Հակոբ Լևոնի Մարգարյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1971 - 1976 թթ. Երևանի ինժիներական համալսարան, Ռադիոէլեկտրոնիկայի ֆակուլտետ, Միկրոէլեկտրոնիկա և կիսահաղորդիչներ մասնագիությամբ, Ինժեներ էլեկտրոնիկ
1978 - 1986 թթ. Երևանի պետական համալսարան
1986 թ-ին ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու, «TiO2 և ZnO բյուրեղների լյումինիսցենցիան, ֆոտոէլեկտրական և ֆոտոէլեկտրաքիմիական հատկություւնների ուսումնասիրությունը»

Աշխատանքային փորձ
1986 թ-ից մինչ այժմ Երևանի Պետական համալսարանի ավագ գիտ. աշխատող
2001 - 2003 թթ. ISTC A-321 դրամաշնորհ, նախագծի ղեկավար
«Կիսահաղորդիչ-հեղուկ բյուրեղ բաժանման սահմանի օպտիկական և ֆոտոէլեկտրական հատկությունների ուսումնասիրությունը»
2007 - 2009 թթ. IPP/ISTC A-1484 դրամաշնորհ, նախագծի ղեկավար
«Լույսի տարածական մոդուլատորների և օպտիկական փականների կառուցվածքային ինովացիա»

Հիմնական հետազոտական նախնտրություններ / փորցագիտական ոլորտներ
• Կիսահաղորդիչների օպտիկական հատկություններ
• Ոչ գծային օպտիկական էֆեկտները հեղուկ բյուրեղներում
• Հեղուկ բյուրեղ-կիսահաղորդիչ բաժանման սահման

Ընթացիք հետազոտական նախնտրություններ
• Բարակ թաղանթների տեխնոլոգիա
• Բարակ թաղանթների օպտիկական հատկություններ
• Ֆոտոնիկայի էլեմենտներ հիմնված հեղուկ բյուրեղ-կիսահաղորդիչ բաժանման սահմանի վրա

Ինտելեկտուալ սեփականություն/հեղինակային սեփականություն
Հեղինակներ - Հ.Լ.Մարգարյան, Վ.Մ.Հարությունյան, Ն.Հ.Հակոբյան, Վ.Կ.Աբրահամյան, Դ.Լ.Հովհաննիսյան
Երևանի պետական համալսարան, Վերնագիր - «Հեղուկ բյուրեղային բջջային սարքերի ֆազային մոդուլացիայի և միացման ղեկավարման մեթոդները»
Հայկական արտոնագիր # AM 20110007, տրված 31.01.2011

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն - վարժ

Գիտաժողովների մասնակցություն,, գիտական ուղղևորություններ
• 11th International Topical Meeting on Optics of Liquid Crystals, Florida, USA, 2005
• 12th International Topical Meeting on Optics of Liquid Crystals, Puebla, Mexico, 2007
• 10th European Conference on Liquid Crystals, Colmar, France, 2009
• 13th Topical Meeting on the Optics of Liquid Crystals, Erice, Italy, 2009
• 5th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Valencia, Spain, 2010
• 11th European Conference on Liquid Crystals, Maribor, Slovenia, 2011

(+374 10) 57-83-73
marhakob@ysu.am

Հակոբ Լևոնի Մարգարյան

Ավագ գիտաշխատող | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Հ․ Լ․ Մարգարյան, Ն․ Հ․ Հակոբյան, Վ․ Կ․ Աբրահամյան, Վ․ Վ․ Բելյաև, Դ․ Ն․ Չաուսով, Ա․ Ս․ Սպախով

New generation optical elements with centrally symmetric orientation based on liquid crystal polymers (Հեղուկ բյուրեղային պոլիմերի հիման վրա իրականացված կենտրոնահամաչափ կողմնորոշվածությամբ նոր սերնդի օպտիկական տարրեր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 70-76 |

Hakobyan Nune, Margaryan Hakob, Chilingaryan Hakob, Tabiryan Nelson, Belyaev Victor, Solomatin Aleksey

