Գրիգոր Արտեմի Ղազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2015 - 2016 թթ. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության Դիվանագիտական դպրոց
2007 - 2010 թթ. ասպիրանտուրա, հետազոտական աշխատանք լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցման ոլորտում, Երևանի պետական համալսարան և Վենետիկի Կա Ֆոսկարիի համալսարան
2005 - 2007 թթ. մագիստրատուրա, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական թարգմանչական բաժին
2001 - 2005 թթ. բակալավրիատ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական թարգմանչական բաժին

Գիտական աստիճան
2010 «Մշակութային պայմանավորվածություն ունեցող տարրերի կառավարումը ոչ մայրենի անգլերեն խոսքում», բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ

Մասնագիտական գործունեություն
2016 թ-ից Դոցենտ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոն, իտալերեն ընթերցվող դասընթացները՝ Մասնագիտական իտալերեն, Լեզուների տիպաբանություն, Գիտական-հաղորդակցական օտար լեզու, Ժամանակակից իտալալեզու քաղաքական դիսկուրս
2016 թ. մայիս, հրավիրյալ դասախոս, Նեապոլի Լ’Օրիենտալե համալսարան («Հասկացական մոտեցումները ժամանակակից լեզվաբանության մեջ» (Approcci concettuali alla linguistica moderna) դասախոսությունների շարք)։
2012 - 2016 թթ. Ասիստենտ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոն, իտալերեն ընթերցվող դասընթացները՝ Մասնագիտական իտալերեն, Լեզուների տիպաբանություն, Գիտական-հաղորդակցական օտար լեզու, Գործաբանական լեզվաբանություն, Լեզու և լեզվամշակութային փոխհարաբերություն,
«Tête-à-Tête» հեռավար ուսուցման ծրագրի հիմնադիր
2012 - 2013 թթ. Հաղորդակցության հարցերով պատասխանատու, Ամերիկայի հայ օգնության ֆոնդի Հայսատանի մասնաճյուղ
2010 թ. Դասախոս, Իտալերեն լեզվի և տիպաբանության
2006 - 2008 թթ. Թարգմանիչ, «Atos Consulting Centre», Երևան
2005 - 2006 թթ. Կորդինատոր, «Մակսեդան» օտար լեզուների մասնավոր դպրոց, Երևան

Մասնագիտական դասընթացներ
«Տարածաշրջանային ինտեգրացիոն միավորումները՝ որպես ժամանակակից քաղաքականության գործոն», Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի (МГИМО) և ՄԱԿ-ի վերապատրաստման և գիտահետազոտական ինստիտուտի (UNITAR) կողմից երիտասարդ դիվանագետների համար կազմակերպված դասընթաց, 19-23-ը նոյեմբերի, 2018թ., Մոսկվա:
Լեզվաբանություն (C2), Արտասահմանցիների համալսարան, հոկտեմբեր-նոյեմբեր, 2013թ., Պերուջա, Իտալիա
Ասպիրանտական հետազոտական դասընթաց Վենետիկի Կա Ֆոսկարիի համալսարանի լեզվաբանական գիտությունների բաժում, հուլիս-օգօստոս 2009 թ., Վենետիկ, Իտալիա
Ասպիրանտական հետազոտական դասընթաց Վենետիկի Կա Ֆոսկարիի համալսարանի լեզվաբանական գիտությունների բաժում, սեպտեմբեր-դեկտեմբեր 2008 թ., Վենետիկ, Իտալիա
Լեզվաբանություն (C2), Արտասահմանցիների համալսարան, նոյեմբեր-դեկտեմբեր, 2006թ., Պերուջա, Իտալիա

