Հայարփի Մանթաշի Սիմոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001-2006 ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, Էկոլոգիական քիմիայի բաժնի ուսանող
2009-2013 ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի դեղագործական քիմիայի ամբիոնի հայցորդ

Գիտական ստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Նոր հետերոցիկլիկ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզ»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ասիմետրիկ բիոմիմետիկ սինթեզ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բնական միացությունների քիմիա, հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2017–մինչ օրս ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի Ֆարմքիմիայի և Ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի վարիչ
2014-2017 սկզբում ԵՊՀ դեղագիտության, իսկ 2016թ-ից` ֆարմքիմիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի ասիստենտ
2009-2014 Դեղագիտության ամբիոնի դասախոս
2007–2014 սկզբում ԵՊՀ դեղագիտության, իսկ 2016թ-ից` ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ, գործավար
2007 –2013 ՀՀ ԳԱԱ §Հայկենսատեխնոլոգիա¦ ԳԱԿ-ի կրտսեր գիտաշխատող
2013- 2019 ՀՀ ԳԱԱ §Հայկենսատեխնոլոգիա¦ ԳԱԿ-ի գիտաշխատող
2006-2009 ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի ավագ լաբորանտ
2009- 2014 ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի կրտսեր գիտաշխատող
2014-մինչ օրս ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտաշխատող

Անդամակցություն
ՀՀ «Կենսատեխնոլոգների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ
Երիտասարդ քիմիկոսների ասոցիացիայի անդամ
Հայաստանի կենսաքիմիկոսների ասոցիացիայի անդամ
ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ
«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի քննական կենտրոնի անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
ՀՀ պետական մրցանակ Ճշգրիտ և բնական գիտությունների բնագավառում «Նոր սերնդի ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների արդյունավետ փոքրածավալ արտադրական տեխնոլոգիա» աշխատանքի համար, 2015թ.

Դրամաշնորհներ
ISTC # A-1247 (2006-2009)
ISTC # A-1677 (2009-2012)
VolkswagenStiftung Az 86 223 (2012-2014)
YSSP-13-40 (2013-2014)
13RF-054 (2013-2015)
IZ73Z0_152360/1 Swiss National Science Foundation(SNSF) (2014-2016)
16АА-07 State Committee of Science RA (2016-2018)
Արցախի հետ համագործակցության ծրագիր 16AA-07-գիտական թեմայի ղեկավար (2016-2018)
ISTC #A- 2289(2017-2020)
chemorg-5279 գիտական թեմայի ղեկավար (2019)
21T-1D057 Գիտության կոմիտե, թեմատիկ ֆինանսավորում, գիտական թեմայի ղեկավար (2021-2024) :

Որակավորման դասընթացներ/թրեյնինգներ
ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ (2016-2021)

Լեզուների իմացություն
Անգլերեն, ռուսերեն

Էլ. փոստ
hayarpi.simonyan@ysu.am

Հայարփի Մանթաշի Սիմոնյան

Ամբիոնի վարիչ, քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Մ. Սիմոնյան, Ա. Ֆ. Մկրտչյան

Ամինաթթուների ֆիզիկաքիմիական, օպտիկական հատկությունները և ստացման եղանակները | Ուս. ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2018, 40 էջ
 

Հոդված/Article

Հ. Մ. Սիմոնյան

Высокоселективный асимметрический синтез (S)-b-(3-(фуран-2-ил)-4-аллил-5-тио-1,2,4-триазол-1-ил)-а-аланина ((S)-b-(3-(ֆուրան-2-իլ)-4-ալիլ-5-թիո-1,2,4-տրիազոլ-1-իլ)-a-ալանինի բարձրասելեկտիվ ասիմետրիկ սինթեզ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2011, #3, էջ 7-11(ռուսերեն) |

А. С. Сагиян, А. М. Симонян, С. Г. Петросян, К. В. Акопян, Л. В. Хачатрян, А. В. Геолчанян, Т. В. Кочикян, В. С. Арутюнян

Асимметрический синтез новых замещенных 1,2,4-триазолозамещенных производных–α-аланина | Хим.ж.Армении, 2011, т. 64, N 3, с. 352-360 |

А. С. Сагиян, Л. Л. Манасян, А. М. Симонян, А. В. Геолчанян, Е. Г. Пароникян, А. С. Норавян

Асимметрический синтез новых замещенных 6-морфолинопиридин-2-тиолсодержащих (R)-цистеинов | Хим. журн. Армении, 2011, т. 64, № 1, с. 40-46

А. С. Сагиян, А. М. Симонян, С. Г. Петросян, К. В. Акопян, Л. В. Хачатрян, А. В. Геолчанян, Т. В. Кочикян, В. С. Арутюнян

Асимметрический синтез новых замещенных 1,2,4-триазолсодержащих производных (S)-α-аланина | Хим. ж. Арм., 2011, т. 64, № 3, с. 352-360 |

А. С. Сагиян, А. М. Симонян, К. В. Акопян, А. Г. Товмасян, А. В. Геолчанян, Т. В. Кочикян

Асимметрический синтез гетероциклически замещенных α-аминокислот (S)-β-[4-аллил-3-(пиридин-3 или 4-ил)-5-тиоксо-1,2,4-триазол-1-ил]-α-аланинов | Хим. журн. Армении, 2009, т. 62, № 3-4, с. 362-368 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ashot Saghyan, Anna Mkrtchyan, Liana Hayriyan, Zorayr Mardiyan, Hayarpi Simonyan

Efficient method for the synthesis of novel enantiomericaly enriched derivatives of unsaturated amino acids | 16th Belgian Organic Synthesis Symposium, BOSS XVI. 2018, p. 342

Hayarpi Simonyan, Lusine Sahakyan, Anna Mkrtchyan, Satenik Petrosyan, Ashot Saghyan

Asymmetric synthesis of new heterocyclic analogs of alpha-aminopropionic acid and alpha-aminobutyric acid via Michael nucleophilic addition reactions | 16th Belgian Organic Synthesis Symposium, BOSS XVI, July 8-13, 2018, Brusseles, 343

Anna F. Mkrtchyan, Ashot S Saghyan, Liana A Hayriyan, Ani J Karapetyan, Zorayr Z Mardiyan, Hayarpi M Simonyan, Adonc Hovhannes

Efficient method for the synthesis of novel enatiomerically enriched derivatives of propargylglycine | 5th International Conference on Green CHemistry and Technology. 2017, p. 71 |

H. M. Simonyan, L. Yu. Sahakyan, S. Gh․ Petrosyan, A. F. Mkrtchyan, N. N. Baghyan, J. N. Saribekyan, A. S. Saghyan

Asymmetric synthesis of potential biologically active new heterocyclic analogs of (s)--alanine containing 3,4-substituted 5-thioxo-1,2,4- triazoles in the side-chain radical | 5th International Conference on Green Chemistry and Technology, 07/2017, Իտալիա, Հռոմ, 69 |

L. Yu. Sahakyan, A. S. Saghyan, H. M. Simonyan, S. Gh. Petrosyan, A. F. Mkrtchyan

Asymmetric synthesis of enantiomerically enriched analog of α-aminobutyric acid containing heterocycle in the side chain radical | IV International Scientific Conference of Young Researchers Biotechnology: Science and Practice, Sept. 28-30, 2017, Yerevan, Armenia, 141
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը