., Բարսեղյան Տ. Կ., Հովհաննիսյան Ա. Ա., Հայկյանց Ա. Մ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս | Դասագիրք բուհերի համար, Խմբագիրներ` Տ.Կ. Բարսեղյան, Գ.Հ. Ղարախանյան 4-րդ հրատարակություն (լրացումներով և փոփոխություններով), Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 504 էջ:
 

Հոդված/Article

Grikor Bekmezyan

On Some Issues Pertaining to Compensation of Non Pecuniary Damage in Civil Law of the Republic of Armenia | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 153-165 |

Գրիգոր Բեքմեզյան, Նարինե Ավագյան

Անբարեխիղճ մրցակցության պատմական զարգացումը և հասկացությունը | Պետություն և իրավունք, N 3-4 (81-82), Երևան, 2018, 56-62 |

Գրիգոր Բեքմեզյան

Օրենք և տնտեսագիտություն | Պետություն և իրավունք, N 2 (80), Երևան, 2018, էջ 5-11 |

Գրիգոր Բեքմեզյան

Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասների հատուցումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 2 (26), էջ 26-35 |

Գրիգոր Բեքմեզյան, Անի Մութաֆյան

Իրական կողմի քողարկման նպատակով կնքված գործարքը՝ որպես շինծու գործարքի տեսակ | Դատական իշխանություն, Հայաստան, 11 - 12 (233-234), 60-65 էջ, 2018
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը