Հասմիկ Աշոտի Շահինյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2009 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2007 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2003 - 2007 թթ․ Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
2016 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ. թեկնածու, «Տարօրինակ քվարկային նյութի առկայությունը գերխիտ երկնային մարմիններում»

Աշխատանքային փորձ
2018 թ-ից մինչև այժմ, Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2018 թ-ից մինչև այժմ Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ գիտական քարտուղար
2016 - մինչև այժմ Գերխիտ աստղերի ԳՀ լաբորատորիա, գիտաշխատող
2013 - 2018 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2009 - 2013 թթ. Երևանի պետական համալսարան Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
2018 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան՝ Ատոմի և միջուկի ֆիզիկա (Բ.), Միկրոաշխարհի ֆիզիկա (Բ.),
2016 - 2018 թթ. Երևանի պետական համալսարան՝ Համակարգչային պրակտիկում (Բ),
2009 - 2017 թթ. Երևանի պետական համալսարան՝ Մեխանիկա (Բ.)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գերխիտ աստղերի ֆիզիկա, տարրական մասնիկների ֆիզիկա, միջուկային ֆիզիկա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչի իմացություն
MS Office, Mat Cad , Mat lab, Origin

hasmik.shahinyan@ysu.am

Հասմիկ Աշոտի Շահինյան

Ասիստենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Յու. Լ. Վարդանյան, Ա. Կ. Գրիգորյան, Հ. Ա. Շահինյան

Strange stars at vacuum pressure dependent on quark density (Տարօրինակ աստղերը քվարկների խտությունից կախված վակուումի ճնշման դեպքում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 71–76 |

Yu. L. Vartanyan, G. S. Hajyan, G. B. Alaverdyan, A. K. Grigoryan, A. R. Harutyunyan, A. G. Alaverdyan, H. A. Shahinyan

Strange quark matter in compact stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, 2015-09-30, 1-15 pp.

Вартанян Ю.Л. , Меликян Ш.Р. , Шагинян А.А.

Электроны в кварковой плазме | Астрофизика , том 55, N3 , 413-416 , 2012

Շահինյան Հ. Ա.

Փոքր զանգվածով տարօրինակ աստղերի մասին | Հոբելյանական գիտական նստաշրջան, Հոդվածների ժողովածու, ֆիզմաթ գիտություններ, 2010թ., 173-180
 

Թեզիս/Thesis

Yu. L. Vartanyan, G. S. Hajyan, A. K. Grigoryan, A. G. Alaverdyan, H. A. Shahinyan

Mass-radius relation of white and strange stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, 6 p.

Yu. Vardanyan, A. Grigoryan, H. Shahinyan

Pulsars with more exactly measured masses as possible candidates of strange stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, p. 14