Կարեն Վահանի Գասպարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1968 - 1973 թթ. Երևանի պետ.համալսարան մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ
1977 - 1980 թթ. Հայաստանի Էներգետիկայի ԳՀ Ինստիտուտ Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան պետ.համալսարան, Ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա` «Օպցիոնալ սեմիմարտինգալների տեսության որոշ հարցեր»
4.10.1988, Վիլնյուսի Վ.Կապսուկասի անվան պետ.համալսարանի խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1985 թթ. Հայաստանի Էներգետիկայի ԳՀ Ինստիտուտ, գիտ.աշխատող
1978 - 1979 թթ. Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան պետ.համալսարան, հետազոտող-ստաժոր
1985 - 1987 թթ. Երևանի Կ.Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ
այժմ-Երևանի պետ.ճարտարագիտական համալսարան, արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական ֆակուլտետի լաբորատորիայի վարիչ, ասիստենտ
1988 - 1993 թթ. Երևանի պետ.համալսարան
Մեխանիկայի և մաթեմատիկայի կիրառական պրոբլեմների միջբուհական գիտական կենտրոն, գիտ.աշխատող, ավագ գիտ.աշխատող
1993 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետ.համալսարան, Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն, դոցենտ
1995 (01.01-01.03), Համալսարան du Maine
«Վիճակագրության և պրոցեսների» լաբորատորիա, հրավիրված դոցենտ
2005 (01.08-01.09), Տամպերեի տեխնոլոգիական համալսարան Տամպերեյի ազդանշան-պրոցեսների միջազգային կենտրոն, հրավիրված գիտ.աշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
• Հավանականությունների տեսություն
• Մաթեմատիկական վիճակագրություն
• Կիրառական վիճակագրություն
• Մաթ. վիճակագրության լրացուցիչ գլուխներ
• Պատահական պրոցեսների ընդհանուր տեսություն
• Մարտինգալների տեսություն և ստոխաստիկ անալիզ
• Տնտեսաչափություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
• Մարտինգալների տեսության ոչ ստանդարտ դեպքերին վերաբերվող հարցեր
• Մարտինգալային տիպի պրոցեսների վիճակագրություն
• Կայուն բաշխումների պարամետրերի գնահատում
• Հիպերերկրաչափական բաշխումների պարամետրերի գնահատում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1998, ՀՀ և UNDP համատեղ ծրագիր Նախագիծ ARM/96/G51 «Աղքատության սոցիալական ցուցանիշներ» ՀՀ վիճակագրության նախարարության հետազոտություն առաջատար գիտ.աշխատող

2001, ՀՀ և PADCO/USAID համատեղ ծրագիր
Հայաստանի սոցիալական բարեփոխումների ծրագիր Դասախոսություններ հավանականությունների տեսությունից և մաթեմատիկական վիճակագրությունից խորհրդատու-դասախոս
2003, ՀՀ և USAID/PADCO համատեղ ծրագիր Հայաստանի սոցիալական բարեփոխումների ծրագիր Նախագիծ No. 0008
«Հայաստանի պարտադիր բժշկական ապահովագրության ակտուարական վերլուծություն»
գիտական խորհրդատու

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն - ազատ
1993, Անգլերեն - TOEFL

Մասնագիտական անդամակցություն
1989, Հայաստանի մաթեմատիկական ընկերություն
1996, Հայաստանի վիճակագրական ընկերություն
2000, Երևանի պետ.համալսարանի մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի մեթոդական խորհուրդ

Կարեն Վահանի Գասպարյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կ. Վ. Գասպարյան

Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 208 էջ

Կ. Վ. Գասպարյան

Բավարար վիճականիներ | ԵՊՀ հրատ-ն, Երևան, 2008, 68 էջ

Գասպարյան Կ. Վ., Թերզիկյան Գ.Հ.

Պարամետրական բաշխումների որոշ դասեր | ԵՊՀ հրատ-ն, Երևան, 2005, 64 էջ

К.В.Гаспарян

О существовании и единственности решения для стохастических уравнений по опциональным семимартингалам | Деп. В АрмНИИНТИ 03.03.88, Ереван, № 21-АР, 1988, 45 с.
 

Հոդված/Article

К.В.Гаспарян

Об асимптотическом поведении опциональных мартингалов | Доклады НАН Армении, Ереван, том 93, № 5, 1992, с.212-219

К.В.Гаспарян

Достаточные условия равномерной интегрируемости экспоненциальных мартингалов | Доклады НАН Армении, Ереван, том 88,№ 4, 1989, с.150-154

К.В.Гаспарян

Опциональные квазимартингалы | Труды ВЦ АН АрмССР и ЕГУ, Ереван, том 15, 1988, с.212-217

К.В.Гаспарян

Уравнение нелинейной фильтрации для ненаблюдаемого опционального семимартингала | Математическая статистика,Теория вероятн., комбинаторика и примен., Труды 1 Всемирного Конгресса общества Бернулли, Москва, том 2, вып. 3, 1988, с.157-161

К.В.Гаспарян

О мультипликативном разложении экспоненциальных семимартингалов | Доклады АН АрмССР, Ереван, том 86, № 2, 1988, с.67-70
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

K.Gasparian

On a Skorokhod Topology on the Space of Functions with First Kind of Discontinuity | “Obozrenie Prikladnoy i Promishlennoi Matematiki (The Survey of Applied and Industrial Mathematics)”, Part 1, Vol. 12, No. 3, Moscow, Russia, 2005, p.688