Circular dichroism meter based on polarization diffractive waveplate | Вестник московского государственного областного университета. Серия: Физика-математика, 2017, 4, стр. 88–94 |

Nune H. Hakobyan, Hakob L. Margaryan, Valeri K. Abrahamyan, Vladimir M. Aroutiounian, Arpi S. Dilanchian Gharghani, Amalya B. Kostanyan, Timothy D. Wilkinson, Nelson V. Tabirian

Electro-optical characteristics of a liquid crystal cell with graphene electrodes | Beilstein Journal of Nanotechnology, 2017, 8, 2802–2806 pp.

H. L. Margaryan, V. K. Abrahamyan, D. L. Hovhannisyan, N. H. Hakobyan, V. M. Aroutiounian, V. V. Belyaev, A. S. Solomatin

Recording of Geometric Phase Elements Based on Liquid Crystal Polymers | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2017, 3, vol.52, 258–263 pp. |

Акопян Н. Г., Маргарян А. Л., Соломатин А. С., Мащенко В. И., Беляев В. В.

Управляемые дифракционные элементы на основе жидкокристаллических композитов | Вестник московского государственного областного университета. Серия: Физика-математика, 2017, 3, стр. 76-83 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Margaryan Hakob, Hakobyan Nune, Hovhannisyan David, Abrahamyan Valeri, Aroutiounian Vladimir, Tabirian Nelson

Centrally symmetric liquid crystal polarization diffractive waveplate and its fabrication | WO 2016/183602 A1

Margaryan Hakob, Hakobyan Nune, Hovhannisyan David, Aroutiounian Vladimir, Tabirian Nelson, Rohatgi Upendra, Jo Jae, Goushcha Oleksandr, Sargsyan Tigran, Gasparyan Petros

Device and Method for measuring circular dichroism | Ֆիզիկա: 2016: WO/2016/000001

Հակոբ Մարգարյան, Դավիթ Հովհաննիսյան, Նունե Հակոբյան, Վալերի Աբրահամյան, Վլադիմիր Հարությունյան, Նելսոն Թաբիրյան

Հեղուկ բյուրեղային բևեռային դիֆրակցիոն ալիքային թիթեղ | Ֆիզիկա, օպտիկա: 2016, AM20150065

Margaryan H., Hakobyan N., Hovhannisyan D., Aroutiounian V., Tabirian N., Rohatgi U., Abrahamyan V., Sargsyan T., Movsisyan A., Gasparyan P.

Device for non-invasive determination of glucose concentration in human organizm | Medical equipment, WO 2015/154105 A1, 2015

Հակոբ Մարգարյան, Նելսոն Թաբիրյան, Ուպենդրա Ոոհաջի, Վլադիմիր Հարությունյան, Նունե Հակոբյան, Վալերի Աբրահամյան, Դավիթ Հովհաննիսյան, Տիգրան Սարգսյան, Արտաշես Մովսիսյան,

Մարդու օրգանիզմում գլյուկոզայի պարունակության ոչ ինվազիվ որոշման սարք | Բժշկական սարքաշինություն, 2963 A, 2015
 

Թեզիս/Thesis

Nune H. Hakobyan, Hakob L. Margaryan, Valeri K. Abrahamyan, Vladimir M. Aroutiounian, Arpi S. Dilanchian Gharghani, Amalya B. Kostanyan, Timothy D. Wilkinson, Nelson V. Tabirian

Some electro-optical characteristics of liquid crystal cell with graphene electrodes | 14th European Conference on Liquid Crystals (ECLC-2017). p. 62 |

H. L. Margaryan, V. M. Aroutiounian, N. H. Hakobyan, V. К. Abrahamyan, H. S. Chilingaryan, Arpi S. Dilanchian Gharghani

Obtaning оf Graphene by Chemical Vapor Deposition | 11th International Conference on Semiconductor Micro-& Nanoelectronics (ICSMN-2017). p. 22 |