Հրաչուհի Սեյրանի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն, բակալավր, ջրաօդերևութաբան
2009 - 2011 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն, մագիստրոս, աշխարհագետ
2011 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն, ասպրիանտ, ջրաօդերևութաբան
10.2013 - 08.2014 թթ. Ալեքսանդրու Իոան Կոզայի անվան համալսարան, Իասսի, Ռումինիա, Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ, Օդերևութաբանության ամբիոն, ասպիրանտ

Մասնագիտություն
Աշխարհագրություն

Պաշտոն
Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի ասիստենտ, Ջրաօդերևութաբանության լաբորատորիայի վարիչ

Գիտական աստիճանը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու (2018, Երևան)

Գիտական կոչումը
Ասիստենտ (2018, Երևան)

Աշխատանքային գործունեությունը
2018 թ-ից մինչև օրս Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն (ասիստենտ, լաբորատորիայի վարիչ)
2013 - 2018 թթ. ԵՊՀ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն (դասախոս, լաբորանտ)
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն (լաբորանտ)

Մասնագիտական դասընթացներ և մրցույթներ
«Ես աշխարհագետ եմ» մրցույթի առաջին կարգի մրցանակ, 2005, Երևանի պետական համալրսարան, Երևան, Հայաստան
«Շրջակա միջավայրը Հայաստանում 2010» դասընթաց կազմակերպված «350.օրգ» –ի և «Բաց» հասարակական կազմակերպությունների կողմից, 5-8 նոյեմբեր, Ծաղկաձոր, Հայաստան
Աշխարհագրական և երկրաբանական խնդիրները» ուսանողական գիտաժողով, լավագույն զեկուցման համար առաջին կարգի մրցանակ, 2010, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան
«Միջազգային ջրային համագործակցության գործիքների կառավարման» դասընթաց, 25-26 ապրիլ, 2012, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան»
«Երիտասարդների պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի մարտահրավերների հանդեպ. Կլիմայի փոփոխության և բնական աղետների մեղմացում» դասընթաց, 31 մարտ- 4 ապրիլ, 2013, Սիգնախի, Վրաստան

Գիտաժողովներ
«Դմիտրի Քանտեմիրին նվիրված ամենամյա միջազգային գիտաժողով», 18-20 հոկտեմբեր, 2013, Ալեքսանդրու Իոան Կոզայի անվան համալսարան, Իասսի, Ռումինիա
Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով նվիրված NAS-ի 70 ամյակին, 23-24 սեպտեմբեր, 2013, Երևան, Հայաստան
Ուսանողական գիտաժողով Գյումրիի պետական մանկավարժական համալսարանում, 20 ապրիլ, 2012, Գյումրի, Հայաստան
«Էկոլոգիան Հայաստանում. Էկոլոգիական խնդիրները» հանրապետական գիտաժողով, 2010, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան
«Ինովացիոն մոտեցումները գիտության մեջ» միջազգային երիտասարդական գիտաժողով, 5-7 դեկտեմբեր, 2014, Ծաղկաձոր, Հայաստան
«Շրջակա միջավայրի կայուն զարգացում» միջազգային գիտաժողով, 6-8 հունիս, 2014, Ալեքսանդրու Իոան Կոզայի անվան համալսարան, Իասսի, Ռումինիա
Միջազգային գիտաժողով «Ակադեմիական աշխարհագրություն», 16-17 մայիս, 2014, Տիմիշուարայի արևմտյան համալսարան, Ռումինիա
«Ջրի և օդերևութաբանի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական սեմինար», 21-22 մարտ, 2014, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան

Ատենախոսության թեման
Հայաստանի տարածքում օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների տարածաժամանակային փոփոխությունների վերլուծումը և գնահատումը կլիմայի փոփոխության համատեքստում

Հետաքրքրության ոլորտները
Կլիմայի փոփոխություն, կլիմայի փոփոխությունը և մթնոլորտի շրջանառությունը, մթնոլորտի շրջանառությունը լեռներում, IT տեխոնոլոգիաները բնական գիտություններում:

Դասավանդվող առարկաներ
Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտություն

Վարում է հետևյալ առարկաներից սեմիար և գործնական պարապմունքներ
Աշխարհագրական կանխատեսման հիմունքներ
Աշխարհագրության հիմունքներ
Հողերի աշխարհագրություն հողագիտության հիմունքներով
Կենսաշխարհագրություն
Լանդշաֆտագիտություն և լանդշաֆտային պլանավորում

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն (C1), ռուսերեն (B2), ռումիներեն (B2)

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft office-Word, Excel, Access, Power Point, Internet

Մասնագիտական համակարգչային հմտություններ
TNT mips, GIS, XLSTAT, “R studio” ստատիստիկական ծրագիր

hgalstyan@ysu.am

Հրաչուհի Սեյրանի Գալստյան

Ասիստենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Trahel Vardanian, Kolja Thestorf, Hilmar Schrödera, Hrachuhi Galstyan

Soil variability and soil erosion on the south-eastern slopes of mt. Aragats | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները, 2018, էջ 250-255 |

Հ. Ս. Գալստյան, Թ. Գ. Վարդանյան

The dynamics of average annual air temperature changes in the Republic of Armenia (Օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանների փոփոխությունների դինամիկան Հայաստանի Հանրապետությունում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 68-71 |

H. S. Galstyan

Long Term Variability Of Annual Temperature In Armenia In The Context Of Changing Climate, World Academy of Science | Engineering and Technology International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering Vol:10, No:1, Zurich, Switzerland, 2016, pp. 20-25 (co-auther with Sfîcă L., Ichim P.)

Galstyan Hrachuhi

The Analysis Of Spatial Distribution Of Air Temperature In July Using Modern Mapping Technology And Aerospace Photos’ Data In Armenia | International Youth conference "Science and Innovation", 2015, 53-57 pp. |

Hrachuhi Galstyan

The Changes of Annual Precipitation Compared with the Baseline Period in Armenia and its Neighborhood Countries on the Context of a Changing Climate | Modern problems of geography and anthropology , Proceedings of International Conference Dedicated to the 140th anniversary of academician Alexandre Javakhishvili, 2015-10-22 p․, 203-207 pp. |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը