Հայկ Մկրտչի Քոչարյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն, բակալավրիատ
1998 - 1999 թթ. Արաբերեն լեզվի ուսուցման ինստիտուտ, Սիրիա, Դամասկոս
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն, ասպիրանտուրա
20.11 - 10.12. 2004 թ-ին Արաբերեն լեզվի դասընթացներ, Կահիրեի համալսարանի արաբերեն լեզվի կենտրոն

Գիտական աստիճան
2006 թ-ի փետրվարի 1-ից Արևելագիտության Ինստիտուտ, ՀՀԳԱ, պատմական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2011 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն, ասիստենտ
2006 թ-ից ցայսօր ԵՊՀ, Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն, ավագ փորձագետ (Հետազոտման բնագավառ՝ «Իսլամը Մերձավոր Արևելքում»)
2011 թ-ից ցայսօր ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Արաբական երկրների պատմություն 1 (4-11-րդ դարեր)
Արաբական երկրների պատմություն 2 (12-18-րդ դարեր)
Իսլամի վաղ շրջանի աղբյուրները
Գաղափարական, քաղաքական և սոցիալական մտքի զարգացումը միջնադարում
Շիական կրոնաքաղաքական համակարգի զարգացման պատմություն
Մագիստրատուրա
Իսլամական հոսանքներն ու շարժումները արդի փուլում
Իսլամ և Արևմուտք. Մշակույթների բազմազանություն, գլոբալիզացիա և մուսուլմաններ
Իսլամ Եվրոպայում, Միջին Ասիայում և Հեռավոր Արևելքում
Քրիստոնեական և մուսուլմանական բանավիճային գրականությունը միջնադարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջնադարում և ներկա փուլում «իսլամական աշխարհում» ընթացող ադապտացիոն գործընթացների ուսումնասիրություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
2010 - 2012 թթ. «Հայ-թուրքական հարաբերություններում նոր ադապտացիոն մեխանիզմների մշակման հնարավորությունը. կրոնա-մշակութային ասպեկտը»։ Գրանտատու` Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտե‚ «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2009»
2006 - 2007 թթ. Հետազոտություն ‚Իսլամի դասավանդումը Հայաստանումե թեմայով։ Գրանտատու` Social Science Research Council, ԱՄՆ
2011 թ-ին Հետազոտություն ‚Ենթամշակույթները Խորհրդային Հայաստանում. Ազատության գաղափարի դրսևորումները 60-70-ականներին Խորհրդային Հայաստանումե թեմայով։ Գրանտատու` Շվեդիայի Միջազգային զարգացման և համագործակցության գործակալություն (SIDA) և Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ (EPF)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
«Արաբագիտական ուսումնասիրություններ» ժողովածուի խմբագրական խորհուրդի անդամ
Արևելագիտության ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղար

hkocharyan@ysu.am

Հայկ Մկրտչի Քոչարյան

Ամբիոնի վարիչ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Արաբագիտություն ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հայկ Քոչարյան

Մշակութային բազմազանություն և գլոբալիզացիա. Արևմուտք և իսլամ | ԵՊՀ տպագրատուն‚ Երևան, 2011‚ 24 էջ
 

Հոդված/Article

Հայկ Քոչարյան

Հայերի կարգավիճակը 7-8-րդ դդ. հայ-արաբական առնչությունների համատեքստում | Մերձավոր Արևելք, հ. 6, Երևան‚ 2009, էջ 278-288

Hayk Kocharyan

The Status of non-Muslims in early Ummah: Armenian Zimmis | The collection of papers of the International Conference: "Armenians in Bilad al-Sham (X-XV centuries)", Institut français du Proche-Orient, Syria, Aleppo, 7-8 October, 2009 Read Here

Հայկ Քոչարյան

Հայաստան-Իսրայել հարաբերությունները. Ներկան և հեռանկարները | «Գլոբուս» վերլուծական տեղեկագիր (Նորավանք հիմնադրամի), № 1, Երևան 2008, էջ 10-13

Հայկ Քոչարյան

ԱՄՆ նախագահական թեկնածուները Մերձավոր Արևելքի վերաբերյալ | Վերլուծական տեղեկագիր №2 (4), ԵՊՀ Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն‚ Երևան, 2008, էջ 37-44

Հայկ Քոչարյան

Սիրիան մերձավորարևեյան քաղաքականության գործոն | «Վերլուծական տեղեկատու», № 1(3), էջ 48-57, Երևան 2007
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը