Հեղինե Հմայակի Ղազոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, Քիմիայի ֆակուլտետ, 1986 - 1991 թթ.
Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա, 1991 - 1999 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Միջմոլեկուլային փոխազդեցությունները և սոլվատացիոն պրոցեսները ակրիլոնիտրիլի դիալկիլսուլֆօքսիդային լուծույթներում. Ակրիլոնիտրիլի պոլիմերումը և ստացված պոլիմերների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները», 06.12.2002 թ., մասնագիտական կազմակերպություն` ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի գիտաշխատող
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
2011 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆիզիկական քիմիա
Lուծույթների թերմոդինամիկա
Ոչ հավասարակշռական թերմոդինամիկա
Կոլոիդ քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քիմիական և կենսաքիմիական համակարգերում միջմոլեկուլային փոխազդեցությունների ուսումնասիրություններ, մասնավորապես լուծույթների թերմոդինամիկական ուսումնասիրություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71 04 08
heghine@ysu.am

Հեղինե Հմայակի Ղազոյան

Դոցենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ղազոյան Հ.Հ.

Ոչ հավասարակշռական թերմոդինամիկա (գործնական առաջադրանքներ և վարժություններ), ուսումնամեթոդական աշխատանք | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013թ., էջ 46:

Հ. Հ. Ղազոյան, Շ. Ա. Մարգարյան

Փորձնական տվյալների մաթեմատիկական վերլուծությունը քիմիայում | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2008, 54 էջ

Հ. Հ. Ղազոյան

C վիտամինի լուծույթների կալորիաչափական ուսումնասիրությունները | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2007, 12 էջ

Հ. Հ. Ղազոյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան

α-ամինաթթուներում պրոտոնի անցման էնթհալպիաների որոշումը տարբեր միջավայրերում կալորիաչափական եղանակով | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2006, 12 էջ
 

Հոդված/Article

H.H. Ghazoyan

Volumetric Properties Of Acrylonitrile+Ethanol Mixture Over Temperature Range From (293.15 To 323.15) K At Ambient Pressure | Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология, 2020, 63, 32-37 էջ

Shiraz A. Markarian, Heghine H. Ghazoyan, Hasmik R. Sargsyan, Gohar A. Shahinyan

Thermodynamic and Spectroscopic (UV–Vis, FT IR) Studies of Solutions of CoCl2 (or NiCl2) in Diethylsulfoxide | Journal of Solution Chemistry, 48, 10, 1378-1392 էջ

H.H. Ghazoyan

Corrigendum to “Volumetric properties of binary mixtures of acrylonitrile with dimethylsulfoxide (or diethylsulfoxide) at temperatures from 298.15 to 323.15K” [Chemical Journal of Armenia 70 (2017) 462-476] | Հայաստանի քիմիական հանդես, 2019, 72, 534-537 էջ

Հ. Հ. Ղազոյան , Շ. Ա. Մարգարյան

Densities and electrical conductivities of copper(II) chloride solutions in dimethyl sulfoxide and water–dimethyl sulfoxide equimolar mixture at the temperatures 298.15, 308.15 and 318.15 K (Դիմեթիլսուլֆօքսիդում և ջուր-դիմեթիլսուլֆօքսիդ հավասարամոլային խառնուրդում պղնձի(II) քլորիդի լուծույթների խտությունները և տեսակարար էլեկտրահաղորդականությունները 298.15, 308.15 և 318.15 Կ ջերմաստիճաններում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 3-9 |

Հ. Հ. Ղազոյան, Շ. Ա. Մարգարյան

Densities and volumetric properties of L-ascorbic acid solutions in water–ethanol mixtures at temperatures from 298.15 to 318.15 K(L-ասկորբինաթթվի լուծույթների խտությունները և ծավալային հատկություններն էթանոլ–ջուր խառնուրդներում 298.15–318.15 K ջերմաստիճանային տիրույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 3-9 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ghazoyan H.H., Markarian S.A.

The Thermodynamic Study of Solutions of Dyalkylsulfoxides with Alcohols | XIX International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT-2013), June 24-28, 2013, Moscow, Abstracts, М.: MITHT Publisher, 2013 р. 234.

Հ. Հ. Ղազոյան

Կենսամոլեկուլների լուծույթների թերմոդինամիկական ուսումնասիրությունները | ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցման թեզիսներ, Ապրիլ 14-17, 2009, Երևան, ԵՊՀ-ի հրատ., 2009, էջ 42

Zatikyan A. L., Ghazoyan H. H., Markarian S. A.

The study of molecular interactions of ascorbic acid solutions in sulfoxides | X International Conference on the Problems of Solution and Complex Formation in Solutions, Suzdal, Russian Federation, July 1 – 6, 2007, ABSTRACTS, vol. 2, p.542

A. Khachatryan, E. Kazoyan

Information technologies in teaching chemistry | International Conference “Information Technologies in Education in the 21st Century” Yerevan, Armenia, May 21-23, 2007, Conference Proceedings, TEMPUS JEP 25008_2004 project, p. 216-218