Կարեն Ալեքսանդրի Քեռյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001-2005 թթ., Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, բակալավր
2005-2007թթ., Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, մագիստրատուրա
2007-2009թթ., Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Ֆրանկլինի ընդհանուր պարբերական համակարգի բազիսության հարցեր», Երևանի պետական համալսարան, 2009թ.

Աշխատանքային փորձ
2013թ.-ից առ այսօր - Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ասիստենտ
2009թ.-ից առ այսօր - ԵՊՀ Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2008–2009թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող/ված դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ
Չափի տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օրթոգոնալ շարքեր
Հարմոնիկ անալիզ
Ֆրեյմներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Կարեն Ալեքսանդրի Քեռյան

Ասիստենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մաթեմատիկական անալիզի և ֆուկցիաների տեսության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

К.А. Керян, М.П. Погосян

Общая периодическая система Франкли- на как базис в H1[0,1] | Изв. НАН Армении, Сер. Математика, 40:1(2005), 61-84

К.А. Керян

Безусловное базисное свойство общей периодической системы Франклина в Lp[0,1], 1 | Изв. НАН Армении, Сер. Математика, 40:1(2005), 18-60
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը