Հասմիկ Ռազմիկի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, Քիմիայի ֆակուլտետ, 1983 - 1988 թթ.
Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա, 1988 - 1991թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեզ - «Երկաթ III պորֆիրինների և հեմնոնապեպտիդի պերօքսիդազային ակտիվությունը շրջված միցելային համակարգերում», 1993 թ., Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1991 - 1993 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի կրտսեր գիտաշխատող
1993 - 2000 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի գիտաշխատող
2000 - 2007 թթ.ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի ավագ գիտաշխատող
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
2011 թ - ին ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆիզիկական քիմիա
Դիսպերս համակարգերը սննդամթերքում
Կենսաքիմիական ռեակցիաների կինետիկա
Որակի վերահսկումը դիսպերս համակարգերում
Սննդամթեքի արտադրության և պահպանման ֆիզիկաքիմիական օրինաչափությունները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոմպլեքսագոյացման պրոցեսներ, վիտամինների կառուցվածքային առանձնահատ-կություններ, շրջված միցելային համակարգերի ծավալային ու տրանսպորտային հատկություններ, նյութերի բաշխում միցելային համակարգերում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
18T-1D012, 2018-2020թ.
ՀԴՀ-06, 2017-2019թ.
15T-1D347, 2015-2017թ.
A-199, 2000-2002թ.

Մրցանակ ավելացնել
Բնական գիտությունների մրցույթում «Լավագույն գիտական աշխատանք» 1-ին մրցանակի արժանացած աշխատանքի համահեղինակ 2009թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

hassarg@ysu.am

Հասմիկ Ռազմիկի Սարգսյան

Դոցենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
Գիտաշխատող | Քիմիայի ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Սարգսյան Հ. Ռ.

Էլեկտրոնային կլանման սպեկտրոսկոպիա. կիրառումը քիմիական և կենսաբանական համակարգերում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 28 էջ |
 

Հոդված/Article

A.R. Sarkisyan, L.D. Popov, I. N. Scherbakov, S.A. Borodkin, Yu.V. Revinskii, E.A. Kazoyan, G.A. Shaginyan, Sh.A. Markaryan

Synthesis, Structure, and Properties of Novel Enamine Containing Coumarin and Phosphonium Fragments | Russian Journal of General Chemistry, 2019, 89, 5, p. 906-912

A.R. Sarkisyan, S.A. Borodkin, E.A. Kazoyan, L.D. Popov, G.A. Shaginyan, I.N. Shcherbakov, Sh. A. Markaryan

Synthesis of Phosphonium Enamines: Physicochemical Properties of Dimethyl Sulfoxide Solutions | Russian Journal of Physical Chemistry A 2019, 93, 11, p. 2187–2191

Shiraz A. Markarian, Heghine H. Ghazoyan, Hasmik R. Sargsyan, Gohar A. Shahinyan

Thermodynamic and Spectroscopic (UV–Vis, FT IR) Studies of Solutions of CoCl2 (or NiCl2) in Diethylsulfoxide | Journal of Solution Chemistry, 48, 10, 1378-1392 էջ

G. A. Shahinyan, H. R. Sargsyan, A. M. Kolker, S. A. Markarian

Effect of diethylsulfoxide on volumetric properties of sodium bis (2-ethylhexyl) sulfosuccinate microemulsions | Հայաստանի քիմիական հանդես: 2016թ․, 69, 4, 407-415 էջ, Հայաստան

Sh. A. Markaryan, A. R. Sarkisyan, G. A. Shaginyan

Effect of the Dioctyl Sodium Sulfosuccinate (AOT) Concentration on the Properties of the AOT–n-Heptane–DMSO–Water Micellar System | Russian Journal of Physical Chemistry A, Russia, 2015թ․, 89, 10, 1808-1813 pp.
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

A.P. Саркисян, Е.А. Казоян, Ш.А. Маркарян

УФ-исследование комплексообразования п-нитроанилина с молекулами аэрозоля от в мицеллярных системах | XVII Международная конференция «Спектроскопиа координационных соединений», 2020, p. 299-300

A.P. Саркисян, Е.А. Казоян, Ш.А. Маркарян

УФ-исследование комплексообразования п-нитроанилина с молекулами аэрозоля от в мицеллярных системах | XVII Международная конференция «Спектроскопиа координационных соединений», 2020, p. 299-300

H.R. Sargsyan, H.H. Ghazoyan, Z.K. Papanyan, S.A. Markarian

UV-Vis and thermodynamic studies of complex formation between diethylsulfoxide and CoCl2 (or NiCl2) | XVI International Conference “Spectroscopy of coordination compounds”, 2019, p. 278-279

H.R. Sargsyan, H.H. Ghazoyan, Z.K. Papanyan, S.A. Markarian

UV-Vis and thermodynamic studies of complex formation between diethylsulfoxide and CoCl2 (or NiCl2) | XVI International Conference “Spectroscopy of coordination compounds”, 2019, p. 278-279

Ghazoyan H. H., Grigoryan Z. L., Sargsyan H. R., Markarian S. A.

The study of thermodynamic properties of binary mixtures diethylsulfoxide-acetonitrile (or propionitrile) | КЛАСТЕР КОНФЕРЕНЦИЙ 2018: XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах», 2018, стр. 222-223 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը