Հրանտ Միքայելի Ավանեսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1982 - 1985 թթ. ասպիրանտուրա, Ընդհանուր և մանկավարժական հոգեբանության ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ
1978 - 1983 թթ. ասպիրանտուրա, Հոգեբանության լաբորատորիա, Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի Համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ
1974 - 1978 թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան, սուսերամարտի մարզիչ, ֆիզիկական դաստիարակության ուսուցիչ, դիպլ. Ժ-1. N 007984

Լրացուցիչ մասնագիտական կրթություն
2011-2012 Կրթության հոգեբանություն –“U.A.P.V." Վերապատրասման Եվրոպական գրասենյակ, Ավինյոնի համալսարան, Ֆրանսիա
2007 թ-ին Դասախոսների վերապատրաստում, Հոգեբանություն, ԵՊՀ, Երևան
2002 թ-ին Հատուկ ադապտիվ դաստիարակության հոգեբանություն, Ֆիզիկական դաստիարակության դպրոց, Պոզնանի համալսարան, Պոզնան, Լեհաստան
1997 թ-ին Մենտալ թրեյնինգ, Յուտայի համալսարան, Յուտա, ԱՄՆ
1995 Սպորտի կառավարման ծրագիր, Ազգային դասընթացների տնօրեն, Միջազգային օլիմպիական կոմիտե, Օլիմպիա, Հունաստան
1994 թ-ին Հոգեթերապիա, “Itineraires” միջազգային ասոցիացիա, Փարիզ, Ֆրանսիա
1989 թ-ին Սպորտի կիրառական հոգեբանություն, Իլինոյսի համալսարան, Ամերիկյան սպորտի հոգեբանության ասոցիացիա, Իլինոյս, ԱՄՆ
1987 թ-ին Սպորտի հոգեբանություն, Ֆիզիկական կուլտուրայի կենտրոնական ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ

Գիտական աստճան
1985 թ-ին Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, «Անհատական և թիմային մրցումներում մարզիկի գործունեության արդյունավետության հոգեբանական գործոնները», Ընդհանուր և մանկավարժական հոգեբանության ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ, դիպլ. ПС N 001470
2004 թ-ին Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, «Գործունեության լարված պայմաններում մարդու աշխատունակության կարգավորիչ մեխանիզմների հոգեբանական օրինաչափությունները», Խ. Աբովյանի անվ. հայկական մանկավարժական համալսարան, Երևան, ՀՀ, Բ - 00533

Գիտական կոչուք
2006թ. - Հոգեբանության պրոֆեսոր ,ԵՊՀ, ՀՀ ԲՈՀ, Երևան, դիպլ. Պ-00399
1993թ. - Հոգեբանության և մանկավարժության դոցենտ, ՖԿՀՊԻ, ՌԴ ԲՈՀ, Մոսկվա, դիպլ.Ц N 009189

Աշխատանքային փորձ
2022 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Հոգեբանության գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար
2006 թ-ից առ այսօր Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, ԵՊՀ
2004 -2021 թթ. առ Փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիայի ղեկավար, ԵՊՀ
2004 - 2005 թթ. Հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, ԵՊՀ
2003 - 2004 թթ. պրոռեկտոր, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան
1990 - 2003 թթ. Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան, ՀՀ
1994 - 2001 թթ. համատեղությամբ կարգով Ֆիզիկական Կուլտուրայի և Սպորտի գիտահետազոտական կենտրոնի գիտական ղեկավար, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան, ՀՀ
1983 - 1990 թթ. ավագ գիտաշխատող, սպորտի հոգեբանության խմբի ղեկավար, ԳՀ լաբորատորիա, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան

Կարդացվող դասընթացներ
Փորձարարական հոգեբանություն, Հոգեբանության մեթոդաբանություն, Մասնագիտական ընտրության և աշխատակազմի համալրման մեթոդներ, Կառավարման հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանության մեթոդաբանություն, Փորձարարական հոգեբանություն, Սպորտի հոգեբանություն, Կառավարման հոգեբանություն, Հոգեդիագնոստիկա

