Հայկ Մկրտչի Քոչարյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն, բակալավրիատ
1998 - 1999 թթ. Արաբերեն լեզվի ուսուցման ինստիտուտ, Սիրիա, Դամասկոս
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն, ասպիրանտուրա
20.11 - 10.12. 2004 թ-ին Արաբերեն լեզվի դասընթացներ, Կահիրեի համալսարանի արաբերեն լեզվի կենտրոն

Գիտական աստիճան
2006 թ-ի փետրվարի 1-ից Արևելագիտության Ինստիտուտ, ՀՀԳԱ, պատմական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2011 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն, ասիստենտ
2006 թ-ից ցայսօր ԵՊՀ, Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն, ավագ փորձագետ (Հետազոտման բնագավառ՝ «Իսլամը Մերձավոր Արևելքում»)
2011 թ-ից ցայսօր ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Արաբական երկրների պատմություն 1 (4-11-րդ դարեր)
Արաբական երկրների պատմություն 2 (12-18-րդ դարեր)
Իսլամի վաղ շրջանի աղբյուրները
Գաղափարական, քաղաքական և սոցիալական մտքի զարգացումը միջնադարում
Շիական կրոնաքաղաքական համակարգի զարգացման պատմություն
Մագիստրատուրա
Իսլամական հոսանքներն ու շարժումները արդի փուլում
Իսլամ և Արևմուտք. Մշակույթների բազմազանություն, գլոբալիզացիա և մուսուլմաններ
Իսլամ Եվրոպայում, Միջին Ասիայում և Հեռավոր Արևելքում
Քրիստոնեական և մուսուլմանական բանավիճային գրականությունը միջնադարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջնադարում և ներկա փուլում «իսլամական աշխարհում» ընթացող ադապտացիոն գործընթացների ուսումնասիրություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
2010 - 2012 թթ. «Հայ-թուրքական հարաբերություններում նոր ադապտացիոն մեխանիզմների մշակման հնարավորությունը. կրոնա-մշակութային ասպեկտը»։ Գրանտատու` Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտե‚ «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2009»
2006 - 2007 թթ. Հետազոտություն ‚Իսլամի դասավանդումը Հայաստանումե թեմայով։ Գրանտատու` Social Science Research Council, ԱՄՆ
2011 թ-ին Հետազոտություն ‚Ենթամշակույթները Խորհրդային Հայաստանում. Ազատության գաղափարի դրսևորումները 60-70-ականներին Խորհրդային Հայաստանումե թեմայով։ Գրանտատու` Շվեդիայի Միջազգային զարգացման և համագործակցության գործակալություն (SIDA) և Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ (EPF)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
«Արաբագիտական ուսումնասիրություններ» ժողովածուի խմբագրական խորհուրդի անդամ
Արևելագիտության ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղար

hkocharyan@ysu.am

Հայկ Մկրտչի Քոչարյան

Ամբիոնի վարիչ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Արաբագիտություն ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հայկ Քոչարյան

Մշակութային բազմազանություն և գլոբալիզացիա. Արևմուտք և իսլամ | ԵՊՀ տպագրատուն‚ Երևան, 2011‚ 24 էջ
 

Հոդված/Article

Գևորգյան Աննա, Քոչարյան Հայկ

Իսլամական գործոնը և այդ գործոնի ազդեցությունը ՀՀ անվտանգային շահերի վրա | Արևելագիտության հարցեր, 2018, 14, էջ 336֊356 |

Hayk Kocharyan, Tatevik Mkrtchyan

Regional security dynamics: Armenia | ԵՊՀ Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծական տեղեկագիր: 2017, 11, էջ 18-36 |

Hayk Kocharyan, Sona Sukiasyan

Regional security dynamics: Azerbaijan | ԵՊՀ Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծական տեղեկագիր: 2017, 11, էջ 73-93 |

Հայկ Քոչարյան

Գերագույն իշխանության մոդելների ձևավրումը իսլամում Մուհամմադի մահից հետո | Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 11, 18-39 էջ, Հայաստան |

Հայկ Քոչարյան

Բաբ Ալ-Մանդեբի նեղուցի նշանակությունը «Երեք ծովերի» համակարգում | 2016թ․, 9, 37-58 էջ, Հայաստան |

