Հայկ Գերասիմի Մնացականյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2017 – Պրոֆեսորի գիտական կոչում
2013 – Տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճան
2007 – Դոցենտի գիտական կոչում
2001 – Տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան
1998 – 2001 – ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
1993 – 1998 – ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
1983 – 1993 - #172 անգլերենի խորացված ուսումնասիրությամբ միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ «Ֆինանսահաշվային» ամբիոնի վարիչ
2000 թ-ի սեպ. - 2008 թ. ԵՊՀ Ֆինանսահաշվային ամբիոնի դոցենտ
2003 թ-ի փետ. - 2004 թ. ԵՊՀ Ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
2000 թ-ի հունիս - 2002 թ. Գլխավոր մասնագետ, վարկավորման և ներդրումների վարչություն, Զարգացման Հայկական Բանկ
1999 - 2000 թ. Արտաքին հարաբերությունների բաժնի պետ, Փոստի և հեռահաղորդակցության նախարարություն

Դասավանդվող դասընթացներ
Ֆինանսներ 1, Ֆինանսներ 2, Ֆինանսական ինստիտուտներ և շուկաներ, Ֆինանսների կառավարում, Ներդրումային քաղաքականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Պետական Ֆինանսներ, Կորպորատիվ Ֆինանսներ, Ներդրումներ, հաշվապահություն և աուդիտ

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

h.mnatsakanyan@ysu.am

Հայկ Գերասիմի Մնացականյան

Պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Ֆինանսահաշվային ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Գ. Մնացականյան, Գ. Է. Սահակյան

Ֆինանսների կառավարման հիմունքներ | Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ: 2016թ․, 128 էջ |
 

Հոդված/Article

Հ. Մնացականյան, Մ. Սիսակյան

ՀՀ պետական պարտքի կառավարման որոշ խնդիրները միջազգային փորձի վերլուծության համատեքստում | «Այլընտրանք», 2021, թիվ 2, էջ 311-320

Հայկ Մնացականյան, Վիկտորյա Բդոյան

Արժեթղթավորման Զարգացման Միջազգային Միտումներն Ու Հեռանկարները Հհ-Ում | Այլընտրանք, 2019, 3, 16-24 էջ

Հայկ Մնացականյան, Կարլեն Մարգարյան

Փմձ-Ների Ֆինանսավորման Հասանելիության Բարելավման Հիմնական Ուղիները Հհ-Ում | Այլընտրանք, 2019, 4, 74-90 էջ

Հայկ Մնացականյան, L. Baghdasaryan

Implementation challenges of IFRS 9 impairment requirement in post-soviet countries' banks Accounting and accounting education in the digital society | The international scientific conference VIII edition, 2019, p. 150-158

Հայկ Մնացականյան, Լ. Բաղդասարյան

ՖՀՄՍ (IFRS) 9 ներդրման հիմնախնդիրները ՀՀ բանկերում | “Այլընտրանք” եռամսյա գիտական հանդես, # 4, 2018, էջ. 65-74
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը