Հրայր Հովհաննեսի Ղուկասյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2000 թ. Վերապատրաստում ԱՄՆ Սեթըն Հոլլ համալսարանի իրավունքի դպրոցում (Seton Hall University,School of Law)
1996 - 1999 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1991 – 1996 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Պաշտպանի դատավարական վիճակը քրեական գործի քննության մինչդատական փուլում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.04 - «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
պաշտպանի դատավարական վիճակը քրեական դատավարությունում, դատավարական հարկադրանքի միջոցների կիրառման առանձնահատկությունները, մարդու իրավունքների քրեադատավարական պաշտպանությունը, փաստաբանության և փաստաբանական գործունեության հիմնախնդիրները։

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ արդարադատության համակարգը, քրեադատավարական էթիկա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2018 թ. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական
2016 թ-ից ՀՀ Նախագահի օգնական
2003 թ–ից առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի դոցենտ
2000 – 2003 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ասիստենտ
2016 թ-ից առայսօր ՀՀ Նախագահի՝ իրավական հարցերով օգնական
2014 - 2016 թթ. ՀՀ Նախագահի ռեֆերենտ
2011 թ. ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը մշակող աշխատանքային խմբի ղեկավար
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի խորհրդի գիտքարտուղար
1999 թ. ՀՀ փաստաբանների պալատի փաստաբան. մասնավոր փաստաբանական պրակտիկան ներառում է քրեական գործերով պաշտպանությունը և ներկայացուցչությունը

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.04) անդամ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
2008 – 2010 թթ. «Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ-Հայաստան» կազմակերպության խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2010 - 2012 թթ. «Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ-Հայաստան» կազմակերպության խորհրդի նախագահ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)
hghukasyan@ysu.am

Հրայր Հովհաննեսի Ղուկասյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Տաթևիկ Սուջյան, Դավիթ Ավետիսյան, Արման Թաթոյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Հրայր Ղուկասյան, Սերգեյ Մարաբյան, Դավիթ Մելքոնյան

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը | Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Հրայր Ղուկասյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. Հատուկ մաս / 4-րդ հրատարակություն | Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 960 էջ, 2019

Գագիկ Ղազինյան, Ռուբեն Մելիքյան, Սամվել Դիլբանդյան, Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան, Արմեն Հարությունյան, Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան, Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան, Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան, Նելլի Աղաբաբյան

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու | Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ |

Դիլբանդյան Սամվել, Հարությունյան Արմեն, Ղազինյան Գագիկ, Ղուկասյան Հրայր

Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները | Դասագիրք բուհերի համար: Վերահրատարակումներով, 5-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2005թ., 2-րդ հրատ.` 2006թ., 3-րդ հրատ.` 2007, 4-րդ հրատ.` 2008թ., 5-րդ հրատ.` 2009թ., 5-րդ հրատ.` 2014թ.): Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան: Երևան, 6-րդ հրատ., Տիգրան Մեծ., 2014, 384 էջ

Դ.Ավետիսյան, Ս. Ավետիսյան, Հ. Ասատրյան, Հ. Ավագյան, Ա. Մարգարյան, Ռ.Մելիքյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Վարդապետյան

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2) | Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան

Արդյունավետ քրեական պաշտպանության ընթացքում կիրառվող տակտիկական հնարքների թույլատրելի սահմանները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 352-374 |

Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան

Դատավարական սանկցիաների կիրառման առանձնահատկություններն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի | Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 128-140 |

Гагик Казинян, Грайр Гукасян

Современные вызовы уголовного правосудия в Республике Армении | «Российское право: образование, практика, наука» № 1 (85) / 2015, стр. 50-55 |

Gagik Ghazinyan, Hrayr Ghukasyan

Modern Challenges of Criminal Justice in the Republic Of Armenia | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 308-320 |

Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան

Ոչ իրավաչափ վարքագծի արգելքը փաստաբանական էթիկայի լույսի ներքո | Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 26-34 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը