Կարեն Արմենի Թռչունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005-2011: Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկոս
1995-2005: դպրոց N8, Երևան

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, կենս.գիտ.թ., Կրտսեր գիտաշխատող

Աշխատանքային փորձ
2011-2013: Ասպիրանտ ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն
2011-առ այսօր: Կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ “Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի” ԳՀԼ

Վերապատրաստումներ
2010: Գործուղում Հալլե-Վիտենբերգի Մարթին Լյութերի համալսարան (պրոֆ. Գ. Սովերս), Հալլե, Գերմանիա
2012: Գործուղում Վագենինգենի համալսարան (պրոֆ. Ա. Ստամս), Վագենինգեն, Նիդեռլանդներ

Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
Կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա, մանր՚էաբանություն և կենսատեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2014, 2012, 2008: EBEC-2014 (FEMS գիտաժոցովի դրամաշնորհ) EBEC-2012 և EBEC-2008 դրամաշնորհներ
2013, 2011։ 5th և 4th FEMS գիտաժողովների դրամաշնորհներ
2013, 2010: 38th և 35th FEBS գիտաժողովների դրամաշնորհներ
2012: FEBS-ի երիտասարդ գիտնականների ծրագիր (YSP)/ Երիտասարդ գիտնականների 12-րդ գիտաժողովի դրամաշնորհ
2012: FEMS-ի հետազոտական դրամաշնորհ Վագենինգենի համալսարանում ուսուցման համար 2012-1, Վագենինգեն, Նիդերլանդներ
2011: <<Առեքսիմբանկ-Գազպրոմբանկ>> կրթաթոշակ, Երևան, Հայաստան
2010: FEBS-ի ամառային հետազոտական դրամաշնորհ, Հալլե-Վիտենբերգի Մարթին Լյութերի համալսարան, Հալլե, Գերմանիա
2009, 2007: Հայ օգնության ֆոնդի (ՀՕՖ) կրթական դրամաշնորհ
2007 – 2011: ԵՊՀ, ակադ. Լ. Օրբելու անվ. Կրթաթոշակ
2011, 2008: Գալուստ Գյուլբենկյանի հիմնադրամի (Պորտուգալիա) դրամաշնորհներ
2011: 8th EBSA գիտաժողովի դրամաշնորհ

Անդամակցություն (մասնակցություն խորհուրդներին, խմբագրական կոլեգիաներին)
2010-այսօր: Եվրոպական Մանրէաբանական ընկերության ֆեդերացիայի անդամ FEMS
2010-այսօր: Մանրէաբանության ամերիկյան ընկերություն
2009-այսօր: Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա
2008-այսօր: Կենսաքիմիկոսների ընկերություն
2008-այսօր: ԱՄՆ Կենսաֆիզիկական ընկերություն
2007-այսօր: Կենսաֆիզիկական համահայկական ասոցիացիա

Պարգևներ
2013: Կենսաբանության ոլոտտում մինչև 35 տարեկան երիտասադդ գիտնականների ՀՀ ԳԱԱ 70-ամյակին նվիրված «Ակադեմիա» մրցույթի հաղթող
2005, 2004, 2003: Հանրապետական Կենսաբանության օլիմպիադայի հաղթող (Առաջին տեղի մրցանակ), Հայաստան
2005, 2004, 2003: Կենսաբանության օլիմպիադայի հաղթող (Առաջին տեղի մրցանակ), Երևան, Հայաստան
2005: ՀՀ Գիտության և Կրթության Նախարարության հավաստագիր գերազանց ուսուցման համար

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Գերմաներեն

K.Trchounian@ysu.am

Կարեն Արմենի Թռչունյան

Ասիստենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

L. Karapetyan, A. Valle, J. Bolivar, A. Vassilian, A. Trchounian, K. Trchounian

Relationship of dcu transport system and proton ATPase during glycerol fermentation | The 43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, p. 359-359 |

Anna Poladyan, Karen Trchounian, Anait Vassilian, Armen Trchounian

Hydrogen production by Escherichia coli using brewery waste: optimal pretreatment of waste and role of different hydrogenases | Renewable Energy. 2018, 115, 931-936 pp. |

D. Soghomonyan, A. Margaryan, K. Trchounian, K. Ohanyan, H. Badalyan, A. Trchounian

The Effects of Low Doses of Gamma-Radiation on Growth and Membrane Activity of Pseudomonas aeruginosa GRP3 and Escherichia coli M17 | Cell Biochemistry and Biophysics. 2018, 76, 1-2, 209-217 pp.

Satenik Mirzoyan, Anait Vassilian, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Prolongation of H2 production during mixed carbon sources fermentation in E. coli batch cultures: New findings and role of different hydrogenases | International Journal of Hydrogen Energy. 2018, 43, 18, 8739-8746 pp.

Mirzoyan S., Trchounian A., Trchounian K.

Role of F0F1-ATPase in H+ flux by Escherichia coli during lactose fermentation at different pHs | The 20th European Bioenergetics Conference, 2018, P10 /12
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

H. Gevorkyan, A. Vassilian, G. Sawers, A. Trchounian, K. Trchounian

Effect of hydrogenases on the F0F1-Atpase activity in escherichia coli during fermentation of glucose, glycerol and formate | ASM MICROBE 2018 american society for microbiology general meeting. 2018, p. SUNDAY-1081

Hripsime Petrosyan, Liana Vanyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Biohyd rogen production by Escherichia coli during dark fermentation: novel properties of different subunits in hydrogenases 3 and 4 depending on glucose concentration | 22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, C1: p. 3

Anna Poladyan, Lusine Baghdasaryan, Karen Trchounian, Armen Trchounian

Hydrogen production by bacteria: stimulation effects and responsible hydrogenases during xylose vs. glucose dark fermentation | 22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, p. E2 Keynote

Satenik Mirzoyan, Anait Vassilian, Armen Trchounian, Karen Trchounian

H2 production by Escherichia coli during utilization of lactose or mixture of lactose and glycerol: prolongation of production and role of hydrogenases 1 and 2 at different pH | 22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, P1: p. 11

H. Gevorgyan, A. Poladyan, A. Trchounian, K. Trchounian

The relationship of Escherichia coli Hyd enzymes with the F0F1-ATPase during fermentation of mixture of carbon sources | The 43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, p. 358-358 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը