Հասմիկ Ավետիքի Շիլաջյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2010-2015 թթ. Հայցորդ, Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոն

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածուի, “Էլեկտրոլիտների ազդեցությունը շիճուկային ալբումիններ – ջուր – դիալկիլսուլֆօքսիդ համակարգերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների վրա”, 19.06.2015, ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
Ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ, քիմիայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ, 2009 թ.

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆիզիկական քիմիա, միջմոլեկուլային փոխազդեցություններ, էլեկտրոնային կլանման և ֆլուորեսցենց սպեկտրոսկոպիա, սննդարտադրական չափանիշներ

Կարդացվող դասընթացներ
Ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրական չափանիշներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

hshilajyan@ysu.am
(+374 60) 60-71-04-12

Հասմիկ Ավետիքի Շիլաջյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

A. Zatikyan, K. Grigoryan, H. Shilajyan

Effect of monovalent ions on the thermal stability of bovine serum albumin in dimethylsulfoxide aqueous solutions. Spectroscopic approach | J BIOMOL STRUCT DYN, 2020, V. 38, 10, 1-5

H.A. Shilajyan, K. R. Grigoryan

UV/vis and fluorescence study on the interaction of NiII -complex of Schiff base of glycine and chiral auxiliary (S)-2-N-[N’-(benzylprolyl)amin]benzopenone with bovine serum albumin | Monatshefte fur Chemie, հ. 151, էջ 135-139, 2020

Կ. Ռ. Գրիգորյան, Հ. Ա. Շիլաջյան, Վ. Ա. Հովհաննիսյան

Bovine serum albumin fluorescence quenching by tannic acid in dimethylsulfoxide containing solutions (Ցուլի շիճուկային ալբումինի ֆլուորեսցենցիայի մարումը դաբաղաթթվի ներկայությամբ դիմեթիլսուլֆօքսիդ պարունակող լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 99-104 |

Հ. Ա. Շիլաջյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան

Fluorescence study on tryptophan–potassium iodide interaction (Տրիպտոֆանի հետ կալիումի յոդիդի փոխազդեցության ֆլուորեսցենտային հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 75-79 |

Grigoryan K. R., Shilajyan H. A.

Analysis of the Interaction of Gallic Acid and Myoglobin by UV-vis Absorption Spectroscopy | Russian Journal of Bioorganic Chemistry. 2017, 43, pp. 257-260
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

К. Григорян, А. Шиладжян

Взаимодействие три-иодид иона с бычьим сывороточным альбумином в водно диметилсульфоксидных растворах | VI конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем», Иваново, 8-12 ноября 2011, с. 151 - 152