Կարեն Ալեքսանդրի Քեռյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001-2005 թթ., Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, բակալավր
2005-2007թթ., Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, մագիստրատուրա
2007-2009թթ., Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Ֆրանկլինի ընդհանուր պարբերական համակարգի բազիսության հարցեր», Երևանի պետական համալսարան, 2009թ.

Աշխատանքային փորձ
2013թ.-ից առ այսօր - Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ասիստենտ
2009թ.-ից առ այսօր - ԵՊՀ Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2008–2009թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող/ված դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ
Չափի տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օրթոգոնալ շարքեր
Հարմոնիկ անալիզ
Ֆրեյմներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Կարեն Ալեքսանդրի Քեռյան

Ասիստենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մաթեմատիկական անալիզի և ֆուկցիաների տեսության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

К. А. Керян

Теорема единственности для рядов Франклина | Известия НАН Армении: Математика. 2017, 52, стр. 26-38

K. A. Keryan

Uniqueness theorem for sequences of piecewise polynomial functions | Armenian Journal of Mathematics. 2017, 9. 1, pp. 28-34

Կ. Ա. Քեռյան

On recovery of a Franklin series from its sum (Ֆրանկլինի շարքի իր գումարից վերականգման մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 151-157 |

Կ. Ա. Քեռյան

An example of double Fourier–Haar series with a nonregular subseries (Անկանոն ենթաշարքով կրկնակի Ֆուրիե–Հաարի շարքի օրինակ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 18–21 |

Геворкян Г. Г., Керян К. А.

Об одной системе кусочно линейных функций с нулевыми интегралами | Известия НАН Армении: Математика, 2016, 51, 2, стр. 3-16
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը