Հայկ Պիոնի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի Պետական համալսարան, Պատմության ֆակուլտետ. 1973 - 1978 թթ.
ԽՍՀՄ Ա Հնագիտության ինստիտուտ, Մոսկվա, ասպիրանտուրա. 1981 - 1984 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա. «Հայաստանի և Հռոմի տնտեսական և մշակութային կապերը», 1986 թ. ապրիլի 9: ԽՍՀՄ Ա Հնագիտւթյան Ինստիտուտ, Մոսկվա

Աշխատանքային փորձ
1978 - 1980 թթ. Հայաստանի ազգագրության Պետական թանգարան. գիտաշխատող, Ցուցադրության և մեթոդական աշխատանքների բաժնի վարիչ, գիտնական քարտուղար
1984 - 2001 թթ. ՀՍՍՀ Ա հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ. Կրտսեր գիտաշխատող, իտաշխատող, Արշավախմբի պետ, Ավագ գիտաշխատող, գիտնական քարտուղար

Կարդացվող դասընթացներ
Հնագիտության հիմունքներ, թանգարանագիտություն, մշակութաբանության հիմունքներ, հին Հայաստանի մշակույթը (մ.թ.ա.VIդ. –մ.թ. IIIդ.), Հայաստանի հնագիտություն, անտիկ Հայաստանի հնագիտություն, նորագույն մեթոդները կիրառումը հնագիտության մեջ, հայ ժողովրդի ծագումը և էթնիկական պատմությունը, անտիկ աշխարհի մշակույթը, Հին Արևելքի պատմություն, Հին Հունաստանի և Հռոմի պատմություն, Հայաստանի հնագիտության հիմնական խնդիրները, դաշտային հնագիտական պեղումների մեթոդաբանությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հին Արևելքի և Միջերկրածովի պատմություն և մշակույթ, անտիկ աշխարհի ճարտարապետություն, կրոն, դրամագիտություն, նյութական և հոգևոր մշակույթ, ռազմական արվեստ, պատմական աշխարհագրություն և քարտեզագրություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական խորհուրդ
ՀՀ կառավարությանը կից հնագիտական մեթոդական խորհուրդ
ՀՀ Ազգագրության Պետական թանգարանի գիտական խորհուրդ

Հայկ Պիոնի Հակոբյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հայկ Հակոբյան

Հնագիտության հիմունքներ | Երևանի Պետական համալսարան, հատուկ և ընդհանուր դասընթացների համար ծրագիր, 10էջ

Հ. Հակոբյան

Հայտնաբերված է Տիգրան Մեծի հիմնադրած քաղաքը | Երևան, 2006, 8 էջ

Հայկ Պիոնի Հակոբյան

Տիգրան Մեծ | Երևան, Լուսակն հրատ., 2005, 244 էջ

Հ. Հակոբյան, Մ.Աշչյան, Ա.Պետրոսյան

Թուխ Մանուկ | Երևան, Հայաստան հրատ., 2001, 132 էջ

Հ. Հակոբյան, Ռ.Վարդանյան, Վ.Զինջիրջյան

Ախուրյան գետի վերին հոսանքում կատարված հնագիտական պեղումների նախնական արդյունքները (Ջրաձոր և Հողմիկ գյուղերի տարածք) | ՀՍՍՀ Ա Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի «Նորակառույցների հնագիտության» բաժնի պեղումները 1986-1987թթ.: Երևան, ՀՀ Ա հրատ., 1992, տեքստ` էջ 106-116, 19 թերթ (աղյուսակներ` CXVI-CXXXIV) իլլյուստրացիաներ
 

Հոդված/Article

Հայկ Հակոբյան, Սիմոն Հմայակյան, Նորայր Հազեյան, Մարինե Մելքոնյան

Սարուխանի «վիշապը» | Վիշապ քարակոթողները, 2015թ․, 219-223 էջ |

Հայկ Հակոբյան

Հին Հայաստանի առնչությունը Միթրային նվիրված հռոմեական տաճարներին (նախնական դիտողություններ) | Անտառ ծննդոց, 2015թ․, 172-206 էջ

Հայկ Պիոնի Հակոբյան

Le complexe cultuel antique de Hoghmik –IIe- IIIesiècles après J.-C..- Dans les montagnes d’Arménie.-Musée archéologique de Saint- Raphaël – Musée Արցախի Տիգրանակերտ քաղաքի պեղումների նախնական արդյունքները | Գիտահետազոտական աշխատանքի ուղեծրում, դասախոսների գիտական զեկուցումների ժողովածու, նվիրված համալսարանի 15-ամյակին, Երևան, Հրաչյա Աճառյան համալսարան, 2007, էջ 107-112

Հայկ Պիոնի Հակոբյան

Գրիոր Լուսավորչի տեսիլքի հինարևելյան ակունքները | Ոչ նյութական մշակույթ, ավանդական բանավոր ժառանգություն: «գիտելիք և խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ», Միջազգային Երկրորդ գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, Նշանակ հրատ., 2007, էջ 26-48, ռեզյումե անգլերեն և ռուսերեն

Հայկ Պիոնի Հակոբյան

Հին Հայաստանի մայրաքաղաք Տիգրանակերտը | Պատմա-բանասիրական հանդես, 2007, դ 3, էջ 3-29
1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  Տեսնել բոլորը