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
«Թարգմանության եվրասիական համաժողով 1: «Թարգմանություն և կրթություն»», ԵՊՀ թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի և Ժեշովի համալսարանի անգլերենի ուսումնասիրությունների ինստիտուտի կողմից կազմակերպված միջազգային գիտաժողով, 2-4-ը հոկտեմբերի, 2019թ., ԵՊՀ:
“Dalla sensibilizzazione al riconoscimento, attraverso la letteratura e la cinematografia” («Իրազեկումից դեպի ճանաչում՝ գրականության և կինեմատոգրաֆիայի միջոցով»), հոկտեմբերի 1-ը, 2019թ., ԵՊՀ:
«Հայկական աշխարհը» համացանցի գիտակրթական հարթակում», ՀՀ սփյուռքի նախարարության և Երևանի պետական համալսարանի նախաձեռնությամբ անցկացված միջազգային գիտաժողով, 25-26-ը օգոստոսի, 2016 թ․, Երևանի պետական համալսարան
«Ex Oriente Lux» Ճապոնագիտական երկրորդ միջազգային գիտաժողով, 20-21-ը հունիսի, 2016 թ․, Հայ-ռուսական (Սլավոնական) hամալսարան
«Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո» 17-19-ը մայիսի 2016 թ․, Երևանի պետական համալսարան
«Գրականագիտության մեթոդոլոգիայի հարցերը արդի փուլում: «Պոստմոդեռնիզմ. 20 տարի անց», 8-10-ը փետրվարի, 2013 թ.,Գրողների միության Ծաղկաձորի ստեղծագործական տուն
«L'importanza dei tratti soprasegmentali nella comunicazione in italiano L2-LS» սեմինար, սեմինարավար՝ Նեապոլի «L'Orientale» համալսարանի պրոֆեսոր Աննա Դե Մեո, մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը, 2012 թ., Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան
«Լեզուն, գրականությունը և արվեստը միջմշակութային համատեքստում», Երրորդ միջազգային գիտաժողով,4-8-ը հոկտեմբերի, 2011 թ. ԵՊՀ
«Օտար լեզուները Հայաստանում. նոր մարտահրավերներ, նոր մոտեցումներ», երիտասարդ հետազոտողների գիտաժողով՝ նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, 14-15-ը ապրիլի, 2009 թ, ԵՊՀ
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում», Երկրորդ միջազգային գիտաժողով, հոկտեմբերի 16-19, 2007 թ., ԵՊՀ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
2019 թ. հունվարից՝ Բարիի «Հրանտ Նազարյանց» գիտահետազոտական կենտրոնի պատվավոր անդամ, Իտալիա
2017 թ-ից մինչ օրս Նեապոլի "L'Orientale" համալսարան, "Quaderni di AION-Linguistica" գիտական պարբերականի գիտական խորհրդի անդամ

Անդամակցություն
ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի գիտական աստիճաններ շնորհող «Օտար լեզուներ»-ի 009 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Մասնագիտական հետաքրքրությունների ոլորտներ
Միջմշակութային հաղորդակցություն, համեմատական լեզվաբանություն, թարգմանաբանություն, նշանագիտություն

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, իտալերեն (վարժ),ֆրանսերեն (բավարար), ճապոներեն (բավարար)

g.ghazaryan@ysu.am

Գրիգոր Արտեմի Ղազարյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

G. Ghazaryan, L. Shoukourian

Panorama: Percorso Attraverso IL Linguaggio Giornalistico | (Համապատկեր։ Իտալերենի դասընթաց լրագրային լեզվի միջոցով) Երևան, Հեղ․հրատ․, 2015 – 176 էջ |
 

Հոդված/Article

Симян Тигран Сержикович, Казарян Григор Артемович

Биологический Дух Старого Тифлиса: Сватовство, Деньги, Межличностные Отношения | Идеи и Идеалы< №1, 2020< часть 2, 257-274 էջ

Գրիգոր Ղազարյան

Դարձգիրը՝ որպես հայելայնության դրսևորում լեզվի և երաժշտության նշանային համակարգերի միջոցով | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 66-82 |

Գրիգոր Ղազարյան

Դարձգիրը՝ որպես հայելայնության դրսեվորում լեզվի եվ երաժշտության նշանային համակարգերի միջոցով | Բանբեր Երևանի համալսարանի: Բանասիրություն: 2019, 3 (30), 66-82 էջ

Г. А. Казарян

К семиотике айкидо. Опыт описания | Критика и семиотика, РФ, 2017, 1, стр. 189-205 |

Գրիգոր Ղազարյան

Հաղորդակցման կաղապարների փոխներթափանցումը դիվանագիտական խոսույթում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 32-42 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Grigor Ghazaryan

On Modeling Social Distance on the Mat: Towards a Semiotic Study of Aikido | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 73, Հայաստան

Grigor Ghazaryan

The Semantic Productivity of Iconic Symbols in Musical Contexts | «Լեզուն, գրականությունը և արվեստը միջմշակութային համատեքստում» երրորդ միջազգային գիտաժողով, 4-8 հոկտեմբերի, Երևան, Ծրագիր և թեզիսներ, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011. / Language, Literature & Art in Cross-Cultural Contexts, Third International Conference, 4-8 October, Yerevan, Programme and Abstracts, YSU Press, 2011. |

Grigor Ghazaryan

A comparison of lecturing methods: Italy vs. Armenia | «Օտար լեզուները Հայաստանում. նոր մարտահրավերներ, նոր մոտեցումներ», Երիտասարդ հետազոտողների գիտաժողով՝ նվիրված եպհ հիմնադրման 90-ամյակին, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2009 Foreign languages in Armenia: new challenges, new approaches Conference of young researchers, dedicated to the 90th anniversary of the establishment of YSU, Yerevan, YSU press, 2009 |

Grigor Ghazaryan

Cross-cultural studies, translation and the context of a globalizing world | Թարգմանությունը միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում / Translation in the contexts of cross-cultural communication, հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007, էջ 46-47 |