Հասմիկ Նապոլեոնի Շափաղաթյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2001 թ. հոկտեմբերի 3-13 առաջին գենդերային դպրոց

Գիտական աստիճան
2000 թ. քաղաքական գիտ. թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ Քաղաքագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2003 - 2004 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում քաղաքագիտության գծով դեկանի տեղակալ
2007 թ-ից մինչ օրս դոցենտ ԵՊՀ «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» ամբիոնում

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքական մտքի պատմություն նոր շրջանում»
«Քաղաքական սոցիալականացում և քաղաքական մասնակցություն»
«Գենդերի հիմնահարցը ժամանակակից քաղաքական տեսության մեջ և պրակտիկայում»
«Քաղաքական լիդերություն»
«Քաղաքական վերլուծություն և կանխատեսում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական սոցիալականացման արդի դրսևորումներ
Մասնակցային գործընթացների քաղաքական տեսանկյուններ
Գենդերային հիմնահարցերը քաղաքականության մեջ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2010 թ. մայիսի 15-21 Բուդապեշտում Սորոսի հիմնադրամի հովանավորմամբ Եվրոպայի կենտրոնական համալսարանի Ռեսուրս կենտրոնում «Կրթական քաղաքականություն» սեսիայի դասընթացներ
2014 թ. հունիս 10, «Կանայք,առաջնորդությունը և հասարակությունը» գիտաժողով, զեկույց՝ «Կանանց առաջնորդությունը քաղաքականության մեջ. կարծրատիպեր և իրականություն»: Կազմակերպիչ՝ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոն
2014 թ. հունիս-դեկտեմբեր՝ Ծրագիր՝ «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում կանանց քաղաքական մասնակցությունը. խնդիրներ և հեռանկարներ», ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի Փոքր դրամաշնորհային ծրագիր: Համահեղինակ՝ Լուսինե Պողոսյան, ԵՊԼՀ

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Արեգ-73 գիտամշակութային ասոցիացիայի փոխնախագահ
Հայկական փիլիսոփայական ընկերության անդամ
Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի անդամ

Հասմիկ Նապոլեոնի Շափաղաթյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հասմիկ Շափաղաթյան

Քաղաքական սոցիալականացում | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 129 էջ

Հասմիկ Նապոլեոնի Շափաղաթյան

Քաղաքական սոցիալականացման գործընթացը | Գիտամեթոդական աշխատանքների ժողովածու, Երևան, 2000, էջ 132-141
 

Հոդված/Article

A. Шапагатян

Проблемы вовлеченности и участия молодежи в РA | «Еркрамас». Москва, 2016, 1-4/2

Հասմիկ Շափաղաթյան

Կանայք քաղաքականության մեջ (կարծրատիպեր և արդիականություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 67-78 |

Հասմիկ Շափաղաթյան

Լիդեր-քաղաքական գործչի հոգեբանական բնութագրերը | Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, հ.3, Ե., 2015, էջ 95-106

Հասմիկ Շափաղաթյան

Ժողովրդավարական գործընթացները Հայաստանում | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, Ե., 2015, էջ 39-45

Հասմիկ Շափաղաթյան

Զանգվածային տեղեկատվական միջոցների դերը քաղաքական սոցիալականացման գործընթացներում | Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, Ե., Լիմուշ, 2015թ., էջ 157-168

Հասմիկ Շափաղաթյան

Երիտասարդական քաղաքականության շարժընթացը (անցյալը և ներկան) | Կրթությունը և գիտությունը համաշխարհային դարաշրջանում, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Ստեփանակերտ, 2012: էջ 95-102

Հասմիկ Շափաղաթյան

Մասնակցային ժողովրդավարության ֆենոմենը | Միջազգային կոնֆերանսի նյութեր, Գորիս, 2011, էջ 333-340

Hasmik Shapaghatyan

Youth Socialization is the Future of Our Democracy | Abstracts of the International Conference, Jagiellonsky University, 2011 p. 17-19

Հասմիկ Շափաղաթյան

Ժողովրդավարության կայացման գործընթացները (ՀՀ մասնակցային ժողովրդավարության դրվածքը և հրատապ խնդիրները) | Միջազգային գիտաժողով «Ժողովրդավարության կայացումը հետխորհրդային շրջանում, հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները», Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, Երևան, Լիմուշ, 2010 էջ 94-107 |

Հասմիկ Նապոլեոնի Շափաղաթյան

Արդի ժողովրդավարական գործընթացները և քաղաքական մասնակցությունը | Բուհական գիտամեթոդական նյութերի ժողովածու, Երևան, 2007 էջ 128-134

Հասմիկ Նապոլեոնի Շափաղաթյան

Քաղաքական մասնակցության արդի հիմնախնդիրներ | Երևան, 2007, 157 էջ

Հասմիկ Շափաղաթյան

Քաղաքական ուսմունքները նոր և նորագույն ժամանակներում | Քաղաքագիտության ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հր., 2006թ., էջ 64-92

Hasmik Shapaghatyan

Քաղաքական մասնակցության գենդերային ասպեկտի համեմատական վերլուծությունը քաղաքական ռեժիմներում | Միջազգային գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, Երևան, 2006 էջ 155-166 |

Հասմիկ Նապոլեոնի Շափաղաթյան

Քաղաքական սոցիալականացման հարցի շուրջ | Կանթեղ, Երևան, Ասողիկ, 2005 էջ 193-203

Հ. Ն. Շափաղաթյան

Քաղաքական սոցիալականացումը որպես անհատի քաղաքական մասնակցության հիմք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 131-140 |

Հասմիկ Նապոլեոնի Շափաղաթյան

Քաղաքական մասնակցության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, Երևան, Նոյան տապան, 2/2000 էջ 154-166

Հասմիկ Նապոլեոնի Շափաղաթյան

Անհատի քաղաքական մասնակցության հիմնահարցը նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունում | Հասարակական գիտությունները 21-րդ դարի շեմին, Երևան, 2000, էջ 74-76

Հասմիկ Շափաղաթյան

Ընտրությունների սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտը | Ներկայացուցչական դեմոկրատիա, Երևան, 1999, էջ 18-21