Հայկ Քոչարյան

Ինտելեկտուալ մենավորությունը որպես հասարակության առողջացման հնարավորություն. Իբն Բաջա | 2016թ․, 12, 20-29 էջ, Հայաստան |

Հ. Մ. Քոչարյան

«Իսլմական պետության» ածխաջրածնային հզորությունները | ԵՊՀ Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծական տեղեկագիր, 2015թ․, 7, 194-216 էջ |

Հ. Մ. Քոչարյան,

Ինչպես պատրաստել և իրականացնել ուսանողամետ դասընթաց. մեթոդական ուղենիշներ դասախոսների համար | Թայմ տու Փրինտե‚ Երևան‚ 2011‚ 44 էջ |

Հայկ Քոչարյան

Քրիստոնեական և մուսուլմանական մշակույթների երկխոսության որոշ հարցեր | «Վերլուծական տեղեկագիր», հ. 5, Էջ 87-91, Երևան 2010

Айк Кочарян

Ислам в армянской литографии: Себеос и Григор Татевский | Материалы конференции "Мир ислама: история, релегия и государство", стр. 48-53, Москва 2010

Հայկ Քոչարյան

Հայերի կարգավիճակը 7-8-րդ դդ. հայ-արաբական առնչությունների համատեքստում | Մերձավոր Արևելք, հ. 6, Երևան‚ 2009, էջ 278-288

Hayk Kocharyan

The Status of non-Muslims in early Ummah: Armenian Zimmis | The collection of papers of the International Conference: "Armenians in Bilad al-Sham (X-XV centuries)", Institut français du Proche-Orient, Syria, Aleppo, 7-8 October, 2009 Read Here

Հայկ Քոչարյան

Հայաստան-Իսրայել հարաբերությունները. Ներկան և հեռանկարները | «Գլոբուս» վերլուծական տեղեկագիր (Նորավանք հիմնադրամի), № 1, Երևան 2008, էջ 10-13

Հայկ Քոչարյան

ԱՄՆ նախագահական թեկնածուները Մերձավոր Արևելքի վերաբերյալ | Վերլուծական տեղեկագիր №2 (4), ԵՊՀ Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն‚ Երևան, 2008, էջ 37-44

Հայկ Քոչարյան

Սիրիան մերձավորարևեյան քաղաքականության գործոն | «Վերլուծական տեղեկատու», № 1(3), էջ 48-57, Երևան 2007

Հայկ Քոչարյան

Իսրայելասիրիական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ | Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի «Տեղեկատու», № 1, էջ 22-29, Երևան 2007

Հայկ Քոչարյան

Տնտեսական համագործակցությունն Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև | Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի «Տեղեկատու», № 2, էջ 40-47, Երևան 2007

Հայկ Քոչարյան

Ումմայի անդամներին վերաբերող որոշ հարցեր | «Արաբագիտական ուսումնասիրություններ», Պրակ 1, էջ 66-78 Երևան 2006

Հայկ Քոչարյան

Ամիրու-լ-Մու’մինին ինստիտուտին վերաբերող որոշ հարցեր | «Արևելագիտության հարցեր», հ. 6, էջ 242-247, Երևան 2006

Հայկ Քոչարյան

Ալ-Ակաբայի հանդիպումները որպես ումմայի հիմնադրման նախապայման | «Իրան-Նամէ», հ 39, Էջ 36-38, 2005

Հ. Մ. Քոչարյան

Մեդինայի համաձայնագիր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 1, Էջ 207-211, Երևան 2005

Հ. Մ. Քոչարյան

Մեդինայի համաձայնագիրը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 207-211 |

Հայկ Քոչարյան

«Ումմա» եզրի կիրառությունը հադիսներում | «Մերձավոր Արևելք», էջ 157-161, Երևան 2005

Հայկ Քոչարյան

«Ումմա» հասկացության զարգացումը Ղուրանի տեքստում | "Orientalia" (հոդվածների ժողովածու) # 2, էջ 78-87, 2004

Հայկ Քոչարյան

Ողջույնի ծեսը սուննիական իսլամում | «Իրան-Նամէ», հ. 38, էջ 57-59, 2003