Իզաբելլա Արտավազդի Ղազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, բակալավր
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, մագիստրոս
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան և կոչում
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ։

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Հոգեբանության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
2006 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Էքզիստենցիալ հոգեթերապիա, Սոցիալական փոխներգործության հոգեբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն, Իմիջի հոգեբանության հիմունքներ, PR-տեխնլոգիաների հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեթերապիա, Սոցիալական հոգեբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2004 - 2005 թթ. «Մագիստրոսական կրթության չափորոշիչներ» ծրագիր, Բաց համալսարան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Իզաբելլա Արտավազդի Ղազարյան

Ասիստենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հարոյան Նելլի, Բազոյան Ֆենյա, Իզաբելլա Ղազարյան, Շահվերդյան Սեդա

Ինքնակարգավորման դասընթացի գործնական ուղեցույց | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 40 էջ

Իզաբելլա Ղազարյան

Իմիջի հոգեբանության հիմունքներ | ԵՊՀ, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2012, 16 էջ
 

Հոդված/Article

Анжела Элибегова, Изабелла Казарян

К проблеме суицидов и суицидального поведения в современном Азербайджане (Ինքնասպանությունների և ինքնասպանության վարքագծի դրսևորման հիմնախնդիրը ժամանակակից Ադրբեջանում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 2 (20), էջ 62-70 |

Казарян И. А.

Применение методики театр архетипов в психологическом коснультировании и преподавании | Театр архетипов в профессиональной практике: психотерапия, консультирование, коучинг, тренинг. Сборник статьей. 2016, стр. 56-61 |

Ի. Ա. Ղազարյան

Քաղաքական հոգեբանության մեթոդաբանության խնդիրները | Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական: Գիտաժողովի նյութեր:, 2015թ․, 111-115 էջ |

Ի. Ղազարյան

Անհատական հոգեթերապիայի դերը հոգեբաննների մասնագիտական պատրաստման գործում | hամաժողովի նյութեր, Երևան,2012 թ.,էջ 35-38

Ի. Ղազարյան

Էլեկտորալ վարքի դրսևորումները` որպես ընտրողների սոցիալական ինքնազգացողության չափանիշ | Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները գիտական հոդվածների ժողովածու,N2,2012,էջ 193-198 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը