Հեղինե Սոկրատի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ, գերազանցության դիպլոմ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2009 - 2013 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Ատենախոսության թեման
«Հայաստանի Հանրապետությունում էկոլոգիական ապահովագրության ինստիտուտի ներդրման իրավական ասպեկտները»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական գործիքներ, միջազգային էկոլոգիական համաձայնագրերի իմպլեմենտացիա, էկոլոգիական փորձաքննություն, էկոլոգիական վերահսկողություն, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների իրավական ռեժիմի որոշ հարցեր

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ շրջակա միջավայրի իրավունք, ՀՀ հողային իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2011 թ-ից առ այսօր ՄԱԿ-ի ԵՏՀ Օրհուսի կոնվենցիայի Համապատասխանության հարցերով կոմիտեի անդամ
2010 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս
2008 թ-ից առ այսօր «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ, իրավաբան
2008 թ-ից առ այսօր – ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի գիտաշխատող
2003 - 2008 թթ. «ՀԵՐԻՆԵ» ՍՊԸ, իրավախորհրդատու

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միություն

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)
h.hakhverdyan@ysu.am

Հեղինե Սոկրատի Գրիգորյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Աիդա Իսկոյան, Հեղինե Հախվերդյան, Օլիմպիա Գեղամյան, Լաուրա Պետրոսյանց

Շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության ուղեցույց | Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Ա.Բ. Իսկոյանի խմբագրությամբ, «Լուսաբաց» հրատ., Եր., 2015, 226 էջ

Աիդա Իսկոյան, Հեղինե Հախվերդյան, Գոռ Մովսիսյան, Լաուրա Պետրոսյանց

Risk-Based Environmental Control and Locus Standi Jurisprudence | IUCNAEL EJournal, Issue 4: 2013, էջեր 43-49

Հ. Ս. Հախվերդյան, Գ. Ս. Մովսիսյան

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսդրության ուղեցույց | «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2012, 352 էջ

Հեղինե Հախվերդյան , Գենիկ Մովսիսյան, Գայանե Միրզոյան, Նվարդ Գևորգյան, Սիրանույշ Կարապետյան, Լալա Մնեյան, Մարգարիտա Խաչատրյան, Էմմա Բարսեղյան, Էմմա Մելքոնյան, Մանյա Գևորգյան, Անահիտ Ղարիբյան, Գայանե Բուլդոյան

Միտք սերմանի՛ր, ծառ տնկի՛ր (բնապահպանական կրթության ձեռնարկ ուսուցիչների համար) | Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, «Նոյյան Տապան» հրատ., Երևան, 2010, 206 էջ

Իսկոյան Ա.Բ. , Մովսիսյան Գ.Ս. , Հախվերդյան Հ.Ս.

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք (1991-2009 թթ. իրավական ակտերի ժողովածու) | Իրավական ակտերի ժողովածու, 3-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, 2009, «Ասողիկ» հրատ., 768 էջ
 

Հոդված/Article

Հեղինե Գրիգորյան

Պլաստիկ շշերի դեպոզիտային համակարգի կիրառման հեռանկարները ՀՀ-ում. Իրավական կարգավորման որոշ հարցեր | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 183-202 |

Հեղինե Գրիգորյան

Ջրօգտագործման թույլտվությունների ինստիտուտը ՀՀ-ում․ հիմնախնդիրներ և զարգացման հեռանկարներ | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Հայաստան, 2(2) 276-291 էջ, 2018

Հեղինե Հախվերդյան

Պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության ծառայություններ մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների կողմից․ վտանգված ապահովություն, թե՞ արդյունավետ լուծում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 359-376 |

Հեղինե Հախվերդյան

Էկոլոգիական ապահովագրության շրջանակներում տրամադրվելիք հատուցման կառուցակարգի հիմնավորումը ՀՀ-ի համար | Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 15-23 |

Heghine Hakhverdyan, Aida Iskoyan, Laura Petrossiantz

Environmental protection in the context of the new constitution of the Republic of Armenia | IUCN Academy of Environmental Law eJournal. 2016, 7, p. 141-145
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Հեղինե Հախվերդյան

О превентивной функции экологического страхования | «Եվրասիական ինտեգրացիա. իրավական և կրթական ասպեկտներ» խորագրով միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու (Նովոսիբիրսկ, 3-5 դեկտեմբերի), 2015, 150-151 էջ