Հասմիկ Արամայիսի Մայսուրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2000 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2002 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
2007 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2015 թ. դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, օպերատոր
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, լաբորանտ
2007 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, «Ժուռնալիստ» ուսումնական թերթի պատասխանատու քարտուղար
2008 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, դասախոս(ժամավճար)
2010թ. մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
ԶԼՄ տեխնիկա և տեխնոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նորագույն տեխնոլոգիաները ժուռնալիստիկայում

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Հասմիկ Արամայիսի Մայսուրյան

Դոցենտ | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ - Տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հասմիկ Արամայիսի Մայսուրյան

ԶԼՄ տեխնիկա և տեխնոլոգիա /դասախոսություններ/ | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, 52 էջ
 

Հոդված/Article

Հասմիկ Մայսուրյան

ՀՀ ջրային ավազանի խնդիրները և դրանց լուսաբանման առանձնահատկությունները ՀՀ ԶԼՄ-ներում | Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, , էջ 48-53

Հասմիկ Մայսուրյան

Անցյալի «հաղթահարման» թեման Քյոփենի «Մահը Հռոմում» վեպում | Գարուն (գրական գեղարվեստական, հասարակական-քաղաքական անկախ ամսագիր) Երևան 2010, հիմնադիր-հրատարակիչ «Գարուն» ամսագիր» ՍՊԸ, 93-95 էջ

Հասմիկ Մայսուրյան

Էքսպրեսիոնիզմի ազդեցությունը Քյոփենի «Մահը Հռոմում» ստեղծագործության վրա | Համատեքստ - 2009 (հոդվածների ժողովածու), Երևան 2010, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն,97 էջ

Հասմիկ Մայսուրյան

Քյոփենի քննադատական հայացքները | Համատեքստ-2007 (հոդվածների ժողովածու), Երևան 2008, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն,135 էջ

Հասմիկ Մայսուրյան

Պատմության դասերի խնդիրը Վոլգանագ Քյոփենի «Ջերմոցը» վեպում | Կանթեղ (գիտական հոդվածների ժողովածու), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան 2006, 50-57 էջ