Կարեն Ալեքսանդրի Քեռյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001-2005 թթ., Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, բակալավր
2005-2007թթ., Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, մագիստրատուրա
2007-2009թթ., Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Ֆրանկլինի ընդհանուր պարբերական համակարգի բազիսության հարցեր», Երևանի պետական համալսարան, 2009թ.

Աշխատանքային փորձ
2013թ.-ից առ այսօր - Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ասիստենտ
2009թ.-ից առ այսօր - ԵՊՀ Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2008–2009թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող/ված դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ
Չափի տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օրթոգոնալ շարքեր
Հարմոնիկ անալիզ
Ֆրեյմներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Կարեն Ալեքսանդրի Քեռյան

Ասիստենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մաթեմատիկական անալիզի և ֆուկցիաների տեսության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

K.A. Keryan

General periodic Franklin system as a basis in B^1(T) | (in Russian) Reports of NAS RA, (2015), 115(3), 178-184

K.A. Keryan

Uniqueness theorem for additive functions and its application to orthogonal series | Mat. Zametki 97(3), 382-396, 2015

Г.Г. Геворкян, К.А. Керян

Об одном базисе пространства H^1(R) , состоящем из кусочно линейных функций | Доклады НАН РА, (2014), 114(3),187-191

G.G. Gevorkyan, K.A. Keryan

On a generalization of general Franklin system on R | Journal of Contemporary Mathematical Analysis 49(6), 309-320, 2014

G. G. Gevorkyan, K A. Keryan

On general Franklin system on R1 | Dokl. Nauk Armenii, 113: 4(2013), 331-336
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը