Հրածին Գրիշայի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1970 - 1975 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, «Անհատի ձևավորման պրոբլեմը ետպատերազմյան խորհրդահայ ինքնակենսագրական վեպում», ԵՊՀ գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1977 թթ. ուսուցչուհի
1978 - 2006 թթ. ԵՊՀ հրատարակչություն (նախ որպես կրտսեր, ապա` ավագ խմբագիր)
1991 - 2000 թթ. դասախոս ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնում
2001 - 2011թթ. ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից հայոց լեզու» (հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն, ոճագիտություն) - բակալավրiատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, բառագիտություն, բառապաշար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ԵՊՀ ՀԽ քարտուղար

Հրածին Գրիշայի Սարգսյան

Ասիստենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Վ. Վարդանյան, Ն. Ս. Անթառանյան, Հ. Գ. Սարգսյան

Գերմաներեն - հայերեն բառարան գործարարների համար | Բառարան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010
 

Հոդված/Article

Սարգսյան Հրածին

Հոմանիշների ուսուցումը | Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան: 2017թ․, 1, 159-168 էջ, Հայաստան |

Հրածին Սարգսյան

Ժողովրդախոսակցական բառաշերտը Կոստան Զարյանի չափածոյում | Աբեղյանական ընթերցումներ, 2016թ․, Ա 134, 229-238 էջ, Հայաստան |

Հ. Գ. Սարգսյան

Կենսագրական արձակի ավանդները | Ի սկզբանե էր բանն, Ժուռնալիստիկայի և գրականագիտության հարցեր, Երևան, 2004

Հ. Գ. Սարգսյան

Գրական հերոսը և ժողովրդի պատմական ճակատագիրը | Հայոց լեզու և գրականություն, միջբուհական ժողովածու, թիվ 11-12, Երևան, 1990

Հ. Գ. Սարգսյան

Ինքնակենսագրական ստեղծագործությունների ժանրային առանձնահատկությունների հարցի շուրջ | Հայոց լեզու և գրականություն, միջբուհական ժողովածու, թիվ 10-11, Երևան, 1988