Մասնակցությունը միջազգային դրամաշնորհների
2011-2013 - Հոգեբանական թեստային համակարգի մշակում ՀՀ ոստիկանության համակարգի համար. ԵԱՀԽ Երևանյան գրասենյակ, OSCE, PO. 226723
2012-2016 - համալսարան, Ֆրանսիա, Chercheur Centre Norbert Elias (UMR 8562) - Equipe Culture & Communication, UFR-ip Sciences Humaines et Sociales - Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
2016-2017 - ԵՊՀ և ՌԴ «Հարավային դաշնային համալսարան» բարձրագույն կրթության դաշնային պետական ինքնավար կրթական հաստատության կողմից անցկացված գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի աջակցության միջազգային գիտական ծրագիր,

Մասնագիտական անդամակցություն
2020- առ այսօր, Psi Chi is the International Honor Society in Psychology. Advisor.
2019- առ այսօր, Association for Psychological Science: Washington D.C., District of Columbia, USA
2021- US Eastern Psychological Association, USA.
2006-2017թթ. – ՀՀ Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, Պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցերով անկախ հանձնաժողովի անդամ/ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրեր՝Նխգհ,31.07.2006,ՆՀ-163/Նխգհ,29.12.2010,ՆՀ-327-Ն
2015-ից Հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիա, թղթակից անդամ, ՌԴ
2022 –առ ասյօր. - ՀՀ ԲՈԿ-ի 067 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
2014-2017 ՀՀ ԲՈՀ-ի 064 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2011 - 2014թթ. - Հոգեբանների հայկական գիտական միավորման, նախագահ
2013 – 2014 թթ. - ՀՀ ԲՈՀ-ի 066 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
2011 -2013 ՀՀ ԲՈՀ-ի 065, 013 մասնագիտական խորհրդներիի անդամ
2002 - 2010 ՀՀ ԲՈՀ-ի 060, 020 մասնագիտական խորհրդների նախագահի տեղակալ, անդամ
1997 - 2008 BFE, Կենսաբանական հետադարձ կապի հետազոտման Եվրոպական հիմնադրամ
1991 - 2002 STAR, Սթրեսի և տագնապայնության հետազոտման միջազգային միություն
1989 - 2005 Սպորտի կիրառական հոգեբանության Ամերիկյան ասոցիացիա (Association for the Advancement of Applied Sports Psychology) 49th Division of American Psychology Association, USA
1988 - 2003 Հայաստանի Հանրապետության սպորտի հոգեբանության ֆեդերացիայի նախագահ, Federation of Sports Psychology of the Republic of Armenia. Yerevan, Armenia
1987- 1991 ԽՍՍՀ Սպորտի հոգեբանության Ֆեդերացիա, նախագահության անդամ

Գիտական ամսագրերի խմբագիր, անդամ
2017 –առ.այսօր, գլախավոր խմբագիր «Արդի հոգեբանություն» Գիտական հանդես, Երևան ՀՀ
2015 - առ այսօր, խմբագուրայն անդամ, «Живая психология» Գիտական ամսագիր/Մոսկվա, ՌԴ
2003 - առ այսօր, խմբագուրայն անդամ, «Спортивный психолог»/“Սպորտի հոգենբան” Գիտական ամսագիր/Մոսկվա, ՌԴ
2010 - առ այսօր, խմբագուրայն անդամ, ԵՊՀ Բանբեր , Երևան ՀՀ
2010 - առ այսօր, խմբագուրայն անդամ, «Հոգեկան առողջություն» գիտական հանդես, Երևան ՀՀ
2005 -առ այսօր, խմբագուրայն անդամ, “Հանրային կառավարում” Գիտական ամսագիր/ ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա, Երևան ՀՀ
2015 – առ այսօր, խմբագուրայն անդամ, «Мир науки. Педагогика. Психология» научный журнал, Մոսկվա, ՌԴ
2019 – առ այսօր, խմբագուրայն անդամ, «Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. Մոսկվա, ՌԴ
2014 - 2020, «Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ». Գիտամեթոդական հանդես, Երևան ՀՀ
2013 -2016 «Հոգեբանություն և կյանք» գիտական հանդես, Զանգակ հրատ. Երևան ՀՀ
2009 – 2015 «Մանկավարժություն» գիտամեթոդական ամսագիր. ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ, Երևան ՀՀ

Գիտական աշխատանքներ և գյուտեր
220 գիտական աշխատանք, այդ թվում 5 մենագրություն, 15 ուսումնական ձեռնարկ, պաշտպանված 25 թեկնածուական ատենախոսությունների ղեկավար, 2 գյուտ(Տես՝ https://patentdb.ru/author/1568332)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

avanesyanh@ysu.am

Հրանտ Միքայելի Ավանեսյան

Ամբիոնի վարիչ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Առաջատար գիտաշխատող | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փորձարարական հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Հրանտ Ավանեսյան

Պրոյեկտիվ մեթոդների գիտակիրառական առանձնահատկությունների համակարգումը | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 258 էջ, Հայաստան, Երևան

Ավանեսյան Հ. Մ., Ասրիյան Է. Վ., Ստեփանյան Լ. Ս., Հարությունյան Ն. Ա., Հովհաննիսյան Ս. Վ.

Զինվորի հոգեկան հատկությունների գնահատման և զարգացման մեթոդներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 186 էջ

Հ. Ավանեսյան

Հայ հոգեբանների միջազգային ներուժը | Երևան, Հեղ. հրատ., 2015, 50 էջ |

Հ. Մ. Ավանեսյան

Հոգեբանական գիտափորձերի պրակտիկում | Ուս. ձեռնարկ: Հեղ. հրատ., Երևան, 2015, 50 էջ |

Հ. Մ. Ավանեսյան, Ն. Մ. Նազարյան

Ոստիկանների կոմունիկատիվ ոլորտի առանձնահատկությունների թեստավորման վերլուծություն | ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբա¬նու¬թյան ֆակուլտե¬տի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գի¬տա¬ժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 414-417
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Грант Аванесян, Араксия Давтян

Психологическая оценка профессиональной работоспособности в структуре управления человеческими ресурсами организации (Մասնագիտական աշխատունակության հոգեբանական գնահատումը կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների կառավարման կառուցվածքում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 58-67 |

Грант Аванесян, Г. Акопов, Л. Акопян, М. Ермолаев, Д. Лубовский, С. Солотрев

Инновационное сознание управленческих кадров: возможности психологической оценки | Психологический журнал, 2021, N 42 (4), c. 97-105

Грант Аванесян, Н. Карапетян

Психологические критерии оценки личностных проявлений и поведенческих стратегий в условиях преодоления проблемного взаимодействия | Личностные и регуляторные ресурсы достижения образовательных и профессиональных целей в эпоху цифровизации, 22-23.10.2020, с. 14-27, Россия

Հրանտ Ավանեսյան, Նարեկ Հովսեփյան

ՏՏ մասնագետի մասնագիտական կոմպետենտության հոգեբանական գնահատման մեթոդաբանությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 74-83 |

Аванесян Г.М., Моросанова В.И.

Ресурсный Подход К Психологическому Капиталу И Осознанной Саморегуляции Человека | Արդի հոգեբանություն, 2020, 1(6), 88-99 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

H. M. Avanesyan

Features valuation of intellectual capital in the organization | World Academy of Science, Engineering and Technology Educational and Pedagogical Sciences Vol: 2, No:1, 2015, p. 352

H. Avanesyan , S. Hovhannisyan

The psychological aspects of applying a cycletrack in the training process of a bicyclist | "Perfectives and Profiles", 6th Annual Congress of the ECSS, German Society of Sport Science, 2001, Poster id: 185

Grant Avanesyan, Anahit Stepanyan

Athlete’s State Peculiarity in Connect with the Specificity of Sport’s Activities | The III World Congress on Mental Training, Schedule, May 20-22, Utah, USA, 1999, p. 15-17